Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα ΛΟΑΔ δικαιώματα

Ζούμε σε μια εποχή με αύξηση της βίας, του μίσους και των επιθέσεων απέναντι σε πολίτες για μια σειρά από ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εντοπίσει τις υποχρεώσεις που έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, κατά το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Οι υποχρεώσεις σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων δεν εξαντλούνται σε συμβολικές πράξεις, όπως είναι η αιγίδα του Δήμου στο Pride ή η φωταγώγηση ενός κεντρικού κτιρίου με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Στις 26 Μαρτίου 2015, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης δημοσίευσε το Ψήφισμα 380/2015 με τίτλο "Διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) ανθρώπων: μια υποχρέωση των πόλεων και Περιφερειών της Ευρώπης" (βλ. εδώ στα αγγλικά). 


Με το ψήφισμα αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τις τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, μεταξύ άλλων:

α. Ως προς την διαμόρφωση μιας κουλτούρας σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

i. να θεσπίσουν ένα σαφές και ολιστικό σχέδιο δράσεις για τις πόλεις και τις περιφέρειές τους που θα τις δεσμεύει για τον σεβασμό της διαφορετικότητας, θα προωθεί τον σεβασμό και θα απορρίπτει τις αθέμιτες διακρίσεις, θα ακολουθεί την Σύσταση (2010) της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για τα μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου

ii. να διασφαλίσουν ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι και γενικά τα πρόσωπα σε θέσεις δημόσιας εξουσίας απορρίπτουν κάθε προτροπή σε πράξεις μίσους ή έλλειψης ανεκτικότητας και αθέμιτων διακρίσεων

iii. [...]

iv. να οργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών, προκειμένου να οικοδομηθεί η κατανόηση και ο σεβασμός στα ΛΟΑΔ πρόσωπα

v. να οργανώσουν εκδηλώσεις και δράσεις υπέρ της διαφορετικότητας σε ειδικές περιστάσεις που αφορούν τα ΛΟΑΔ πρόσωπα

β. όσον αφορά την παροχή αποτελεσματικής προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων, να:

i. συνεργαστούν με τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις ειδικές υπηρεσίες, τις ομάδες υποστήριξης ΛΟΑΔ ανθρώπων και τις εθελοντικές οργανώσεις για την διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων από την νομοθεσία καθώς και ότι οι νομοθετικές διατάξεις κάθε επιπέδου λειτουργούν συμπληρωματικά και είναι κατανοητές

ii. όπου υπάρχει έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων, να εισαχθούν διατάξεις σε τοπικό επίπεδο, ώστε να καλυφθεί το νπομικό κενό

iii. να εργαστούν μαζί με οργανώσεις υποστήριξης ανθρώπινων δικαιωμάτων, ώστε τα θέματα των ΛΟΑΔ να εισαχθούν κανονικά στα υπάρχοντα και στα νέα μέτρα πολιτικής, διασφαλίζοντας έτσι την εφαρμογή των πολιτικών που σέβονται την διαφορετικότητα, είναι επικαιροποιημένες και προσαρμοσμένες κατάλληλα. 

iv. να ανταλλάξουν εμπειρίες καλών πρακτικών με άλλες τοπικές και περιφερειακές αρχές μέσω δικτύων όπως οι Πόλεις - Ουράνιο Τόξο


γ. όσον αφορά την διασφάλιση της εφαρμογής πολιτικών και υπηρεσιών χωρίς αθέμιτες διακρίσεις:

i. να εφαρμόσουν μια σαφή και ευρεία πολιτική κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης που θα ακολουθείται από τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, καθώς και από τους συμβασιούχους που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό 

ii. να διασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και οι συμβασιούχοι έχουν επαρκή εκπαίδευση για την προώθηση της ανεκτικότητας και της αποδοχής και για την διασφάλιση του σεβασμού και την ίση μεταχείριση για όλους τους πολίτες. 

iii. να ιδρύσουν δημοτικά γραφεία συντονισμού ΛΟΑΔ και να συντονίσουν ΛΟΑΔ πολιτικές σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, να αναπτύξουν ΛΟΑΔ πολιτικές και να διασφαλίσουν ότι καλύπτονται οι ειδικότερες ανάγκες, να παρέχουν πληροφόρηση για τα ΛΟΑΔ θέματα και τις οργανώσεις και να προσφέρουν την υποστήριξή τους.

iv. [...]

v. να διεξάγουν ελέγχους για την παροχή των υπηρεσιών και την πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις ΛΟΑΔ και να καλύψουν τα τυχόν κενά στην εισαγωγή νέων πολιτικών, διασφαλίζοντας, με συνεχή παρακολούθηση, ότι οι πολιτικές αυτές είναι σχετικές με το θέμα και αποτελεσματικές. 

Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Αττικής αναφέρει ότι "δεσμεύεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της να εξετάσει σε βάθος και να επιδιώξει την εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης." Από την δική μου πλευρά, ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, θα συνεχίσω να εργάζομαι για την έμπρακτη εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην παροχή των περιφερειακών υπηρεσιών, χωρίς διακρίσεις όπως οι ανωτέρω. Σχόλια

Ο χρήστης ArTaXiA είπε…
Για τις διακρίσεις με βάση την οικονομική κατάσταση, σκοπεύει η περιφέρεια να κάνει τίποτα; Όταν δηλαδή άτομα αποκλείονται απο την πρόσβαση σε παραλία επειδή δεν διαθέτουν εισιτήριο εισόδου, ή από την επίσκεψη σε ένα χώρο πρασίνου επειδή υπάρχει υποχρεωτική κατανάλωση, ή ακόμη και την παρεμπόδιση στάθμευσης επειδή δεν διαθέρουν χρήματα για τη δημοτική στάθμευση; Πέρα από τους ΛΑΟΔ, δικαιώματα έχουν κι οι φτωχοί.
Ο χρήστης e-Lawyer είπε…
Αυτό είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας και του Δήμου.
Ο χρήστης ArTaXiA είπε…
Δεν είμαι σίγουρος για το έαν ο διαχωρισμός των πολιτών σε όσους έχουν να διαθέσουν το αντίτιμο εισόδου σε μια παραλία και στους υπόλοιπους που αποκλείονται από αυτό το φυσικό αγαθό αφορά την αστυνομία και τον δήμαρχό, αλλά όχι τον περιφεριάρχη. Ας σταματήσουμε επιτέλους να κρυβόμαστε πίσω από αρμοδιότητες, προκειμένου να καλύψουμε την ανικανότητά μας.
Ο χρήστης e-Lawyer είπε…
Αφήστε λοιπόν να είμαι σίγουρος εγώ που έχω δουλέψει και στον Δήμο και στην Περιφέρεια. Και δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω αναρμοδιότητες επειδη δεν είμαι ανίκανος όπως ξέρετε. Λιγότερη καχυποψία λοιπόν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…