Τρίτη, Ιουλίου 18, 2006

Το σκάνδαλο SWIFT και η ευρωπαϊκή αντίδραση


Πριν από περίπου 3 εβδομάδες, τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν την ιστορία ενός Προγράμματος Εντοπισμού Οικονομικών των Τρομοκρατών βάσει του οποίου αναφέρεται ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα που τηρούται από το SWIFT. Τα αρχικά σημαίνουν Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication και είναι μια τραπεζική κοινοπραξία που διαχειρίζεται τον κωδικό Swift για τις διεθνείς πληρωμές. Επειδή οι χρηματικές μεταφορές διεξάγονται από τράπεζες που δρουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι πράξεις του Swift έχουν αρχικά συνέπειες βάσει των εθνικών έννομων τάξεων.
Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της Swift βρίσκονται στο Βέλγιο και οι Βελγικές αρχές ήδη ερευνούν εάν αυτές οι διαβιβάσεις ήταν νόμιμες και εάν τηρούν τα δικαιώματα των πολιτών.

Οι οργανισμοί της ΕΕ επίσης παρακολουθούν αυτό το θέμα. Η Επιτροπή διερευνά το θέμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει ένα ψήφισμα που υπογραμμίζει τη σημασία του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, που εποπτεύει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), έχει απευθυνθεί στον πρόεδρο της ΕΚΤ για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. Ο ΕΕΠΔ χρειάζεται επιπλέον στοιχεία για την πιθανή εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (45/2001).

Η είδηση προέρχεται απο το Newsletter του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, κ. Peter Hustinx και προμηνύει ενδεχομένως την πρώτη φορά που η ανεξάρτητη αυτή αρχή (που λειτουργεί από το 2004) ενδέχεται να επιβάλλει την απαγόρευση της μετάδοσης δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένων των θέσεων του Επόπτη για το επιτρεπτό της διαβίβασης ευρωπαϊκών προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, όπως αυτή εκφράστηκε και στην υπόθεση PNR (διαβίβαση δεδομένων επιβατών αεροπορικών πτήσεων). Σε μια τέτοια περίπτωση που ο Επόπτης απαγορεύσει τελικά τη διαβίβαση στις ΗΠΑ, η απόφασή του θα είναι ακυρώσιμη ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αναμένουμε τις εξελίξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολή ταινίας για τις ομοφοβικές διακρίσεις στην σχολική διαδικασία

  Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, νομικός ή δεοντολογικός που να απαγορεύει να δει ένα παιδί την σκηνή ενός φιλιού σε ένα κινηματογραφικό έργο....