Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σχόλια στο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το νομοσχέδιο που δόθηκε σήμερα προς διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών παρεμβαίνει οριζόντια στο σύνολο των οργάνων και λειτουργιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να ακολουθεί έστω και σε ένα (1) θέμα την Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2015 με συστάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Η υποτιθέμενη μετάθεση του βάρους της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια επιτροπή που εργάζεται στο ίδιο Υπουργείο ακυρώνεται με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο τροποποιεί σε όλα τα κομβικά του σημεία το Πρόγραμμα "Καλλικράτης", εκτός από το θέμα της εδαφικής δομής των δήμων και των περιφερειών. Σταχυολογώ τα πιο χτυπητά.

Σύσταση "Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α."

Ενώ το Υπουργείο εδώ και έξι χρόνια, με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, δεν έχει προχωρήσει στην οργάνωση αυτής της υπηρεσίας που εντάσσεται στην σφαίρα λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αίφνης με το νομοσχέδιο έρχεται η ανεξαρτητοποίηση των Α.Υ.Ε. από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες πλέον δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα για τον έλεγχο νομιμότητας του κράτους επί των πράξεων των Ο.Τ.Α. Έτσι, αυτονομώντας τις Α.Υ.Ε. από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αλλά και παράλληλα διατηρώντας τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με όλες τις υπόλοιπες αρμοδιότητές τους, στην πραγματικότητα το κράτος πολλαπλασιάζει υπηρεσίες, δημιουργώντας νέες θέσεις για δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να δικαιολογεί επαρκώς την ύπαρξή τους. Ταυτόχρονα, οργανώνει άλλες ... δύο Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ("Δυτικής Μακεδονίας" και "Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης"), αποψιλωμένες πλέον από τον έλεγχο νομιμότητας. Οι διατάξεις αυτές καταντούν να είναι αντίθετες στο άρθρο 102 του Συντάγματος που ορίζει ξεκάθαρα τρία πράγματα: 2 βαθμοί Ο.Τ.Α. και άμεσος έλεγχος του κράτους. Εδώ το νομοθέτημα πάει να ιδρύσει και ... τέταρτο πυλώνα, αφού αφήνει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χωρίς την βασική τους αρμοδιότητα.

"Συμβούλιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων"

Εδώ το υπουργείο παρεμβαίνει στον τίτλο ενός οργάνου των Δήμων, προσθέτοντας τον όρο "και προσφύγων", χωρίς να τους αναθέτει κανέναν άλλο διοικητικό πόρο. Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται λόγος για ανάγκη ... ένταξης των προσφύγων. Είναι σαφές ότι το Υπουργείο δεν έχει αντιληφθεί ότι οι πρόσφυγες δεν έχουν έρθει για να ενταχθούν στην Ελληνική κοινωνία (και σίγουρα όχι στους δήμους που βρίσκονται τώρα, ώστε να είναι αρμοδιότητα του ΣΕΜ) και ότι βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Η επιθυμία τους είναι να ΜΗΝ ενταχθούν! Επιπλέον, είναι αντίθετο στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στο άρθρο 26 να παρεμβαίνει ο νομοθέτης σε δημοτικό όργανο που στελεχώνεται από αιρετούς και ήδη λειτουργεί και, μεσούσης της θητείας του και της δημοτικής περιόδου, να του αλλάζει τίτλο και αρμοδιότητες. Πρόκειται για παραβίαση του άρθρου 26 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 του Συντάγματος που ορίζει ότι τα όργανα της αυτοδιοίκησης είναι αιρετά, καθώς μεταβάλλει τις αρμοδιότητες ήδη υπηρετούντων αιρετών οργάνων χωρίς όμως αυτά να έχουν εκλεγεί για να ασκήσουν τις "νέες" αρμοδιότητες. 

"Τουριστικοί δήμοι"

Εδώ το Υπουργείο μεγαλουργεί! Επειδή, λέει η Αιτιολογική έκθεση, δεν έχουν χαρακτηριστεί όλα τα νησιά μας "τουριστικοί τόποι", σε περίπτωση που κάποιος δήμος έχει ένα κομματάκι που έχει χαρακτηριστεί τουριστικό, αυτομάτως γίνεται τουριστικός όλος ο δήμος! Ούτε καν όλο το νησί, μπορεί να μην είναι καν νησιωτικός δήμος! Αυτό βέβαια έχει τεράστιες επιπτώσεις ως προς μια σειρά από προβλήματα που συνοδεύεουν τους τουριστικούς τόπους, από το ωράριο των καταστημάτων, μέχρι τις πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις, ο νομοθέτης παρεμβαίνει στο έργο της Διοίκησης και πάλι, πράττοντάς το ρητά κατά την Αιτιολογική Έκθεση: επειδή π.χ. η Σαλαμίνα δεν έχει χαρακτηριστεί με π.δ. (διοικητική πράξη) ως τουριστικός τόπος (αλλά τόπος παραθεριστικής κατοικίας), έρχεται ο νομοθέτης, παρεμβαίνοντας αντισυνταγματικά στις αρμοδιότητες της Διοίκησης, αφού ρητά υποκαθιστά έτσι τα προεδρικά διατάγματα που δεν έχουν εκδοθεί (το ομολογεί στην αιτιολογική σκέψη!!!) και ως δια μαγειάς λύνει το θέμα κατά παράβαση του άρθρου 26 του Συντάγματος. Για όλα τα δύσκολα ερωτήματα υπάρχει μια απλή λύση που είναι ΠΑΝΤΑ η λάθος.

Παράλειψη κρίσης σε θέση προϊσταμένου

Κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας, αλλά πιθανώς και κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα αρμόδια συμβούλια δύνανται να μην προάγουν στην θέση προϊσταμένων άτομα εναντίον των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για κακούργημα. Λες και η ποινική δίωξη σημαίνει κατ΄ανάγκη και ενοχή. Λες και η ποινική δίωξη ειναι δημόσια πληροφορία και όχι "ευαίσθητο δεδομένο" κατά το άρθρο 2 (β) του Ν.2472/1997 που νοηματοδοτεί κατά περιεχόμενο το άρθρο 9Α του Συντάγματος. 

Προσλήψεις - προσλήψεις - προσλήψεις!

Όλο το νομοσχέδιο διέπεται από μία γενική αρχή: να προσλάβουμε κι άλλους δημοσίους υπαλλήλους! Συγκεκριμένα: 
- στα αρχικά άρθρα: θα προσλάβουμε νέους υπαλλήλους για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ
- στο άρθρο 24: θα προσλάβουμε Γενικούς Γραμματείς ακόμα και σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων, "εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα". 
- στο άρθρο 27: νέες θέσεις ειδικών συνεργατών'
- στο άρθρο 28: σύσταση Ειδικού Γραμματέα στην "Ένωση Περιφερειών Ελλάδος"!!! Δηλαδή οι 13 περιφερειάρχες που συγκροτούν ένα συμβούλιο, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, χρειάζονται όχι απλώς μια γραμματειακή υποστήριξη να τους κρατάει κανένα πρακτικό, αλλά ολόκληρο Ειδικό Γραμματέα (λες και είναι π.χ. το Εθνικό Τυπογραφείο!), με κάτι απίθανες αρμοδιότητες συντονισμού των περιφερειών (λες και η ΕΝΠΕ δεν έχει πρόεδρο για αυτή τη δουλειά) και με αποδοχές ίσες με αυτές του Εκτελεστικού Γραμματέα των περιφερειών!!!
- στο άρθρο 41: διευκολύνεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε δήμους, χωρίς ΑΣΕΠ, κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος. 
- στο άρθρο 43: δυνατότητα πρόσληψης τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού σε Δίκτυα Δήμων, χωρίς διαδικασίες του νόμου ΑΣΕΠ

Αποκλίσεις από την "Διαύγεια" και το ΦΕΚ!

Οι πληρωμές των γενικών γραμματέων των δήμων και των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των δημάρχων θα αρχίζουν από την υπογραφή του δημάρχου κι όχι από την δημοσίευση των πράξεων στο ΦΕΚ! Η δε Διαύγεια αποσιωπάται εντελώς στο άρθρο 29, αφού είναι αυτονόητο ότι εφόσον οι πληρωμές αρχίζουν με την υπογραφή, δεν νοείται καν Διαύγεια. Ως εγγύηση, υποτίθεται, ότι είναι πάντως να γίνει η δημοσιευση στο ΦΕΚ εντός δύο μηνών. Πρόκειται για ανιση μεταχείριση, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αφου για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα οι πληρωμές αρχίζουν απο την ανάρτηση στην Διαύγεια και στο ΦΕΚ όπου αυτό απαιτείτια. 

Επίσης, κατά το άρθρο 108 ορίζεται ότι οι προθεσμίες της έκδοσης των πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις), για τις αναλήψεις που έλαβαν χώρα στο οικονομικό έτος 2015 καθώς και της ανάρτησής τους, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτούς, παρατείνονται από τη λήξη τους και έως τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του "παρόντος νόμου", αν ψηφιστεί. 

Διαγραφή προστίμων εκλογικών παραβάσεων!

Με το άρθρο 66, ο νόμος διαγράφει τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, "τηρουμένων των άνω νόμιμων προϋποθέσεων, προκειμένου να εξαλειφθούν αδικίες, που προέκυψαν από περιπτώσεις ακραίας εφαρμογής του νόμου". Μπορείτε να δείτε εδώ τις αποφάσεις των προστίμων που έχουν επιβληθεί στον νομό Αττικής. 

Υπαίθρια διαφήμιση

Σκανδαλωδώς το Υπουργείο προτείνει να παραταθούν για τριετία οι υποχρεώσεις των υπευθύνων για διαφημιστικές πινακίδες καθώς και να αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια για διαγραφή προστίμων που έχουν επιβληθεί σχετικά με παρανομες διαφημιστικές πινακίδες!!!
 
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…