Αναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου για τα προσωπικά δεδομένα

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα προσωπικά δεδομένα και βλέπω ότι κάποιες από τις δημόσιες παρατηρήσεις με τα προβλήματα που επισημάνθη...