Πέμπτη, Απριλίου 06, 2017

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αλλαγή εγγράφων τρανς ατόμων

Μια σημαντική απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα δικαιώματα που αφορούν την ταυτότητα φύλου των διεμφυλικών ατόμων, με πιθανές προεκτάσεις και για τα non-binary και gender fluid άτομα. Στην υπόθεση A.P., Garçon και Nicot κατά Γαλλίας, το ΕΔΔΑ έκρινε με έξι ψήφους έναντι μίας ότι παραβιάστηκε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) λόγω της προϋπόθεσης να αποδείξουν την "μη αναστρέψιμη" φύση της μεταβολής της εμφάνισής τους. Κατά πλειοψηφία κρίθηκε όμως ότι δεν είναι παραβίαση του άρθρου 8 να πρέπει να αποδειχθεί ότι όντως υπάρχει "δυσφορία φύλου" (gender idendity disorder) και της υποχρέωσης για ιατρική εξέταση. 
Η υπόθεση αφορά τρεις τρανς στην Γαλλία που ήθελαν να μεταβάλουν τα πιστοποιητικά γέννησής τους ως προς το φύλο και τα κύρια ονόματά τους, δυνατότητες που δεν τους έδωσαν τα εθνικά δικαστήρια στην Γαλλία. Οι προσφεύγουσες ισχυρίστηκαν ότι οι γαλλικές αρχές παραβίασαν τα δικαιώματά τους για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής θέτοντας ως προϋπόθεση για την αλλαγή των στοιχείων την υποβολή σε επέμβαση που περιλαμβάνει μεγάλη πιθανότητα στείρωσης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ιδίως ότι θέτοντας μια τέτοια προϋπόθεση (στείρωση) συνιστά παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του ατόμου. 
Αποδεικνύεται λοιπόν για άλλη μια φορά πόσο μπροστά είναι τα Ελληνικά δικαστήρια που από πέρσι είχαν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, επιτρέποντας στα τρανς άτομα να αλλάζουν τα στοιχεία τους χωρίς να χρειάζεται να έχουν υποβληθεί σε διαδικασίες στείρωσης. Αναμφίβολα μείζων απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που επιβεβαιώνει και την ελληνική νομολογία επί του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πώς θα απαλλάσσονται οι μαθητές από τα θρησκευτικά φέτος

  Όπως είναι γνωστό, αρχές Ιουλίου το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την Υπουργική Απόφαση της Νίκης Κεραμέως για την απαλλαγή από το μάθ...