Τετάρτη, Ιουλίου 03, 2013

Η νέα Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια

Μετά την δήλωση αποχώρησης του κ. Νικηφόρου Διαμαντούρου από την θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (European Ombudsman), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κίνησε τις διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου προσώπου που θα στελεχώσει εφεξής τον θεσμό.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμοδιότητα την διαμεσολάβηση για την καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης από τα ευρωπαϊκά όργανα, κατόπιν καταγγελίας πολιτών ή και αυτεπαγγέλτως. Το πρόσωπο που στελεχώνει το θεσμό επιλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έξι ήταν οι υποψηφιότητες που πληρούσαν τα κριτήρια για την ψηφοφορία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο: δύο εθνικοί Συνήγοροι του Πολίτη (Ιρλανδία, Ολλανδία), ένας εργαζόμενος στο γραφείο του Επιτρόπου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και τρεις ευρωβουλευτές. Υπήρξε μια πρωτοβουλία εκ μέρους Δανών ευρωβουλευτών, ώστε να αποφευχθεί η ψήφιση ευρωβουλευτή στη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η κομματική ουδετερότητα του θεσμού. Η έκκληση αυτή φαίνεται ότι εισακούσθηκε, αν και η κ. O 'Reilly είχε συγκεντρώσει στην χθεσινή πρώτη ψηφοφορία ίσο αριθμό ψήφων με μια συνυποψήφιά της ευρωβουλευτή. 

Σήμερα, μετά από επαναληπτική ψηφοφορία αναδείχεθηκε στο αξίωμα η κ. Emly O' Reilly, Συνήγορος του Πολίτη της Ιρλανδίας (βλ. δελτίο τύπου). Είναι η πρώτη κυρία που εξελέγη στη θέση αυτή, η οποία ιδρύθηκε με την Συνθήκη του Μάαστριχτ, αλλά ο πρώτος Ε.Δ. ψηφίστηκε το 1995 (ήταν ο κ. Jacob Sodermann) και παρέμεινε μέχρι το 2003 οπότε εξελέγη ο κ. Διαμαντούρος. 

Σύμφωνα με το βιογραφικό της σημείωμα, η κ. Ο' Reilly πριν τον διορισμό της στη θέση της Ιρλανδής Συνηγόρου του Πολίτη (2003), υπήρξε εκδότρια, δημοσιογράφος, τηλεπαρουσιάστρια και συγγραφέας. Είναι πτυχιούχος του πανεπιστημίου του Δουβλίνου (ευρωπαϊκές γλώσσες και λογοτεχνία) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος παιδαγωγικών. Το 2008 αναγορεύτηκε τιμητικά διδάκτορας Νομικής για το έργο της ως προς την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Γλώσσες εργασίας: γαλλικά, ιρλανδικά και ισπανικά.

Της ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτή τη σύνθετη και πολυεπίπεδη αποστολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...