Σάββατο, Απριλίου 01, 2006

Μετρήσεις επισκεψιμότητας blogs: η νομική διάσταση

Αναφέρεται ότι οι μετρήσεις επισκεψιμότητας των ιστολογίων γίνεται για την τιμή των όπλων, μιας και δεν υπάρχει -κατά κανόνα- διαφημιστικό και άρα οικονομικό διακύβευμα (Νίκος Δήμου). Νομικά, δεν είναι ακριβές.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα προσωπικό ιστολόγιο όπως τα στατιστικά στοιχεία που μεταδίδει κάποιος τρίτος για ένα blog, αποτελούν δεδομένα τα οποία αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί (έστω και με τη χρήση ψευδωνύμου).
Συνεπώς, η πληροφορία για ένα ιστολόγιο, όπως η σχετική με την επισκεψιμότητά του, αποτελεί πληροφορία που αναφέρεται στον ίδιο τον διαχειριστή του. Με αυτή τη συλλογιστική, τα στατιστικά επισκεψιμότητας αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (σύμφωνα με τον ορισμό που είναι δεκτός από όλες τις χώρες με νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων).

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις που έχει όποιος επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντάσσεται και η αρχή της ακρίβειας: για να είναι νόμιμη η επεξεργασία, τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή, δηλαδή να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (για το ελληνικό δίκαιο η διάταξη βρίσκεται στο άρθρο 4§1 Ν.2472/1997, ενώ αντίστοιχες διατάξεις βρίσκονται σε όλες τις νομοθεσίες των κρατών-μελών της ΕΕ, λόγω της ένταξής της στην Οδηγία 95/46 , αλλά και της πρόβλεψής της στην Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις σχετικές Guidelines του ΟΗΕ).

Κατ' αποτέλεσμα, αν μπορεί να αποδειχτεί ότι τα δεδομένα επισκεψιμότητας που μεταδίδονται από διάφορες πλευρές δεν είναι ακριβή, τότε ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει παραβιάσει τη σχετική υποχρέωσή του και υπάρχει δικαίωμα του blogger να ζητήσει διόρθωση της μεταδιδόμενης πληροφορίας. Εφόσον ο υπεύθυνος δεν συμμορφωθεί υπάρχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή/και ενώπιον των δικαστηρίων με αίτημα αποζημίωσης (το ελληνικό δίκαιο προβλέπει minimum αποζημίωσης 6.000 ευρώ).

6 σχόλια:

cheaptalk είπε...

ας πούμε ότι έχω τζάμπα μετρητή. και είναι τζάμπα μεχρι εκατό επισκέπτες τη μέρα. και τους άλλους δε τους μετράει αν δε τον πληρώσω. μπορώ να του κάνω μήνυση γιατί παρακρατάει προσωπικά μου δεδομένα? :p

e-Lawyer είπε...

Πρέπει να είναι ευδιάκριτο από το interface του μετρητή ότι η μέτρηση θα έχει οροφή τις 100 επισκέψεις. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος μετρητής.

Kensai είπε...

Νομικό προηγούμενο που να βασίζεται σε περιστατικό με «μετρήσεις επισκεψιμότητας» υπάρχει;

Η όλη ιστορία μου θυμίζει αυτό:
http://aerapatera.com/blog/60/my-dog-and-his-private-data/

e-Lawyer είπε...

Ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων είναι σαφέστατος και ο ίδιος από το 1981 και ισχύει για τις 25 χώρες ΕΕ. Είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο. Επομένως μένουν εκτός όλες οι πληροφορίες που δεν αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα, ή δεν αναφέρονται σε προσδιορίσιμα φυσικά πρόσωπα. Αφρός.

Ανώνυμος είπε...

Τι εννοείτε όταν λέτε "αφρός";

e-Lawyer είπε...

Palmolive.

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...