Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2007

To e-lawyer υποβάλλει αίτηση χορήγησης αντιγράφου του Πορίσματος Ζορμπά

Αύριο το πρωί θα υποβληθεί ενώπιον της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες αίτηση για την χορήγηση αντιγράφου του Πορίσματος Ζορμπά.
Η αίτηση θεμελιώνεται στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999), τον Ν.3448/2006 (Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα) και το άρθρο 10§3 του Συντάγματος που αναφέρει ότι η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε αιτήματα πολιτών για πληροφόρηση και χορήγηση εγγράφων.

Το αίτημα είναι χορήγηση αντιγράφου του Πορίσματος προκειμένου να δημοσιοποιηθεί στο e-lawyer.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 20 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμίας ή αρνητικής απάντησης υπάρχει δικαίωμα προσφυγής στο Συνήγορο του Πολίτη καθώς, αίτησης θεραπείας ενώπιον της ίδιας Αρχής και δευτεροβάθμιας προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Μετά την κατάθεσή της αίτησης, το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί επίσης εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

To Σύνταγμα της πΓΔΜ δεν έχει αλυτρωτικές διατάξεις

Πέρα από το ζήτημα της ονομασίας με την χρήση του όρου "Μακεδονία", ο δημόσιος διάλογος αρχίζει και εστιάζει στο "αλυτρωτικ...

Βασίλης Σωτηρόπουλος

Η φωτογραφία μου
O ρόλος του νομικού στο σύγχρονο κόσμο είναι να ελέγχει κάθε μορφή εξουσίας, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση για σεβασμό της ανθρώπινης αξίας.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες