Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2005

Γνωμοδότηση για τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

Με γνωμοδότησή της η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προτείνει τα εξής, για τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα:

Α. Η πρώτη ενέργεια στην οποία οφείλει να προβεί η Ελληνική Δημοκρατία είναι η μεταφορά της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ σχετικά με τη σκόπιμη απελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον, διότι έχει ήδη καταδικασθεί από το ΔΕΚ για την παράλειψη ενσωμάτωσής της στο εσωτερικό δίκαιο.
Β. Περαιτέρω, το ελληνικό κράτος οφείλει να ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα στον τομέα των ΓΤΟ (σκ. 23 του προοιμίου της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ) συγκροτώντας τις αντίστοιχες ερευνητικές μονάδες, οι οποίες θα έχουν σχετικώς και γνωμοδοτική αρμοδιότητα (άρθρο 28 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ).
Γ. Πρέπει, επίσης, να συσταθούν κρατικοί φορείς προληπτικής ενημέρωσης τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών (σκ. 27 του προοιμίου της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ), που ήδη προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης.
Δ. Πρέπει επίσης, με σχετική κοινοποίηση των ληπτέων μέτρων στην Επιτροπή της ΕΕ, να τεθεί υ…

Το δικαίωμα στην αποτέφρωση

Επειδή μου στείλατε αρκετά μηνύματα για το θέμα του Συνήγορου του Πολίτη και την αποτέφρωση, απόψε σας έχω κάτι που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2000, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ένα γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους που αποτελείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον τομέα αυτό, έχει εκδώσει -στις 7.12.2000- μια γνωμοδότηση που εισηγείται την θεσμοθέτηση ειδικού πλαισίου που να επιτρέπει την αποτέφρωση.
(πηγή: http://www.nchr.gr/category.php?category_id=51 )

Έχει ενδιαφέρον η ιστορική αναδρομή με τις πρωτοβουλίες Έβερτ και Ευθυμίου, αλλά και ο τρόπος που η καθολική εκκλησία αντιμετωπίζει το θέμα. Και ασφαλώς η ίδια η τυποποίηση του "δικαιώματος στην αποτέφρωση".

ΕΕΤΤ κατά ΟΤΕ

Την Τρίτη, η ΕΕΤΤ εξέδωσε προσωρινή διάταξη με την οποία καλείται ο ΟΤΕ, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων, να απέχει από κάθε ενέργεια κατάργησης της Προεπιλογής Φορέα συνδρομητών, η οποία δεν είναι σύμφωνη με το σχετικό κανονισμό και να προβαίνει σε άρνηση ενεργοποίησης Προεπιλογής Φορέα, μόνο εφόσον ισχύουν οι λόγοι που περιοριστικά απαριθμούνται στον ανωτέρω Κανονισμό.
Η ΕΕΤΤ απειλεί τον ΟΤΕ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της Προσωρινής Διάταξης, με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ για κάθε -κατά παράβαση της παρούσας Προσωρινής Διάταξης- κατάργηση ή άρνηση ενεργοποίησης Προεπιλογής Φορέα.
Από την πλευρά του ΟΤΕ δεν εκδόθηκε ανακοίνωση και στελέχη του Οργανισμού τόνιζαν ότι με το θέμα ασχολούνται οι νομικές και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ, οι οποίες εξετάζουν τις καταγγελίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΠΕ.Ο Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Ελλάδος (ΣΑΤΠΕ) προέβη σε καταγγελία του ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ και στην Αρχή Προστασίας Δε…

Χορήγηση επιδόματος κηδείας με αποτέφρωση

Ύστερα από Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη και συμφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το ΙΚΑ υποχρεούται να χορηγεί το στανταρ επίδομα κηδείας ακόμα και σε εκείνους που επιλέγουν την αποτέφρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κηδείας.
(πηγή: http://www.synigoros.gr/reports/apotefrosi-porisma.pdf )

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Συνήγορος του Πολίτη καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα (που έγινε δεκτό τελικά και από το ΝΣΚ) με αναγωγή στη συνταγματική ελευθερία ως προς την ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρο 5§1 του Συντάγματος). Μια βάση ικανή για την στήριξη και ενός ανάλογου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει στο μέλλον την αποτέφρωση στην Ελλάδα.

Νίκη των δικαιωμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλίο απέρριψε την πρωτοβουλία της Μ.Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και της Σουηδίας για διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων έως 3 έτη για λόγους ασφάλειας και καταπολέμησης του εγκλήματος. Η πρόταση θεωρήθηκε μια απειλή για την ιδιωτικότητα των πολιτών.Αντιθέτως, οι ευρωβουλευτές υποδέχτηκαν θετικά την εναλλακτική πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα.

(πηγή: http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/019-669-270-9-39-902-20050921IPR00560-27-09-2005-2005--true/default_en.htm )

Η πρόταση Οδηγίας της Επιτροπής (έχοντας λάβει τη θετική αν και επιφυλακτική γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων) παρουσιάζεται ως μια πιο λογική εναλλακτική λύση. Και πάλι όμως, το μέτρο είναι εντελώς απρόσφορο και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις ατομικών δικαιωμάτων. Τι θα συμβεί αν ένας "ύποπτος" κάνει αναπάντητες -για λόγους εκδίκησης- σε αντιπάλους του, ακόμα και σε πολιτικούς; Αφού δεν καταγράφονται οι συνομ…

To καταναλωτικό κεκτημένο

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών κ. Μάρκος Κυπριανού, σε ομιλία του στις 26.9.2005 σχετικά με το ευρωπαϊκό συμβατικό δίκαιο χρησιμοποίησε τον όρο "καταναλωτικό κεκτημένο", για να περιγράψει το πακέτο νομοθετικών, διοικητικών και πολιτικών μέτρων προστασίας καταναλωτή που ισχύει στην ΕΕ.Επίσης σημείωσε ότι πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα.

(πηγή: http://www.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/548&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en )

Το θέμα βέβαια είναι ότι ο Αστικός Κώδικας, ή καλύτερα, το αστικό δίκαιο έχει δεχθεί σημαντικές επεμβάσεις από το κοινοτικό δίκαιο, ειδικά ως προς την σημαντικότερη σύμβασή του, δηλαδή την πώληση. Επίσης, το δικαίο προστασίας καταναλωτή αποτελεί απλώς εναρμόνιση κοινοτικής οδηγίας (με μερικές πινελιές διοικητικής ελληνικής πρωτοβουλίας όπως ο θεσμός του Συνήγορου του Καταναλωτή, ο οποίος διορίστηκε τον Μάιο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάπο…

Γνώμη Επόπτη για την Οδηγία διατήρησης δεδομένων

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, κ. Peter Hustinx, μονοπρόσωπο ανεξάρτητο όργανο, αρμόδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Κοινότητα (άρθρο 286 ΣυνθΕΚ), κατέθεσε τη Γνώμη του για την πρόταση Οδηγίας επί της οποίας θα ψηφίσει σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο. Θέμα: η διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των κλήσεων (τηλέφωνα σταθερά και κινητά), των e-mail κλπ για λόγους καταπολέμησης των σοβαρών εγκλημάτων.

Ο Επόπτης δήλωσε ότι δεν έχει πειστεί για την αναγκαιότητα της Οδηγίας και έχει κάνει παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία για να βελτιώσει τη συμβατότητά της με το νομικό σύστημα προστασίας δεδομένων αλλά και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.(πηγή:http://www.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EDPS/05/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en )Ο Επόπτης επιβεβαιώνει τον ανεξάρτητο θεσμικό του ρόλο, προβαίνοντας σε κριτική (εις βάρος τ…

Κλείνουν τα αμερικάνικα sites ανταλλαγής mp3

Ύστερα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α.("οποιοσδήποτε διανέμει συσκευές ή λογισμικό το οποίο προορίζεται για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας φέρει νομική ευθύνη για τις ακόλουθες παραβιάσεις από την πλευρά των χρηστών"), η Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας Αμερικής (RIAA) έστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε επτά εταιρίες που διαχειρίζονται ιστοσελίδες ανταλλαγής αρχείων, απαιτώντας τη διακοπή της λειτουργίας τους. Αποτέλεσμα αυτής της προειδοποίησης ήταν η διακοπή λειτουργίας του WinMX και του eDonkey.com
(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=651607&lngDtrID=252 )

Δεν υπάρχει αμφιβολία πάντως ότι το δίκαιο, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να ενσωματώσει τις τεχνολογικές εξελίξεις που είναι ορατές στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η ίδια η αγορά μπορεί να αντιμετωπίσει, με τους δικούς της κανόνες, τους "πειρατές", στήνοντας, για παράδειγμα πολύ πιο βελτιωμένα δίκτυα, στα οποία θα κυκλοφορούν π.χ. επισήμως…

Στριπτίζ σε μεσημεριανή εκπομπή.

Πρόστιμο 50.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ για την συνέντευξη δύο στρίπερ που φιλοξένησε μεσημεριανή εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας. Στην εκπομπή αφέθηκαν υπονοούμενα για διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας (εκτός από την εκτέλεση "αισθησιακού χορού") , γεγονός που δεν αποδέχτηκαν ούτε οι χορευτές, αλλά ούτε και ο πράκτοράς τους. Η απόφαση εμπεριέχει όλο τον επίμαχο διάλογο και έκρινε ότι η εκπομπή προβλήθηκε χωρίς την κατάλληλη σήμανση, παραλείφθηκε η υποχρέωση του σταθμού για τήρηση της βιντεοταινίας της εκπομπής και το περιεχόμενο του προγράμματος κρίθηκε ως υποβαθμισμένο, ικανό να προκαλέσει στους ανήλικους σοβαρή ηθική βλάβη.
(πηγή: http://www.esr.gr/media/344-2005.pdf)

Ταυτόχρονα διαβάζουμε στον νομικό τύπο ότι το ΕΣΡ υπέβαλε την έκθεση πεπραγμένων του (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σελ. 388, άρθρο της Ιφ. Καμτσίδου), όπου φαίνεται ότι λειτουργεί ως μια γραφειοκρατική υπηρεσία, χωρίς να εστιάζει στην κύρια ρυθμιστική αποστολή του, αλλά δίνοντας έμφαση…

Δέσμευση κεφαλαίων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Σύμφωνα με Κανονονισμό του Συμβουλίου της ΕΕ, υπάρχει η δυνατότητα να δεσμευτούν κεφάλαια ιδιωτών που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν (881/2002). Ορισμένοι ιδιώτες ζήτησαν την ακύρωση αυτού του νομικού πλαισίου από το Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο. Το οποίο εξέδωσε τις δύο πρώτες αποφάσεις του για αυτό το ζήτημα.

Το θέμα αυτό εντάσσεται στον "δεύτερο πυλώνα" της ΕΕ (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας), στη σφαίρα του οποίου η κύρια αρμοδιότητα ανήκει στο Συμβούλιο.
Εφόσον τη λήψη τέτοιων µέτρων έχει ζητήσει το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το περιεχόµενό τους διαφεύγει, κατά µέγα µέρος, του δικαστικού ελέγχου από το Ευρωπρωτοδικείο.
Τα άτοµα που συνδέονται οικονομικά με τους τρομοκράτες περιλαµβάνονται σε κατάλογο προσαρτηµένο στους κανονισµούς, τακτικώς αναθεωρούµενο από την Επιτροπή βάσει των ενηµερωµένων καταλόγων που αποστέλλει η επιτροπή κυρώσεων. Τα κράτη µπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις από το µέτρο της δεσµεύσεως κεφαλ…

Απαγόρευση έκδοσης κατώτατων αμοιβών από την ΕπΑντ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απαγόρευσε στους οδοντιατρικούς συλλόγους να εκδίδουν τιμοκαταλόγους με τα κατώτατα όρια αμοιβών των μελών τους. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι Σύλλογοι πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τα μέλη τους για την απόφαση της εντός ενός μήνα, να διαγράψουν από τις ιστοσελίδες τους τους πίνακες κατώτατων ορίων αμοιβών που έχουν αποφασίσει και εκδώσει οι ίδιοι, καθώς και κείμενο που αφορά θέματα ρύθμισης της τιμολογιακής πολιτικής των μελών τους σε συλλογικό επίπεδο και να αποσύρουν και να ακυρώσουν κάθε έντυπο υλικό που διαθέτουν και αναφέρεται στην απαγόρευση. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θα πρέπει να ενημερώσει τα μέλη της πανελλαδικά για την απόφαση.
(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=651932&lngDtrID=244 )

Η απόφαση της Επιτροπής ενδεχομένως να έχει αντίκτυπο και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους που τα κατώτατα όρια αμοιβών προβλέπονται από τους Σύλλόγους τους, όπως οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι.

Πρόστιμο 60.000 σε Τράπεζα επειδή αρνήθηκε πρόσβαση υπαλλήλου της στον φάκελό του.

Ο υπάλληλος μιας τράπεζας ζήτησε να πάρει αντίγραφα από τα έγγραφα που τηρούνταν στον υπηρεσιακό του φάκελο. Η τράπεζα του χορήγησε μερικά έγγραφα, όχι όμως και τα δελτία αξιολόγησής του από τους προϊσταμένους του για τα έτη 2000 έως 2004. Σημειωτέον ότι από το 2000 έως το 2005, ο υπάλληλος ισχυρίζεται ότι παραλήφθηκε σε πέντε προαγωγές στελεχών που έγιναν.
Κατά τους ισχυρισμούς της τράπεζας, τα δελτία αξιολόγησης για τα έτη 2000 και 2001 δεν παραδόθηκαν γιατί δεν βρέθηκαν στο φάκελο του προσφεύγοντος που τηρείται στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας πιθανώς λόγω και της αναστάτωσης που υπήρξε εκείνο το χρονικό διάστημα από τη συγχώνευση της τράπεζας με άλλη τράπεζα, από την οποία προέρχεται ο προσφεύγων. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων με την απόφαση 61/2005 έκρινε ότι η τράπεζα υπέχει ευθύνη διότι με τις ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων της δεν ικανοποίησε τελικώς το δικαίωμα πρόσβασης που άσκησε ο υπάλληλος. Περαιτέρω, η δήλωση από την τράπεζα αδυναμίας ανεύρεσης των στο…

Απαγόρευση λειτουργίας πιλοτικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε εγκαταστάσεις.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με την απόφαση 59/2005 απαγόρευσε την πιλοτική εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις, το οποίο θα επεξεργαζόταν βιομετρικά δεδομένα.
Μια εταιρεία ζήτησε την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για την εγκατάσταση πιλοτικού βιομετρικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις, το οποίο εφαρμόζεται στα πλαίσια ερευνητικού έργου με τίτλο “Ευφυές Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Φιλάθλων και Διαπιστευμένων Ατόμων σε Αθλητικές Διοργανώσεις” που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ειδικότερα, η εγκατάσταση του βιομετρικού συστήματος θα γινόταν για δύο (2) μήνες στις αθλητικές εγκαταστάσεις ενός γυμναστικού συλλόγου με σκοπό την πιλοτική δοκιμή του με πραγματικά προσωπικά δεδομένα ατόμων που θα έχουν εκ των προτέρων δώσει την ρητή και ειδική συγκατάθεση τους για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα. Τα παραπάνω δεδομένα θα καταστρέφονταν αμέσως μετά το τέλος της πιλοτικής λειτουργίας του συστή…

Ποινική δίωξη εναντίον blogger στη Γαλλία!

'Ενας γάλλος blogger καταχώρησε στο blog του κατηγορίες για την υψηλή αμοιβή του δικηγόρου του Δήμου Pluteaux για την εκδίκαση μιας υπόθεσης πρώην εργαζομένου. Ο δήμαρχος Pluteaux άσκησε μήνυση για την καταχώρηση αυτή κατά τoυ blogger, ο οποίος πλέον κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμηση μέσω του τύπου. Κι αυτό γιατί ο νόμος περί τύπου έχει επεκταθεί και εφαρμόζεται και στα ψηφιακά μέσα (όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα). Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το 70% των ευρωπαϊκών blogs και άνω λειτουργεί στη Γαλλία.
(πηγή: περιοδικό Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Liberation, 21.6.2005, σελ.4-6, http://www.monputeaux.com/proces/)
Εκ πρώτης όψεως, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες απαλλαγής του blogger, αν πράγματι δεν μετέδωσε κάτι ψευδές και στο κείμενό του προεξάρχει η άσκηση κριτικής και όχι η διάδοση ανακριβών δεδομένων.

Ανωτατοποίηση εκκλησιαστικών σχολών

Σχέδιο νόμου για την ανωτατοποίηση των τεσσάρων εκκλησιαστικών σχολών παρουσίασε η υπουργός Παιδείας. Οι σχολές μετονομάζονται σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, οι απόφοιτοι των οποίων προορίζονται για θέσεις εκκλησιαστικής διοίκησης ή ανώτατοι κληρικοί ή εφημέριοι Α' βαθμού. Θα φοιτούν μόνο άνδρες, ενώ σε ορισμένα τμήματα θα μπορούν να φοιτήσουν και γυναίκες, οι οποίες θα απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις.Η εισαγωγή θα γίνεται μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων (οι σχολές θα συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό), ενώ προηγουμένως ο υποψήφιος για τις σχολές αυτές θα πρέπει να περάσει από συνέντευξη ενώπιον μεικτής επιτροπή Εκκλησίας - Πολιτείας και στη συνέχεια θα παίρνει μέρος στις εξετάσεις.Συστήνεται επίσης Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο, που θα έχει υπό την εποπτεία του τη λειτουργία των σχολών, με πρόεδρο που θα είναι είτε ιεράρχης είτε καθηγητής είτε οποιαδήποτε εξέχουσα προσωπικότητα, η οποία πάντως θα ορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό Παιδείας.
(πηγή: http…

Πρόταση Οδηγίας για την διατήρηση των traffic data

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την πρόταση που έχει ετοιμάσει για μια Οδηγία αναφορικά με την διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για σκοπούς αντιμετώπισης του εγκλήματος.

(πηγή: http://www.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/328&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en )

Η Επιτροπή αφαιρεί από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις το επιχείρημα ότι η διατήρηση των traffic data είναι εξαιρετικά δαπανηρή: θα αποζημιωθούν από την Κοινότητα. Η πρόταση Οδηγίας αφορά την διατήρηση: α) για ένα χρόνο των δεδομένων της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και β) έξι μηνών των traffic data που αφορούν επικοινωνία με χρήση IP.
Eίναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η υιοθέτηση του μέτρου θα γίνει μέσω της έγκρισής του από το Ευρωκοινοβούλιο ("κοινοτική μέθοδος") και όχι μονομερώς από το Συμβούλιο (δλδ τις ηγεσίες των κρατών). Η κοινοτικοποίηση της ρύθμισης βρίσκεται σε εναρμόνιση με την απόφαση του ΔΕΚ που ανακοινώσαμε πριν από μερικές μέρες, η οποία φ…

Οι ηγέτες της ιδιωτικότητας

Στις 14-16 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα στο Montreux της Ελβετίας το 28o Συνέδριο των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας. Πρόκειτα για την ετήσια συνδιάσκεψη όλων των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή "Επιτρόπων Ιδιωτικότητας") του κόσμου, με τη συμμετοχή νομικών και άλλων προσώπων εξειδικευμένων στην προστασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας ("ηγέτες της ιδιωτικότητας").Το 27ο Συνέδριο απέδωσε τρεις σημαντικούς καρπούς:Η Διακήρυξη του Montreux.Το θέμα του Συνεδρίου φέτος ήταν η αναγνώρηση της προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας ως ενός οικουμενικού ανθρώπινου δικαιώματος. Περιεχόμενο της Διακήρυξης του Μontreux είναι η εισήγηση προς τα Ηνωμένα Έθνη για τη θέσπιση ενός νομικά δεσμευτικού κειμένου που θα κατοχυρώνει την προστασία δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας ως ανθρώπινο δικαίωμα. Επίσης, με τη Διακύρηξη οι Αρχές Προστασίας απευθύνονται -στις Κυβερνησεις για να προωθήσουν τον σεβασμο της ιδιωτικότητας, -στο…

Δέκα χρόνια Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Στις 27/11/1995, ξεκίνησε η λειτουργία ενός μείζονος σημασίας θεσμού, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (European Ombudsman). Πρώτος Διαμεσολαβητής εξελέγη ο κ. Jacob Söderman.

Στις 11/9, με ένα γκαλά στη Χάγη, έγινε ο εορτασμός της συμπλήρωσης της πρώτης δεκαετίας του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Στο πηδάλιο του θεσμού βρίσκεται, από το 2003, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, πρώτος Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για να επεμβαίνει σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης που εντοπίζει στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας. Έργο του η πάταξη της κακώς νοούμενης γραφειοκρατίας. Δέχεται παράπονα από τους ευρωπαίους πολίτες που θεωρούν ότι αδικήθηκαν από οργανα της Κοινότητας (Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, ΔΕΚ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ) και διεξάγει έρευνες προτείνοντας τρόπους εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Οι αποφάσεις του δεν είναι βέβαια εκτε…

Συνταγματικές δυνατότητες δημοψηφίσματος για την Ολυμπιακή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΝ πρότεινε "δημοψήφισμα για το μέλλον της Ολυμπιακής Αεροπορίας, προκειμένου να αποφασίσουν οι Ελληνες πολίτες αν θέλουν να πωληθεί ή όχι η εταιρία".
(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=650561&lngDtrID=244 ).

Δύο τύποι δημοψηφίσματος προβλέπονται από το Σύνταγμα: 1) Δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα (προκηρύσσεται από τον ΠτΔ, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, κατόπιν προτάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου και 2) Δημοψήφισμα για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα (εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των 2/5 του συνόλου).

"Κρίσιμο εθνικό θέμα" μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο εκείνο που έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια της Χώρας και την θέση της στο διεθνές περιβάλλον. Ο όμιλος της Ο.Α. εντάσσεται τυπικά στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου και του "ευρύτερου δημ…

Εθνοτικός αυτοπροσδιορισμός μέσω Internet!

H αμερικανική ICAΝN, μη κερδοσκοπική εταιρία ιδιωτικού δικαίου που διαχειρίζεται τα υπερεθνικά domain names, επέτρεψε στους Καταλανούς να μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την κατάληξη .cat (αντί .es που χρησιμοποιείται στην Ισπανία) σε Δικτυακούς Τόπους πολιτιστικού χαρακτήρα. Η χρήση της επιτρέπεται από τις αρχές του 2006.
"Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Mundo -επικαλούμενη την οργάνωση ICAΝN (Διαδικτυακή Εταιρεία Ονοματοδοσίας και Αριθμοδότησης)- η ισπανική κυβέρνηση δεν έφερε αντίρρηση στη χρήση της συγκεκριμένης κατάληξης.
Το αίτημα προωθούσε εδώ και πολύ καιρό η καταλανική οργάνωση PuntCat: «Η καταλανική γλώσσα και κουλτούρα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη δική τους κατάληξη. Εφόσον το ίδιο μπορούν να πράττουν οργανισμοί, εταιρείες ή ακόμα και μουσεία, γιατί εμείς να μην έχουμε το δικαίωμα;» αναφέρεται στο Δικτυακό τους Τόπο."

(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=650192&lngDtrID=252 )

Η υιοθέτηση μιας ειδικής κατάληξης στο domain name, στο πεδίο …

Αντισυνταγματικό φιλί ζωής στην Ολυμπιακή

«Μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006, δεν επιτρέπονται οι διαδικασίες και η λήψη μέτρων ατομικής, ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και των προσωρινών διαταγών, εντός ή εκτός της χώρας, σε βάρος των εταιρειών 'Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.', 'Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.' και 'Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.' και οποιουδήποτε περιουσιακού τους στοιχείου, ομοίως δε και κατά παντός παραρτήματος τούτου, αναγκαίου ή πρόσφορου προς εξυπηρέτηση αυτού, ή των χρηστών του, οι δε τυχόν ανωτέρω εκκρεμείς διαδικασίες, καθώς και οι συνέπειες των μέτρων τούτων αναστέλλονται κατά το άνω διάστημα. Των ανωτέρων περιορισμών, εξαιρείται το Ελληνικό Δημόσιο», αναφέρει τροπολογία που θα κατατεθεί στην Βουλή, για την προστασία της Ολυμπιακής από τις νομικές εκκρεμότητες της εταιρίας.

(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=650224&lngDtrID=251 )

Πρόκειται για μια εν ψυχρώ παραβίαση της αρχής της διάκρισης των λειτου…

Ένας θεσμός ΕΕ στην Κρήτη!

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) που ιδρύθηκε τον Μάρτη του 2004, εδρεύει από 1/9/2004 στο Ηράκλειο της Κρήτης. (Πρόκειται για τον τρίτο ευρωπαϊκό θεσμό με έδρα στην Ελλάδα, μετά τον Οργανισμό για την επαγγελματική εκπαίδευση και τον Οργανισμο για την ανοικοδόμηση των Βαλκανίων, με έδρα στην Μακεδονία).
Ο ENISA που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό 460/2004/ΕΚ, έχει ως αποστολή να παρέχει καθοδήγηση, συμβουλές και συνδρομή στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στην επιχειρηματική κοινότητα σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα γνωμοδοτικό όργανο για θέματα δικτύων πληροφορικής (www.enisa.eu.int)Όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αίτημα να ακυρωθεί ο Κανονισμός βάσει του οποίου ιδρύθηκε ο ENISA. Κι αυτό, όχι γιατί διαφωνεί με την ίδρυση του Οργανισμού, αλλά γιατί η νομική βάση της ίδρυσής του, κατά το Η.Β. δεν μπορεί να είναι το άρθρο 95 ΣυνθΕΚ. Η νομοθετική εξουσία …

Οι ΗΠΑ "αναγνωρίζουν" την ρετσίνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε πρώτης φάσης συμφωνία για το εμπόριο κρασιών, με την οποία θα προστατευθούν οι ονομασίες οίνων της ΕΕ και θα διασφαλιστεί η μεγαλύτερου όγκου και αξίας αγορά διάθεσης ευρωπαϊκών οίνων. Με βάση τη συμφωνία, θα τροποποιηθεί η αμερικάνικη νομοθεσία για την αλλαγή του καθεστώτος των ονομασιών 16 ευρωπαϊκών οίνων (Βουργουνδίας, Σαμπλί, Καμπανίτης, Κιάντι, Κλάρετ, Άνω Σωτέρν, Χοκ, Μαδέρα, Μαλάγα, Μαρσάλα, Πόρτο, Ρετσίνα, Ρήνου, Σωτέρν, Σέρυ και Τοκάι) , που σήμερα θεωρούνται στις ΗΠΑ ως ημιγενικοί όροι, και για τον περιορισμό της χρήσης τους στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θα απαλλάξουν επίσης την ΕΕ από τις νέες απαιτήσεις τους πιστοποίησης, θα αποδεχθούν τις κυριότερες αρχές των ευρωπαϊκών κανόνων σήμανσης και υπόσχονται ότι θα επιδιώκουν την επίλυση τυχόν διμερών ζητημάτων όσον αφορά το εμπόριο κρασιών μέσω ανεπίσημων διμερών διαβουλεύσεων και όχι μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Τα δύο μέρη ανέλαβαν επίσης να προχωρήσουν παραπέρα με βάση τη συμφωνία, αρχίζοντας …

ΑΦΜ, πετρέλαιο και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σε απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι στις αποδείξεις αγοράς πετρελαίου από πολυκατοικίες θα αναγράφεται ο ΑΦΜ των διαχειριστών των πολυκατοικιών. Σκοπός της απόφασης αυτής αναφέρεται η "αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης σε όλα τα στάδια των συναλλαγών του είδους αυτού, για την περιστολή της φοροδιαφυγής, τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών και του Δημοσίου".
(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=649923&lngDtrID=244 )

Ωστόσο, υπάρχει μια διάσταση την οποία προφανώς δεν έχει λάβει υπόψη του ο Υφυπουργός: ο ΑΦΜ θεωρείται "Ενιαίος Κωδικός Αριθμός". Εφόσον οι αποδείξεις πωλήσεως πετρελαίου συγκροτήσουν ένα αρχείο που θα διασυνδεθεί με άλλο αρχείο για τη διασταύρωση στοιχείων και η διασύνδεση αυτή πραγματοποιηθεί με "κλειδί" τον ΑΦΜ, η διασύνδεση αυτή είναι επιτρεπτή μόνο υπό έναν όρο: την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,…

Δομές προστασίας νέων με ψυχικές διαταραχές

Ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσιοποίησε το Πόρισμά του για τις υπάρχουσες υποδομές προστασίας των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές.

(πηγή: http://www.synigoros.gr/reports/dp_domes_prostasias.pdf )

Το Πόρισμα είναι αποτέλεσμα έρευνας σε ιδρύματα και επεξεργασίας αναφορών που δέχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη σε σχέση με την προστασία και φιλοξενία παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς ή ιδιαίτερες συναισθηματικές δυσκολίες λόγω σοβαρών ψυχοκοινωνικών πορισμάτων. Από την γενική έρευνα αλλά και την επεξεργασία συγκεκριμένων περιπτώσεων, ο Συνήγορος καταλήγει στο ότι παρόλο που υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία, απουσιάζουν στην πράξη οι εξειδικευμένες δομές φιλοξενίας και υπάρχει ένα σοβαρότατο κενό στο σύστημα προστασίας και φροντίδας των ανηλίκων στην χώρα μας. Ο Συνήγορος επισημαίνει με λεπτομέρειες ποιες είναι αυτές οι ελλείψεις στις υποδομές, αλλά και σε ποιά περίπτωση έχουμε "παράδειγμα καλής πρακτικής" (ξενώνας εφήβων "Ίρις" της ΕΨΥΕ). …

Διασφάλιση ελεύθερου ανταγωνισμού 2004-2005

Δημοσιεύθηκε στον ιστοχώρο της, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2004-Απρίλιος 2005.

(πηγή: http://www.epant.gr/ep_an_tt.pdf )

Στην ετήσια έκθεση περιλαμβάνεται και η περίφημη απόφαση της Επιτροπής κατά των αθέμιτων συμπράξεων γνωστών super markets. H Eπιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την απόφαση.

Η δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης είναι μια σημαντική στιγμή για τη λειτουργία κάθε ανεξάρτητης αρχής. Ειδικά για την Επιτροπή Ανταγωνισμού που δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, η δημοσιότητα των πεπραγμένων δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, αλλά και στο Κοινοβουλίου, να ελέγξει κατά πόσο η Αρχή ανταποκρίνεται στις εντολές που της έχουν ανατεθεί. Η διαδικασία αυτή αποτελεί αντιστάθμισμα της επιβεβλημένης απουσίας διοικητικού ελέγχου στην ΕπΑντ, η οποία λόγω της θεσμικής της ανεξαρτησίας πρέπει να ενεργεί εκτός του κλασικού πλαισίου δράσης των υπόλοιπων διοικητικών αρχών που υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο και διοικητική εποπτεία και τελι…

Επιτρέπεται γάμος ανάμεσα σε πρώην πεθερό και πρώην νύφη του.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που εδρεύει στο Στρασβούργο (πρόκειται για θεσμό διαφορετικό από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων -ΔΕΚ-που αποτελεί όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδρεύει στο Λουξεμβούργο) δημοσίευσε στις 13.9.2005 μία σημαντική απόφαση για τον τομέα του οικογενειακού δικαίου.
Πρόκεται για την υπόθεση Β. και Λ. κατά Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το ιστορικό, η Λ. είχε παντρευτεί τον γιό του Β. και είχαν κάνει ένα παιδί. Στη συνέχεια η Λ. χώρισε και δημιούργησε μια σχέση με τον πρώην πεθερό της Β. Το παιδί μένει μαζί με το ζευγάρι και αποκαλεί τον παππού του "μπαμπά".

Τον Μάη του 2002 η Λ. υπέβαλε ένα αίτημα στην αρμόδια Αρχή περί του αν θα μπορούσε να παντρευτεί τον Β. Η Αρχή της απάντησε ότι σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο (Μarriage Act του 1949, τροποποιημένος το 1986) ένας τέτοιος γάμος δεν θα επιτρεπόταν, εκτός αν είχαν πεθάνει οι πρώην σύζυγοί τους (δηλαδή η πρώην πεθερά της αιτούσας και ο γιος του αιτούντος).

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η …

Έρχεται το νέο κοινοτικό ποινικό δίκαιο.

Σε μια σημερινή απόφαση, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Λουξεμβούργου αποφάσισε ότι οι αρμοδιότητες της Κοινότητας για προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνουν και την εξουσία να απαιτείται από τα Κράτη Μέλη η διασφάλιση αυτής της προστασίας με επιβολή ποινικών κυρώσεων για τις σοβαρές προσβολές. Το Δικαστήριο ακύρωσε μια Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου που υιοθετήθηκε το 2003, που επιφύλασσε αυτήν την «ύλη» ως περιεχόμενο διακυβερνητικής απόφασης του «Τρίτου Πυλώνα» (που αφορά έναν "χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης", σύμφωνα με τη ΣυνθήκηΕΕ). Το Δικαστήριο επικύρωσε έτσι την θέση της Επιτροπής. Η απόφαση αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό δεδικασμένο, για το σύνολο της κοινοτικής έννομης τάξης. Πλέον παύει να θεωρείται αποκλειστικό προνόμιο του Τρίτου Πυλώνα η θέσπιση νομοθεσίας σε ποινικά θέματα.

«Η απόφαση του Δικαστηρίου φέρνει νέα δεδομένα, ενδυναμώνει την δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα της Έ…

Απαγόρευση χρήσης domain name

Επειδή ανέκαθεν υπήρχε η φήμη ότι ο νόμος δεν φτάνει μέχρι το Ίντερνετ, αξίζει να γνωρίζει κανείς την απόφαση 6905/2005 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που διέταξε ως ασφαλιστικό μέτρο την απενεργοποίηση domain name επειδή ήταν ανταγωνιστικό (έμοιαζε) σε προγενέστερο.

Σύμφωνα με την απόφαση: " Το 2003 ιδρύθηκε μία μη κερδοσκοπίκή εταιρία, με μέλη τον Α και τον Β. Σε προγενέστερο χρόνο ο Α είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα με τίτλο «ABCDEF», που φιλοξενείτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση με domain name “www.ABCDEF.gr”.Η συγκεκριμένη ονομασία ήταν καταχωρημένη από to 2001 στον αρμόδιο φορέα . Η εταιρία, για την προώθηση των σκοπών της και κατόπιν συναινέσεως του Α, έκανε χρήση της ανωτέρω ιστοσελίδας. Περί τα τέλη του έτους 2004, αποχώρησε ο A από την εταιρία και μεταξύ αυτού και του B, που ενεργούσε ως διαχειριστής της, υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο αναγνώρισε ο B ότι δικαιούχος των σημάτων «ABCDEF» και “ABCDEF-GHIJK” είναι ο A και ότι αυτός διαχειρίζεται το…

Πρόστιμο 70.000 ευρώ σε πρωϊνάδικο.

Στο στόχαστρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης βρέθηκε γνωστη πρωϊνή εκπομπή σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας. Το ΕΣΡ έκρινε ότι τα τηλεφωνήματα τηλεθεατών που διηγούνται τις σπαραξικάρδιες ερωτικές ιστορίες τους συνιστούν "υποβάθμιση προγράμματος" και η ώρα μετάδοσης της εκπομπής (με την σήμανση "επιθυμητή γονική συναίνεση") μπορεί να βλάψει τους ανήλικους που παρακολουθούν.

Τα θέματα-τίτλοι των τηλεφωνημάτων των θεατών ήταν τη συγκεκριμένη μέρα: "Ταξίδι... στον Παράδεισο-Έρωτες που γεννήθηκαν στις διακοπές-Οι χωριστές μας διαμκοπές με έστειλαν στην κόλαση","Πήγα διακοπές με τον κολλητό μου και έκανα σχέση με τη μητέρα του", "η 50άρα φίλη της μάνας μου υποτίθεται πως έφερε τα παιδιά για μπάνια και αυτή με καμάκωσε", "Γνώρισα έναν παντρεμένο λιμενάρχη και το λιμεναρχείο έγινε η ερωτική μας φωλιά", "τα φτιαξα στις διακοπές με τον ξάδελφο του άντρα μου που είχε παντρευτεί και την ξαδέλφή μου" , "Γνωριστήκαμε στ…

Παραβίαση ιδιωτικού βίου (;) από τηλεοπτικό σταθμό.

Κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων επαρχιακού τηλεσταθμού, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε σε πρωτοφανές περιστατικό που βιντεοσκόπησαν μέσω κινητού τηλεφώνου μαθητές σχολείου των Σερρών. Επακολούθησε προβολή της μαγνητοσκοπήσεως με "μωσαϊκό" και της εξής συνομιλίας: "Χαμογέλα λίγο εδώ... μπιπ... γ... ρε... ένα φιλί δωσ' της... χάδια... έλα για όλους... αυτή η φωτογράφηση θα γίνει πολύ τέλεια... Όχι, ε; Φύγε να μπορώ να παίρνω με την κάμερα... Θα τελειώσει η κάμερα γρήγορα! Είναι καλά; Ναι,ναι... Μη μιλάτε, μη μιλάτε... Άνοιξε τα πόδια σου, Γ... την π... μου μη φωνάζετε όλοι".
Από τη συζήτηση και από την εκμαίευση δηλώσεων των μαθητών του σχολείου προκύπτει ότι πρόκειται περί συνευρέσεως μαθήτριας και ενηλίκου ανδρός μειωμένης πνευματικής ικανότητας και γνωστούς στην περιοχή του σχολείου.
Της υπόθεσης επιλήφθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (απόφαση 232/2005) που παρουσιάζει πολύ αναλυτικά τον διάλογο του παρουσιαστή και των ρεπόρτερ με τους μαθητές του σχολείου…