Παρασκευή, Αυγούστου 26, 2016

Σχόλια στο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το νομοσχέδιο που δόθηκε σήμερα προς διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών παρεμβαίνει οριζόντια στο σύνολο των οργάνων και λειτουργιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να ακολουθεί έστω και σε ένα (1) θέμα την Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2015 με συστάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Η υποτιθέμενη μετάθεση του βάρους της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια επιτροπή που εργάζεται στο ίδιο Υπουργείο ακυρώνεται με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο τροποποιεί σε όλα τα κομβικά του σημεία το Πρόγραμμα "Καλλικράτης", εκτός από το θέμα της εδαφικής δομής των δήμων και των περιφερειών. Σταχυολογώ τα πιο χτυπητά.

Σύσταση "Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α."

Ενώ το Υπουργείο εδώ και έξι χρόνια, με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, δεν έχει προχωρήσει στην οργάνωση αυτής της υπηρεσίας που εντάσσεται στην σφαίρα λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αίφνης με το νομοσχέδιο έρχεται η ανεξαρτητοποίηση των Α.Υ.Ε. από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες πλέον δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα για τον έλεγχο νομιμότητας του κράτους επί των πράξεων των Ο.Τ.Α. Έτσι, αυτονομώντας τις Α.Υ.Ε. από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αλλά και παράλληλα διατηρώντας τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με όλες τις υπόλοιπες αρμοδιότητές τους, στην πραγματικότητα το κράτος πολλαπλασιάζει υπηρεσίες, δημιουργώντας νέες θέσεις για δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να δικαιολογεί επαρκώς την ύπαρξή τους. Ταυτόχρονα, οργανώνει άλλες ... δύο Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ("Δυτικής Μακεδονίας" και "Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης"), αποψιλωμένες πλέον από τον έλεγχο νομιμότητας. Οι διατάξεις αυτές καταντούν να είναι αντίθετες στο άρθρο 102 του Συντάγματος που ορίζει ξεκάθαρα τρία πράγματα: 2 βαθμοί Ο.Τ.Α. και άμεσος έλεγχος του κράτους. Εδώ το νομοθέτημα πάει να ιδρύσει και ... τέταρτο πυλώνα, αφού αφήνει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χωρίς την βασική τους αρμοδιότητα.

"Συμβούλιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων"

Εδώ το υπουργείο παρεμβαίνει στον τίτλο ενός οργάνου των Δήμων, προσθέτοντας τον όρο "και προσφύγων", χωρίς να τους αναθέτει κανέναν άλλο διοικητικό πόρο. Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται λόγος για ανάγκη ... ένταξης των προσφύγων. Είναι σαφές ότι το Υπουργείο δεν έχει αντιληφθεί ότι οι πρόσφυγες δεν έχουν έρθει για να ενταχθούν στην Ελληνική κοινωνία (και σίγουρα όχι στους δήμους που βρίσκονται τώρα, ώστε να είναι αρμοδιότητα του ΣΕΜ) και ότι βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Η επιθυμία τους είναι να ΜΗΝ ενταχθούν! Επιπλέον, είναι αντίθετο στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στο άρθρο 26 να παρεμβαίνει ο νομοθέτης σε δημοτικό όργανο που στελεχώνεται από αιρετούς και ήδη λειτουργεί και, μεσούσης της θητείας του και της δημοτικής περιόδου, να του αλλάζει τίτλο και αρμοδιότητες. Πρόκειται για παραβίαση του άρθρου 26 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 του Συντάγματος που ορίζει ότι τα όργανα της αυτοδιοίκησης είναι αιρετά, καθώς μεταβάλλει τις αρμοδιότητες ήδη υπηρετούντων αιρετών οργάνων χωρίς όμως αυτά να έχουν εκλεγεί για να ασκήσουν τις "νέες" αρμοδιότητες. 

"Τουριστικοί δήμοι"

Εδώ το Υπουργείο μεγαλουργεί! Επειδή, λέει η Αιτιολογική έκθεση, δεν έχουν χαρακτηριστεί όλα τα νησιά μας "τουριστικοί τόποι", σε περίπτωση που κάποιος δήμος έχει ένα κομματάκι που έχει χαρακτηριστεί τουριστικό, αυτομάτως γίνεται τουριστικός όλος ο δήμος! Ούτε καν όλο το νησί, μπορεί να μην είναι καν νησιωτικός δήμος! Αυτό βέβαια έχει τεράστιες επιπτώσεις ως προς μια σειρά από προβλήματα που συνοδεύεουν τους τουριστικούς τόπους, από το ωράριο των καταστημάτων, μέχρι τις πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις, ο νομοθέτης παρεμβαίνει στο έργο της Διοίκησης και πάλι, πράττοντάς το ρητά κατά την Αιτιολογική Έκθεση: επειδή π.χ. η Σαλαμίνα δεν έχει χαρακτηριστεί με π.δ. (διοικητική πράξη) ως τουριστικός τόπος (αλλά τόπος παραθεριστικής κατοικίας), έρχεται ο νομοθέτης, παρεμβαίνοντας αντισυνταγματικά στις αρμοδιότητες της Διοίκησης, αφού ρητά υποκαθιστά έτσι τα προεδρικά διατάγματα που δεν έχουν εκδοθεί (το ομολογεί στην αιτιολογική σκέψη!!!) και ως δια μαγειάς λύνει το θέμα κατά παράβαση του άρθρου 26 του Συντάγματος. Για όλα τα δύσκολα ερωτήματα υπάρχει μια απλή λύση που είναι ΠΑΝΤΑ η λάθος.

Παράλειψη κρίσης σε θέση προϊσταμένου

Κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας, αλλά πιθανώς και κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα αρμόδια συμβούλια δύνανται να μην προάγουν στην θέση προϊσταμένων άτομα εναντίον των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για κακούργημα. Λες και η ποινική δίωξη σημαίνει κατ΄ανάγκη και ενοχή. Λες και η ποινική δίωξη ειναι δημόσια πληροφορία και όχι "ευαίσθητο δεδομένο" κατά το άρθρο 2 (β) του Ν.2472/1997 που νοηματοδοτεί κατά περιεχόμενο το άρθρο 9Α του Συντάγματος. 

Προσλήψεις - προσλήψεις - προσλήψεις!

Όλο το νομοσχέδιο διέπεται από μία γενική αρχή: να προσλάβουμε κι άλλους δημοσίους υπαλλήλους! Συγκεκριμένα: 
- στα αρχικά άρθρα: θα προσλάβουμε νέους υπαλλήλους για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ
- στο άρθρο 24: θα προσλάβουμε Γενικούς Γραμματείς ακόμα και σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων, "εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα". 
- στο άρθρο 27: νέες θέσεις ειδικών συνεργατών'
- στο άρθρο 28: σύσταση Ειδικού Γραμματέα στην "Ένωση Περιφερειών Ελλάδος"!!! Δηλαδή οι 13 περιφερειάρχες που συγκροτούν ένα συμβούλιο, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, χρειάζονται όχι απλώς μια γραμματειακή υποστήριξη να τους κρατάει κανένα πρακτικό, αλλά ολόκληρο Ειδικό Γραμματέα (λες και είναι π.χ. το Εθνικό Τυπογραφείο!), με κάτι απίθανες αρμοδιότητες συντονισμού των περιφερειών (λες και η ΕΝΠΕ δεν έχει πρόεδρο για αυτή τη δουλειά) και με αποδοχές ίσες με αυτές του Εκτελεστικού Γραμματέα των περιφερειών!!!
- στο άρθρο 41: διευκολύνεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε δήμους, χωρίς ΑΣΕΠ, κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος. 
- στο άρθρο 43: δυνατότητα πρόσληψης τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού σε Δίκτυα Δήμων, χωρίς διαδικασίες του νόμου ΑΣΕΠ

Αποκλίσεις από την "Διαύγεια" και το ΦΕΚ!

Οι πληρωμές των γενικών γραμματέων των δήμων και των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των δημάρχων θα αρχίζουν από την υπογραφή του δημάρχου κι όχι από την δημοσίευση των πράξεων στο ΦΕΚ! Η δε Διαύγεια αποσιωπάται εντελώς στο άρθρο 29, αφού είναι αυτονόητο ότι εφόσον οι πληρωμές αρχίζουν με την υπογραφή, δεν νοείται καν Διαύγεια. Ως εγγύηση, υποτίθεται, ότι είναι πάντως να γίνει η δημοσιευση στο ΦΕΚ εντός δύο μηνών. Πρόκειται για ανιση μεταχείριση, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αφου για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα οι πληρωμές αρχίζουν απο την ανάρτηση στην Διαύγεια και στο ΦΕΚ όπου αυτό απαιτείτια. 

Επίσης, κατά το άρθρο 108 ορίζεται ότι οι προθεσμίες της έκδοσης των πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις), για τις αναλήψεις που έλαβαν χώρα στο οικονομικό έτος 2015 καθώς και της ανάρτησής τους, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτούς, παρατείνονται από τη λήξη τους και έως τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του "παρόντος νόμου", αν ψηφιστεί. 

Διαγραφή προστίμων εκλογικών παραβάσεων!

Με το άρθρο 66, ο νόμος διαγράφει τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, "τηρουμένων των άνω νόμιμων προϋποθέσεων, προκειμένου να εξαλειφθούν αδικίες, που προέκυψαν από περιπτώσεις ακραίας εφαρμογής του νόμου". Μπορείτε να δείτε εδώ τις αποφάσεις των προστίμων που έχουν επιβληθεί στον νομό Αττικής. 

Υπαίθρια διαφήμιση

Σκανδαλωδώς το Υπουργείο προτείνει να παραταθούν για τριετία οι υποχρεώσεις των υπευθύνων για διαφημιστικές πινακίδες καθώς και να αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια για διαγραφή προστίμων που έχουν επιβληθεί σχετικά με παρανομες διαφημιστικές πινακίδες!!!
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πώς θα απαλλάσσονται οι μαθητές από τα θρησκευτικά φέτος

  Όπως είναι γνωστό, αρχές Ιουλίου το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την Υπουργική Απόφαση της Νίκης Κεραμέως για την απαλλαγή από το μάθ...