Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2015

Υπηρεσιακή κυβέρνηση και κρατική ευελιξία

Έχουν ήδη σημειωθεί ορισμένες θετικές ενέργειες της υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό την κ. Βασιλική Θάνου που κατά το Σύνταγμα σκοπεί στην διενέργεια των εκλογών (άρθρο 37). Φυσικά έχουμε μια κυβέρνηση χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο και αποτελούμενη από άτομα που - κατά τεκμήριο - δεν δεσμεύονται από κάποιου είδους εντολή του εκλογικού σώματος. Επομένως, πρόκειται για μια εξαίρεση από την κανονική λειτουργία του πολιτεύματος που επιτρέπει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση να είναι πιο προσηλωμένη στο καθήκον που έχει να διοικήσει την χώρα μέχρι να αναδειχθεί η επόμενη Βουλή από τις εκλογές. 
Υπάρχει όμως και κάτι που δεν είναι εξαίρεση και στο οποίο μπορεί να τα πάει καλά εξίσου μια υπηρεσιακή κυβέρνηση όπως και μια αιρετή κυβέρνηση. Η αποδέσμευση από το πολιτικό κόστος δεν υπάρχει βέβαια για τους αιρετούς. Ωστόσο η αρχή της αμεροληψίας είναι ένας κανόνας που δεσμεύει κάθε μορφή διοίκησης. Αν είχαμε κυβερνήσεις που να λειτουργούν με μεγαλύτερη αμεροληψία απέναντι σε ομάδες συμφερόντων, με την ουδετ…

Οι εικόνες των νεκρών

Ο Αστικός Κώδικας ορίζει ότι το πρόσωπο "αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό και παύει να υπάρχει μετά τον θάνατό του" (άρθρο 34). Πριν την γέννηση και μετά το θάνατο δεν υπάρχουν λοιπόν δικαιώματα, επειδή δεν υπάρχει φυσικό πρόσωπο. Οπότε δεν υπάρχει και προστασία προσωπικών δεδομένων, αφού ως τέτοια ορίζονται οι πληροφορίες που αφορούν φυσικό πρόσωπο (οι πληροφορίες που αφορούν τους νεκρούς δεν προστατεύονται από τον Ν.2472/1997). 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι λείπουν οι νομικοί κανόνες που διέπουν την τύχη των φυσικών υπολειμμάτων της ύπαρξης: από τους νόμους για την ταφή και την αποτέφρωση μέχρι την προσβολή της μνήμης νεκρού, αλλά και το κληρονομικό δίκαιο που αφορά τους επιζήσαντες συγγενείς, διάσπαρτες διατάξεις συγκροτούν κανόνες για την πολιτειακή προστασία των νεκρών. Διότι μπορεί ο νεκρός να μην είναι πλέον "φυσικό πρόσωπο", αλλά η μεταχείρισή του έχει επιπτώσεις στον σεβασμό μιας ευρύτερης έννοιας -που δεν διαχωρίζει ανάμεσα σε ζωντανούς και νεκρού…