Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 22, 2014

Συμπαραστάτες, παντού!

Τώρα που αρχίζει η νέα περίοδος στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η στιγμή που θα δώσουν τα πρώτα δείγματα γραφής οι νέες διοικήσεις. Όσοι αιρετοί μιλούν για διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και λογοδοσία, θα φανεί αν το πιστεύουν έμπρακτα, εκλέγοντας Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακούς Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Επιχείρησης.

Η διαδικασία αρχίζει με την προκήρυξη της θέσης από τον Δήμαρχο στην ιστοσελίδα του Δήμου, (για την Περιφέρεια αρκεί η ανακοίνωση μιας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων), αλλά προκειμένου να είναι γόνιμη θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι σχετικές πολιτικές διεργασίες για τον σχηματισμό της ευρείας πλειοψηφίας των 2/3 του συμβουλίου. 

Κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του "Καλλικράτη", Συμπαραστάτες εκλέχθηκαν σε τριάντα (30) Δήμους και σε πέντε (5) Περιφέρειες. Κατά την διάρκεια της δημοτικής περιόδου παραιτήθηκαν από την θέση τους οι μισοί Συμπαραστάτες και μείναμε έως τις 31/8 που έληξε η θητεία μας μόλις δεκαπέντε (15). Από τους περιφερειακούς Συμπαραστάτες παραιτήθηκε ένας (1) κι έμειναν τέσσερις (4). Επίσης η Περιφέρεια Κρήτης είχε εκλέξει έναν έκτο Περιφερειακό Συμπαραστάτη, αλλά η ψηφοφορία ακυρώθηκε για τυπικό λόγο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο θεσμός απέτυχε. Αντιθέτως, όπου λειτούργησε με σωστή υποδομή και υποστήριξη, οι πολίτες γνώρισαν την δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους, καθώς και τα όρια των δικαιωμάτων που μπορούν να ασκήσουν. Δηλαδή η λειτουργία του Συμπαραστράτη είναι διττή: από την μία πλευρά να διευκολύνει στην πρακτική ενάσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών και από την άλλη πλευρά να τους εξηγεί μέχρι που φτάνουν τα δικαιώματά τους αυτά, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι που μπορεί να τους βοηθήσει ο Δήμος. 

Ένα κλασικό δίλημμα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αν θα κάτσει στ' αυγά της και θα περιοριστεί στις στενές αρμοδιότητές της, ή εάν θα ενδιαφερθεί πιο ουσιαστικά και πιο πολιτικά, να κινητοποιήσει και αλλους φορείς που είναι συναρμόδιοι ή αποκλειστικά αρμόδιοι σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών (την αστυνομία, τα υπουργεία, την βουλή κλπ). Είμαι υπέρ της δεύτερης θέσης, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Ως Συμπαραστάτης τήρησα αυστηρά το πεδίο εφαρμογής της αρμοδιότητας, χωρίς ποτέ όμως να παραλείψω να διαβιβάσω έστω (όπως κι ο νόμος ορίζει) αιτήματα πολιτών που αφορούσαν τελικά δομές εκτός δήμου. Και πολλές φορές αυτές οι εξωδημοτικές αρχές επιλήφθηκαν κι έλυσαν προβλήματα - ιδίως η Ελληνική Αστυνομία. Ένας Δήμος που διεκδικεί την ευημερία των πολιτών, πρέπει να λειτουργεί ως πλατφόρμα για την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων τους απέναντι στην δημόσια εξουσία.

Αυτή η διττή λειτουργία του Συμπαραστάτη είναι κομβική για την ανάδειξη του Δήμου (ή της Περιφέρειας) σε κεντρικό θεσμό επίλυσης προβλημάτων ακόμη και πέραν της στενής εμβέλειας των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων. Η ανάδειξη Συμπαραστάτη υλοποιεί την πολιτική απόφαση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων να αναβαθμίσουν την ίδια την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που ενισχύουν τη θέση του πολίτη, αλλά και την θέση του Δήμου και της Περιφέρειας μέσα στο διοικητικό σύστημα της Χώρας.

Την Τετάρτη μαζί με τον συνάδελφό μου κ. Χρήστο Βασματζίδη, επί 3,5 χρόνια Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα επισκεφθούμε την Δράμα, ύστερα από πρόσκληση μιας δημοτικής παράταξης της περιοχής που έχει στόχο να αναδείξει την αναγκαιότητα της εκλογής Συμπαραστάτη σε μια πόλη που ο θεσμός δεν έχει ακόμη εισαχθεί. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έχω γίνει αποδέκτης πολλών αντίστοιχων προτάσεων για ομιλίες και εισηγήσεις (ακόμη και σε θεσμικά όργανα του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο είχα την τιμή να υπηρετήσω τα τελευταία δύο χρόνια). Το ενδιαφέρον υπάρχει ιδίως σε νησιωτικούς Δήμους, σε μικρότερους Δήμους, καθώς και σε μεγαλύτερους Δήμους που δεν είχαν μέχρι τώρα ακόμη την σχετική θεσμική εμπειρία. Μέχρι στιγμής η θέση έχει προκηρυχθεί από τους Δημάρχους Αλεξανδρούπολης, Ραφήνας - Πικερμίου (όπου και εξελέγη την περασμένη εβδομάδα ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης της περιόδου 2014 - 2019), Νέας Προποντίδας και Σπάτων - Αρτέμιδος. Αναμένεται η προκήρυξη και στους υπόλοιπους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων καθώς και σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

Προκειμένου να επιβοηθηθούν οι νέοι Συμπαραστάτες, αλλά και να ενημερωθούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για την ουσιαστική λειτουργία του θεσμού, έχουμε δημοσιεύσει ένα Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη, στο οποίο συγκεντρώθηκε η προϋπάρχουσα εμπειρία από την δουλειά των Συμπαραστατών σε όλη τη χώρα (με έμφαση στις μεθόδους που ακολουθήθηκαν στον Δήμο Αθηναίων). 

Το Δίκτυο Συμπαραστατών που ιδρύσαμε οι εν ενεργεία ΣτΔΕ και ΠΣτΠΕ το 2012 πρόσφατα εξεδωσε και ένα ψήφισμα με το οποίο καλούμε τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές να προκηρύξουν την θέση και να αναδείξουν Συμπαραστάτες, παντού. Ενόψει μάλιστα της αξιολόγησης της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Συμβούλιο της Ευρώπης και της δημοσίευσης της σχετικής έκθεσης μέσα στο 2015, αποτελεί κριτήριο διαφάνειας και συμμόρφωσης ενός Δήμου προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εξετάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης το κατά πόσον έχει εκλέξει Συμπαραστάτη. Μέσα από την σελίδα του Δικτύου Συμπαραστατών στο facebook παρακολουθούμε και σχολιάζουμε τις σχετικές διαδικασίες σε όλη την Χώρα. 

Τώρα πρέπει και οι πολίτες να διεκδικήσουν από τους τοπικούς άρχοντες, να προασπιστούν έμπρακτα τα δικαιώματά τους, κινώντας αυτή τη διαδικασία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...