Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2006

H καθηγητοποίηση των ορθόδοξων ιερέων

Σας έχω πιο κάτω όλο τον νόμο για τις εκκλησιαστικές ακαδημίες. Προσπαθείστε να υπολογίσετε πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας για ιερείς δημιουργούνται. Οπότε, αφού θα αμείβονται σχεδόν όλοι ως καθηγητές, ανοίγει ο δρόμος για την αφαίρεση της κρατικής μισθοδοσίας τους ως κρατικών λειτουργών. Ή μήπως θα πρέπει να θυμηθούμε τις διατάξεις για την πολυθεσία στο Δημόσιο;;;


ΝΟΜΟΣ 3432/2006 - ΦΕΚ 14/Α'/3.2.2006
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Αρθρο 1

Διάρθρωση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

1. Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλη­σιαστικά Γυμνάσια (Ε.Γ.), στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύ­κεια (Ε.Ε.Λ.), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) και στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.). Οι εκπαιδευτικές αυτές μονάδες είναι παραγω­γικές σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

2…

Νέα έκδοση για τα προσωπικά δεδομένα

"Η Συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων"


Με το έργο παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία οι πρόσφατες εξελίξεις για: την Οδηγία διατήρησης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για αντεγκληματικούς σκοπούς, το Σχέδιο Απόφασης-Πλαίσιου του Συμβουλίου ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας των κρατών σε ποινικές υποθέσεις, τη «δίκη των αεροπορικών προσωπικών δεδομένων» ( PNR/ΗΠΑ) στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ) στην περιφρούρηση των πληροφοριακών ελευθεριών. Περιέχεται επίσης εισαγωγή στο έργο ενός νέου κοινοτικού θεσμού: του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος αποτελεί την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ.
Πρωταρχικός σκοπός της μονογραφίας είναι η ανάλυση του νέου συνταγματικού δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων που προστέθηκε με την αναθεώρηση του 2001 (άρθρο 9Α). Η εμβάθυνση επιχειρείται με παράλληλη ερμηνευτική προσέγγιση των α…

2ο Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία

Στις 16-17 Μαρτίου διεξάγεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών το 2ο Εθνικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία "Προκλήσεις της ψηφιακής εποχής".

Οργανωτές είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ενώ χορηγοί είναι η Altec, η Microsoft, ο Flash 9,61, το ΥπΕΠΘ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο πάνελ των 11.00-12.30 αύριο (γενικός τίτλος: Προστασία Ιδιωτικότητας) θα εισηγηθώ το θέμα "Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τρίτο πυλώνα της ΕΕ και ο ρόλος του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων".