Σάββατο, Απριλίου 04, 2015

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είναι μόνος του

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε πρόσφατα σε έκθεσή του ότι ο Συνήγορος του Πολίτη στις εκθέσεις του αποφεύγει τις αναφορές στο έργο των Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης. Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, είχε όμως σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους όσοι είχαμε πάρει μέρος στην εξεταστική διαδικασία στις 19.12.2014. Επομένως, ο Συνήγορος του Πολίτη γνώριζε αυτή την παρατήρηση πολύ πριν συνταχθεί και δημοσιευθεί η Ετήσια Έκθεση 2014 που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα.

Όμως, στην Ετήσια Έκθεση 2014, παρά την αναλυτική παράθεση των υποθέσεων και των φορέων που συνεργάστηκαν με τον Συνήγορο του Πολίτη, δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο έργο των Συμπαραστατών του Δημότη, οι οποίοι ήταν 20 κατά την διάρκεια του 2014 και το έργο τους αναρτημένο στις ιστοσελίδες τους. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων χειρίστηκα υποθέσεις στις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη είχε παρέμβει ή παρενέβη μετά την δική μου έρευνα. Καμία από αυτές δεν περιελήφθη ποτέ σε Ετήσια Έκθεση. Η μόνη αναφορά στον θεσμό εκ μέρους του Συνηγόρου του Πολίτη στην έκθεση του 2014 σχετίζεται με την συνάντηση που είχα με δύο βοηθούς.  

Πρεσβεύω μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για την λειτουργία του θεσμού, από αυτήν με την οποία δομήθηκε και εξακολουθεί να δουλεύει ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι τέτοιοι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια απ' ό,τι ο Συνήγορος του Πολίτη και ότι πρέπει να είναι πολύ πιο παρεμβατικοί, επιχειρησιακά και επικοινωνιακά και σαφώς λιγότερο γραφειοκρατικοί. Πιο κοντά στους πολίτες, πιο κοντά στην καθημερινότητα.

Είχα την τύχη να οργανώσω τον θεσμό σε επίπεδο Δήμου, έργο που αναγνωρίστηκε από την Περιφέρεια Αττικής (αλλά και από πολλούς άλλους Δήμους που αξιοποίησαν το Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη) και τον προηγούμενο μήνα μου ανατέθηκε ο ρόλος αυτός σε ένα πολύ ευρύτερο γεωγραφικά και ουσιαστικά επίπεδο, ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης. Δεν θα παραλείπω όμως ποτέ να αξιοποιώ προς όφελος των πολιτών τα ευρήματα και τα πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη. Όσο κι αν εκείνος, παρά την επισήμανση του Συμβουλίου της Ευρώπης, υποκρίνεται ότι είναι μόνος του.

Θα υπογραμμίσω την ακροτελεύτια σύσταση της έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης:  "Οι εισηγητές εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι - υπό το φως και του Ψηφίσματος 80 (1999) - είναι αναγκαίος ένας θεσμοποιημένος μηχανισμός συνεργασίας ανάμεσα στους διάφορους τύπους του θεσμού που δουλεύουν άμεσα ή εμμεσα με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης." Αυτό θα έπρεπε ήδη να είχε αποτελέσει αντικείμενο σχεδιασμού από τον Συνήγορος του Πολίτη, όπως είχα επισημάνει και σε συνάντηση με στελέχη του πολύ πριν μας το υποδείξει το Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...