Τετάρτη, Αυγούστου 31, 2005

Διανομή πνευματικών δικαιωμάτων 2000-2003

Εκτός από την αμοιβή που λαμβάνουν οι συγγραφείς και οι μεταφραστές από τους εκδότες τους, έχουν δικαίωμα να εισπράξουν και τα ποσά που εισπράττονται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ, www.osdel.gr).

Ο ΟΣΔΕΛ καλεί τους συγγραφείς και μεταφραστές που έχουν δημοσιεύσει έργα λόγου εντός των ετών 2000-2003 να παραλάβουν το ποσό που τους αναλογεί.

Το ποσό αυτό προέρχεται από το 4% που παρακρατεί ο ΟΣΔΕΛ από την αξία όλων των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού που είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και των δισκετών χωρητικότητας κάτων των 100MB (άρθρο 18§3 Ν.2121/1993). Αυτό σημαίνει ότι το 4% παρακρατείται από όλες αυτές τις συσκευές και υλικά, ως αντιστάθμισμα, γιατί θεωρείται ότι -κατά τεκμήριο- αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή έργων λόγου, χωρίς την εμπλοκή των δικαιούχων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ΟΣΔΕΛ εισπράττει το ποσό στο όνομα των συγγραφέων και μεταφραστών συλλογικά και το αποδίδει ατομικά στον καθένα.

Διαδικασία: ο συγγραφέας-μεταφραστής πρέπει να υπογράψει την Σύμβαση Ανάθεσης Έργων του Λόγου, με την οποία αναθέτει στον ΟΣΔΕΛ την είσπραξη των δικαιωμάτων του. Δεν υπάρχουν τέλη και άλλα έξοδα που πρέπει να καταβάλλει. Η σύμβαση υπογράφεται σε δύο αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο. Επισκεφθείτε τα γραφεία του ΟΣΔΕΛ (Ασκληπιού 20, Αθήνα), ή βρείτε τη φόρμα της Σύμβασης στο site του οργανισμού (βλ. παραπάνω).
Στη συνέχεια μπορεί να εισπράξει το ποσό που του αναλογεί. (Το ποσό είναι συναρτηση των έργων που έχουν δημοσιευτεί καθώς και του αριθμού των σελιδων. Συνήθως δεν θα πρόκειται για κάποιο μεγάλο ποσό, αλλά η σημασία της είσπραξής του συνδέεται με την άσκηση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας και την ίδια την ύπαρξη οργανισμών συλλογικής διαχείρισης).

Συζητήσαμε με τον κ. Άρη Πετρόπουλο, πρόεδρο του ΟΣΔΕΛ, τις δυνατότητες είσπραξης των δικαιωμάτων και από τους αρθρογράφους του περιοδικού και ημερήσιου τύπου. Σύμφωνα με το νόμο, ό λ ο ι οι πνευματικοί δημιουργοί δικαιούνται αυτό το μέρισμα. Ωστόσο, η έλλειψη υποδομής στην παρακολούθηση της παραγωγής αυτής της κατηγορίας των δημιουργών (με μία βάση δεδομένων π.χ.) δεν έχει καταστήσει ακόμη εφικτό τον υπολογισμό των δικαιωμάτων αυτής της κατηγορίας, η οποία προφανώς είναι μεγαλύτερη από τους συγγραφείς-μεταφραστές. Ωστόσο υπάρχει βούληση και αναζητάται λύση, σε συνεννόηση και με τα συνδικαλιστικά όργανα των αρθρογράφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολή ταινίας για τις ομοφοβικές διακρίσεις στην σχολική διαδικασία

  Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, νομικός ή δεοντολογικός που να απαγορεύει να δει ένα παιδί την σκηνή ενός φιλιού σε ένα κινηματογραφικό έργο....