Δευτέρα, Ιουνίου 20, 2016

To νομικό καθεστώς του "Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε."

Toν Αύγουστο του 2009, η κυβέρνηση Καραμανλή έφερε στην Βουλή την "σύμβαση δωρεάς" μεταξύ του ιδρύματος Νιάρχου με το Ελληνικό Δημόσιο, την Εθνική Βιβλιοθήκη, την Εθνική Λυρική Σκηνή, τα Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. και την κτηματική εταιρεία του δημοσίου. Η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον Μάρτιο του 2009 και κυρώθηκε με τον Ν.3785 (ΦΕΚ Α' 138/7.8.2009)

Ο νόμος 3785/2009

Σκοπός της σύμβασης, κατά το άρθρο 1 του νόμου, είναι η δημιουργία (με δωρεά του ιδρύματος) ενός "υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου" με την επωνυμία "Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" που θα περιλαμβάνει τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής, καθώς και πάρκο πρασίνου "με χαρακτήρα εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αναψυχής". Στην ίδια σύμβαση αναγράφεται ότι θα δημιουργηθεί και "Δημοτικό πάρκο - αθλητικοί χώροι" (που κατά το νόμο θα έχει κολυμβητήριο, γήπεδα κ.τ.λ.).

Ποιοι υπέγραψαν την σύμβαση 

Με το άρθρο 2 του νόμου κυρώνεται η σύμβαση δωρεάς που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2009. Κατά το κείμενο της σύμβασης, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου υπέγραψαν οι: Γιάννης Παπαθανασίου (ΥπΟικ), Γιώργος Σουφλιάς (ΥΠεΧωΔΕ), Άρης Σπηλιωτόπουλος (ΥπΠαιδείας) και Αντώνης Σαμαράς (ΥπΠο). Εκ μέρους του ιδρύματος υπέγραψαν τρία μέλη της οικογένειας Νιάρχου, ως συμπρόεδροι του δ.σ. του ιδρύματος. Εκ μέρους της Βιβλιοθήκης υπέγραψε ο Αθανάσιος Φωκάς, εκ μέρους της Λυρικής υπέγραψε ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος, εκ μέρους της κτηματικής ο Κων/νος Φωτόπουλος και εκ μέρους των Ολυμπιακών Ακινήτων ο Διονύσιος Σταμενίτης. 

Ο "Οργανισμός ειδικού σκοπού"

Με την σύμβαση ορίζεται ότι η εδαφική έκταση, επί της οποίας θα κατασκευαστούν τα έργα, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και στην κυριότητα του Δημοσίου θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις της Λυρικής και της Βιβλιοθήκης, καθώς και το "Πάρκο Σταύρος Νιάρχος".  Σε νομικό επίπεδο, με την σύμβαση αυτή ιδρύεται ένας "Οργανισμός ειδικού σκοπού", ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου, όσο διαρκεί αυτή, καθώς και για την διαχείριση του όταν αυτό ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για μια Ανώνυμη Εταιρία, με επωνυμία "Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.", με 7μελές δ.σ. που όταν το έργο περιέλθει στο Δημόσιο, αυτό θα ορίζει και τα μέλη του (το πλήρες καταστατικό περιλαμβάνεται σε παράρτημα που είναι μέρος του νόμου) και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Και το πιο ωραίο: η Α.Ε.  "δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το δημόσιο λογιστικό, τις εθνικές διατάξεις περί εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και διενέργειας προμηθειών του δημοσίου, τις διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού στον δημόσιο τομέα και θα λειτουργεί ως φορέας ιδιωτικού δικαίου". 

Το ίδρυμα, κατά το προοίμιο της σύμβασης, αναφέρεται ότι θα χρηματοδοτεί τον Οργανισμό "στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι" το Κέντρο Πολιτισμού ΙΣΝ "θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις υψηλότερες επαγγελματικές, μελετητικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές". Στο προοίμιο της σύμβασης διευκρινίζεται ότι το Ίδρυμα δεν έχει καμία ευθύνη για την υλοποίηση του Κέντρου, για το οποίο υπεύθυνος είναι ο Οργανισμός, αλλά είναι υπεύθυνο "αυστηρά για την διάθεση των πόρων" και μετά την δωρεά το Ίδρυμα θα αποξενωθεί από τον Οργανισμό που θα περιέλθει στο Δημόσιο "χωρίς περαιτέρω αρωγή από το Ίδρυμα (αν και το Ίδρυμα δεν εμποδίζεται να παράσχει τέτοια περαιτέρω αρωγή και υποστήριξη κατά την κρίση του)". Αυτό είναι ένα μικρό "κλείσιμο του ματιού" ότι αν κάτι δεν πάει οικονομικά καλά κατά την διαχείριση από το Δημόσιο, μπορεί το Ίδρυμα να συμβάλλει, κάτι το οποίο φυσικά θα μπορούσε να το κάνει οποιοσδήποτε άλλος ιδιώτης αν το ήθελε: δεν είναι αντικείμενο προοιμίου σύμβασης. Πάντως και μετά την "αποξένωση" του από τον Οργανισμό, το Ίδρυμα Νιάρχου θα έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία της Α.Ε.

Κατά την σύμβαση, πόροι του Οργανισμού κατά την περίοδο διαχείρισης του έργου θα είναι: "η επαρκής χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών", καθώς και 
(α) χρηματοδοτήσεις, δωρεές, εισφορές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς. 
(β) Έσοδα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς την Ε.Β.Ε. και την Ε.Λ.Σ. καθώς και από την εκμετάλλευση των υποδομών του Κ.Π. και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υποδομών αυτών. Δηλαδή, η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Λυρική Σκηνή θα καταβάλουν εφεξής τα έσοδά τους στην "Κέντρο Πολιτισμού κτλ Α.Ε." ως αντάλλαγμα για την "παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών" που τους παρέχει. 
(γ) Κάθε άλλο έσοδο από την παροχή υπηρεσιών ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ήθελε αναπτύξει για την εξυπηρέτηση του σκοπού του. 
(δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Με την ολοκλήρωση του έργου, το ίδρυμα θα προχωρήσει στην δωρεά του προς το Ελληνικό Δημόσιο και ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε δύο συμβάσεις "παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών": μία προς την Εθνική Βιβλιοθήκη και μια προς την Λυρική Σκηνή. Επομένως, η σύμβαση που κυρώθηκε με τον Ν.3785 είναι προσύμφωνο ως προς τις σχετικές επόμενες συμβάσεις. 

Η Επιτροπή του Δημοσίου που θα αποδεχθεί την δωρεά

Η αποδοχή της δωρεάς εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου θα γίνει από "Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή" που πραγματοποιεί "τακτικές συναντήσεις" με εκπροσώπους του Ιδρύματος, για την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης του Κέντρου Πολιτισμού. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από:
-  ένα Σύμβουλο του Πρωθυπουργού ως εκπρόσωπο του Γραφείου του, 
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
- τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, 
- έναν εκπρόσωπο της Ε.Β.Ε., 
- έναν εκπρόσωπο της Ε.Λ.Σ καθώς και από τον 
- τον Δήμαρχο Καλλιθέας

Φορολογικές ρυθμίσεις και απαλλαγές 

Τόσο η σύσταση όσο και κάθε μεταγενέστερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού απαλλάσσεται από το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και το ειδικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο Οργανισμός για όλες τις δραστηριότητες του, συμπεριλαμβανομένης και της παραχώρησης εκμετάλλευσης χώρων του Κ.Π., ενδεικτικά αναφερομένων των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και εστίασης, απαλλάσσεται πλήρως καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του από κάθε φύσης φόρους, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και του φόρου δωρεάς, κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό, δικαστικό ή διοικητικό τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, κάθε δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου, εκτός από (α) τον Φ.Π.Α. και (β) τα ανταποδοτικά τέλη ή εισφορές.

Η Σύμβαση καθώς και κάθε σύμβαση ή παρεπόμενο σύμφωνο, που θα συνάψει ο Οργανισμός στα πλαίσια της υλοποίησης του Κ.Π., καθώς και η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων και τόκων, απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο (με εξαίρεση το Φ.Π.Α.), τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, κράτηση ή εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ε.Δ., των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου, εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς θεώρηση συμβάσεων ή συμφωνητικών και καταστάσεων με συμβάσεις ή συμφωνητικά, που συνομολογεί με τρίτους. 

Οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά στη σύμβαση δωρεάς προς το Ε.Δ. του συνόλου της συμμετοχής του Ιδρύματος στον Οργανισμό, στη σύμβαση άδειας χρήσης σημάτων και στις συμβάσεις παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα συναφθούν σε εκτέλεση της Σύμβασης από τον Οργανισμό και την Ε.Β.Ε. και την Ε.Λ.Σ. αντίστοιχα κατά τα άρθρα 15 και 16 της Σύμβάσης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι για τη σύσταση της δωρεάς προς το Ε.Δ. του συνόλου της συμμετοχής του Ιδρύματος στον Οργανισμό δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς.

Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ του Οργανισμού από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Ε.Δ. ή οποιονδήποτε τρίτων με εξαίρεση τον Φ.Π.Α. Τα ποσά των χρηματικών χορηγιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ Α΄ 16/26.1.2007) δεν υπόκεινται σε παρακράτηση με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Οργανισμού Προώθησης υπέρ του Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ο οποίος έχει εκκαθαριστεί σήμερα). 

Ονομασία 

Το Κέντρο Πολιτισμού στο σύνολό του, δηλαδή οι Εγκαταστάσεις, οι Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, θα φέρει εις το διηνεκές την ονομασία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και στα αγγλικά την ονομασία «Stavros Niarchos Foundation Cultural Center». Οι επωνυμίες των νομικών προσώπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παραμείνουν ως έχουν αλλά, όσον αφορά σε εκδηλώσεις και υλικό που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τις νέες εγκαταστάσεις, θα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση σε συνδυασμό με την ονομασία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Οι Εγκαταστάσεις θα φέρουν την ονομασία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Επιπρόσθετα, η κεντρική αίθουσα (ανάγνωσης) της Ε.Β.Ε. καθώς και η κεντρική σκηνή/αίθουσα παραστάσεων της Ε.Λ.Σ. θα φέρουν η κάθε μια χωριστά την ονομασία «Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος». Επιπλέον, σε κάθε μία από τις νέες εγκαταστάσεις, που θα στεγάσουν την Ε.Β.Ε. και την Ε.Λ.Σ. καθώς και στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα με δική του δαπάνη θα έχει δικαίωμα να τοποθετήσει σε ευδιάκριτη θέση από μία προτομή του ιδρυτή του.

 Το ερώτημα που γεννάται είναι, αφού και οι δύο αίθουσες θα ονομάζονται "Σταύρος Νιάρχος", πώς θα τις ξεχωρίζει το κοινό;

Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου

Ο οργανισμός ειδικού σκοπού - Κέντρο Πολιτισμού κτλ Α.Ε.:

(α) Θα εξασφαλίσει τη συντήρηση και λειτουργία των Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων, προκειμένου οι σχετικές εγκαταστάσεις και υποδομές να διατηρούνται πάντα σε άριστη κατάσταση ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση του Κέντρου Πολιτισμού (Κ.Π.). Για τον σκοπό της σωστής και άρτιας συντήρησης και λειτουργίας του Κ.Π., το Ίδρυμα θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο,  στην Ε.Β.Ε. και στην Ε.Λ.Σ. πριν την ολοκλήρωση του Κ.Π. τους γενικούς όρους συντήρησης του Κ.Π. και τον κανονισμό λειτουργίας του Κ.Π., στα οποία θα παρατίθενται λεπτομερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του Κ.Π. και του εγκατεστημένου σε αυτό εξοπλισμού. Το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους όρους αυτούς κατά την Περίοδο Διαχείρι− σης του Κ.Π.  - Άρα οι όροι συντήρησης και λειτουργίας ορίζονται μονοερώς από το Ίδρυμα Νιάρχου. 

(β) Θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς την Ε.Β.Ε. και την Ε.Λ.Σ., οι οποίες ενδεικτικά θα αφορούν στην συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα και λοιπές αναγκαίες προς τον Σκοπό του Κ.Π. υπηρεσίες.
(γ) Θα αξιοποιεί τμήμα των υποδομών και χώρων του Κ.Π. στα πλαίσια προώθησης και ομαλής λειτουργίας του Κ.Π. και εξυπηρέτησης του κοινού, που θα επισκέπτεται τους εν λόγω χώρους − υποδομές. 
(δ) Θα μεριμνά και θα διαχειρίζεται τους εντός των Εγκαταστάσεων κοινόχρηστους χώρους. 

Η Ε.Β.Ε. και η Ε.Λ.Σ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας των Εγκαταστάσεων, του εγκατεστημένου σε αυτές σταθερού και κινητού εξοπλισμού και των υπαρχόντων συνοδών κτιρίων που διατηρούν εκτός του Ακινήτου, καθώς και της διατήρησης όλων σε άριστη κατάσταση καθ’ όλο το χρόνο λειτουργίας τους. Στα πλαίσια αυτά, η Ε.Β.Ε. και η Ε.Λ.Σ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν κατά τη χρήση των Εγκαταστάσεων του Κ.Π. τους όρους, που παρατίθενται στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1(α) του παρόντος άρθρου γενικούς όρους συντήρησης του Κ.Π. και στον κανονισμό λειτουργίας του Κ.Π., καθώς και τους νέους οργανισμούς λειτουργίας τους, όπως περιγράφονται στο άρθρο 19 της παρούσας. Ειδικότερα στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας και χρήσης του εξοπλισμού, ο Οργανισμός θα διαλάβει όρο στις συμβάσεις προμήθειας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τον οποίο οι προμηθευτές θα υποχρεούνται να παράσχουν στο προσωπικό της Ε.Β.Ε. και της Ε.Λ.Σ. δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού. Στα πλαίσια αυτά, η Ε.Β.Ε. και η Ε.Λ.Σ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν εγκαίρως προσωπικό προς εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω. Περαιτέρω, η Ε.Β.Ε. και η Ε.Λ.Σ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν οποιαδήποτε συνοδά κτίρια εκτός του Ακινήτου που είναι ή θα είναι αναγκαία για τους σκοπούς λειτουργίας τους

Το Ε.Δ., η Ε.Β.Ε. και η Ε.Λ.Σ. δεσμεύονται ότι κατά την Περίοδο Διαχείρισης του Κ.Π. η επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, της Ε.Β.Ε. και της Ε.Λ.Σ. αντίστοιχα και η στελέχωσή τους γενικότερα θα βασίζεται αποκλειστικά σε αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ η εθνικότητα των υποψηφίων δεν θα συνιστά περιορισμό στην επιλογή τους με την επιφύλαξη άλλων νομοθετικών διατάξεων με αντίθετο περιεχόμενο

Η Ε.Β.Ε. και η Ε.Λ.Σ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό προς προώθηση, το αργότερο μέχρι την Ολοκλήρωση του Κ.Π., σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, που θα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές στελέχωσης και λειτουργίας του κάθε φορέα, με ελάχιστο περιεχόμενο το προβλεπόμενο στο πα ράρτημα 11.

H E.B.E. και η Ε.Λ.Σ. οφείλουν να μεταφέρουν όλες τις κύριες λειτουργίες τους καθώς και την έδρα τους στις Εγκαταστάσεις

 Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση (α) να μη μεταβληθεί ο Σκοπός του Κ.Π. και (β) το σύνολο των υποδομών του Κ.Π. να μην χρησιμοποιηθεί για καμιά άλλη δραστηριότητα πέρα από αυτές που ανταποκρίνονται στο Σκοπό του Κ.Π.

Οι Εγκαταστάσεις και ο εγκατεστημένος σε αυτές εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της Ε.Β.Ε. και της Ε.Λ.Σ. Αποκλείεται απολύτως η χρήση των Εγκαταστάσεων, των Βοηθητι− κών Εγκαταστάσεων και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος μετά την ή κατά την παραχώρηση της χρήσης τους στους αρμόδιους φορείς της Ε.Β.Ε. και της Ε.Λ.Σ. από τον Οργανισμό για άλλη δραστηριότητα πέρα από εκεί− νων που εξυπηρετούν και συνάδουν με τον καταστατικό σκοπό των φορέων της Ε.Β.Ε. και της Ε.Λ.Σ. Ειδικότερα, η Ε.Β.Ε. και η Ε.Λ.Σ. θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για την διοργάνωση υπαίθριων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Οργανισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια των συμβάσεων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που επισυνάπτονται στη Σύμβαση ως παράρτημα 3. 

Το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης των κοινόχρηστων χώρων του Ακινήτου καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης και διαχείρισης του Κ.Π. Το Ε.Δ. και ο Οργανισμός δεσμεύονται να καθορίσουν από κοινού τους τρόπους και τα μέτρα αποτροπής κακόβουλης προσβολής του δικαιώματος στην ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου (εργαζομένου, επισκέπτη, τρίτου) και φύλαξης του Κ.Π. συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Ακινήτου και των χώρων/ζωνών του άρθρου 4 καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα και πρόσφορα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας του Κ.Π. 

Το Ε.Δ. θα παρέχει κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία της Ε.Β.Ε. και της Ε.Λ.Σ. είναι "αντάξια της ποιότητας και της διεθνούς ακτινοβολίας του σχεδιασμού του Κ.Π.", ειδικότερα δε ότι η Ε.Β.Ε. και η Ε.Λ.Σ. θα μπορούν να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν με τα Συμφωνητικά Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, σχέδια των οποίων επισυνάπτονται στη Σύμβαση ως παράρτημα 3. 

 Το Ε.Δ. θα καλύψει το κόστος σύνδεσης των Εγκαταστάσεων με τα υφιστάμενα δίκτυα του Δήμου Καλλιθέας (Η/Μ, ύδρευση, τηλεφωνία, αποχέτευση). Επίσης, θα αναλάβει με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη να προβεί εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αναγκαία βελτίωση των υφισταμένων δικτύων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες αυξημένες ανάγκες λόγω της υλοποίησης του Κ.Π. 

Το Ε.Δ. δεν δύναται να συστήσει εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης και ενέχυρου ή άλλης μορφής ασφάλεια επί του Κ.Π. ή της μετοχής του Οργανισμού για οποιονδήποτε λόγο. 

Το Ε.Δ. έχει περιλάβει στο σχεδιασμό εξυπηρέτησης από το δίκτυο συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ) την περιοχή του Φαληρικού Δέλτα και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να συνδεθεί το Κ.Π. με αυτό. 

Τα δικαιώματα του Ιδρύματος Νιάρχου

Το Ίδρυμα διατηρεί επ’ αόριστον το δικαίωμα να χρησιμοποιεί άνευ ανταλλάγματος τις Εγκαταστάσεις, τις Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για τη διενέργεια από αυτό με δικές του δαπάνες εκδηλώσεων εντός των φιλανθρωπικών πλαισίων, στα οποία δραστηριοποιείται. Για τον σκοπό αυτό το Ίδρυμα θα λαμβάνει υπόψη του τον προγραμματισμό της λειτουργίας της Ε.Β.Ε. και της Ε.Λ.Σ. Οι εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιεί το Ίδρυμα, θα είναι δωρεάν για το κοινό. Σε αντίθετη περίπτωση, τυχόν θετικό αποτέλεσμα θα διατίθεται στον Οργανισμό για την επίτευξη του σκοπού του. Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα δικαιούται να τοποθετεί εντός του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος μόνιμα ή κινητά εκθέματα και έργα τέχνης, συνομολογώντας για το σκοπό αυτό με τον Οργανισμό συμβάσεις χρησιδανείου ή δωρεάς. 

Το Ίδρυμα δικαιούται να λύσει τη Σύμβαση με μονομερή έγγραφη δήλωσή του προς το Ε.Δ., η οποία θα αναφέρει τους λόγους λύσης, οι οποίοι απαριθμούνται στην Σύμβαση και έχουν σχέση με τα παραπάνω. Η λύση της Σύμβασης θα επέρχεται αν, μέσα σε προθεσμία. εξήντα (60) ημερών από την αποδεδειγμένη, κατά το άρθρο 32, γνωστοποίηση της ανωτέρω δήλωσης, το Ε.Δ., η Ε.Β.Ε. ή η Ε.Λ.Σ. δεν προβούν στις κατάλληλες ενέργειες θεραπείας των συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων, οι οποίες θα αναφέρονται στην ανωτέρω δήλωση του Ιδρύματος. Με τη λύση της Σύμβασης, το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει προς το Ίδρυμα το κόστος υλοποίησης του Κ.Π., για τον υπολογισμό του οποίου θα έχουν ακολουθηθεί από το Ίδρυμα διαδικασίες που περιγράφονται λεπτομερώς, αναπροσαρμοσμένο ετησίως κατά ποσοστό ίσο με την αύξηση του τιμαρίθμου, όπως αυτή καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Από το αναπροσαρμοσμένο ως άνω κόστος υλοποίησης του Κ.Π. θα αφαιρείται ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1.5% επί του συνολικού αναπροσαρμοσμένου κόστους υλοποίησης του Κ.Π. επί τον αριθμό των ετών που μεσολαβούν από το έτος ολοκλήρωσης του Κ.Π. έως το έτος λύσης της Σύμβασης. Το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει το ως άνω ποσό εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του σχετικού ποσού, το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει στο Ίδρυμα και τόκο υπερημερίας, υπολογιζόμενο από την πρώτη ημέρα μετά την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της σχετικής έκθεσης με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας, όπως καθορίζεται με την τελευταία χρονικά, πριν την υποβολή της έκθεσης, σχετική απόφασή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.  Το ποσό που θα επιστραφεί θα χρησιμοποιηθεί από το Ίδρυμα καθ’ ολοκληρίαν για τη χρηματοδότηση κοινωφελών προγραμμάτων, ενδεικτικά στους τομείς των τεχνών και πολιτισμού, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι χρόνοι μετεγκατάστασης της Βιβλιοθήκης και της Λυρικής

Η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της Ε.Β.Ε. θα γίνει με πρωτοβουλία, μέριμνα και δαπάνη της Ε.Β.Ε. εντός έξι (6) μηνών από την Ολοκλήρωση του Κ.Π. Η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της Ε.Λ.Σ. θα γίνει με πρωτοβουλία, μέριμνα και δαπάνη της Ε.Λ.Σ. εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση του Κ.Π. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...