Τρίτη, Μαΐου 27, 2008

Νικηφόρος Διαμαντούρος: με τη νέα Συνθήκη θα ελέγχει ΟΛΗ την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (Ευρωπαίος Συνήγορος Πολίτη), καθηγητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος βρίσκεται σε επίσημη επίκεψη στη χώρα μας, στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και τις υποψήφιες χώρες.

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα στις 12.22 στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχετικά με λίγο - πολύ γνωστά θέματα.

Η ερώτηση που του υπέβαλα, έχω την εντύπωση ότι έδωσε αυτό που οι δημοσιογράφοι θα έλεγαν "είδηση", χωρίς να βέβαια να είμαι σίγουρος ότι  κατάλαβαν τη βαρύτητα της απάντησης Διαμαντούρου. Συνοπτικά τον ρώτησα αν μετά την Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο οποίος σήμερα είναι αρμόδιος μόνο για τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (δηλ. τον "πρώτο πυλώνα" που ασχολείται κυρίως με οικονομικά, εργασιακά, κοινωνικοασφαλιστικά και εμπορικά θέματα), θα έχει αρμοδιότητα και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλ. τον "δεύτερο πυλώνα" που αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, αλλά και τον "τρίτο πυλώνα" που αφορά την αστυνομική και δικαστική συνεργασία των κρατών της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις).

Έδωσα κι ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό: αν ένας πολίτης ζητήσει να του δοθεί αντίγραφο ενός εγγράφου από ένα κοινοτικό όργανο, στην περίπτωση που το όργανο αρνηθεί να του δώσει αντίγραφο, ο πολίτης μπορεί να προσφύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Ενώ αν ο ίδιος πολίτης ζητήσει ένα αντίγραφο μιας υπηρεσίας λ.χ. αρμόδιας για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης (β΄ πυλώνας), η τυχόν άρνηση της δεν ελέγχεται από τον Ε.Δ., γιατί αυτός δεν έχει αρμοδιότητα για τα όργανα της Ένωσης.

Η απάντηση του Διαμαντούρου ήταν κρυστάλλινη: μετά την θέση σε ισχύ της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης, καταργούνται οι πυλώνες και συνεπώς η αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή εκτείνεται σε κάθε δράση, κάθε οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προσέγγιση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για επίσημη ερμηνεία της Συνθήκης από κοινοτικό όργανο (ο Διαμεσολαβητής είναι ένα από τα δύο μονομελή όργανα - ανεξάρτητες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων).  

Ο κ. Διαμαντούρος διευκρίνισε μάλιστα ότι έτσι η αρμοδιότητά του εκτείνεται και στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλ. του πάνελ των ηγεσιών των κρατών μελών της ΕΕ. Η έμφαση που έδωσε ο κ. Διαμαντούρος σε αυτήν την επέκταση της αρμοδιότητας δεν είναι τυχαία.

Είναι γνωστή η μάχη που έχει δώσει ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ώστε τα κοινοτικά όργανα,όταν νομοθετούν να το πράττουν  με διαφάνεια και όχι κεκλεισμένων των θυρών. Η ισχύς της επέμβασής του, ως σήμερα, περιοριζόταν στον πρώτο πυλώνα. Με την νέα Συνθήκη, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να επέμβει ώστε και η νομοθέτηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και συνεργασίας κρατών σε τομείς όπως η ασφάλεια κλπ να γίνεται με καθεστώς διαφάνειας, όπως συμβαίνει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. 

Αναμένεται να δούμε πως θα υλοποιηθεί αυτή η επέκταση αρμοδιοτήτων και τι σημαίνει επίσης αυτό για τα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολή ταινίας για τις ομοφοβικές διακρίσεις στην σχολική διαδικασία

  Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, νομικός ή δεοντολογικός που να απαγορεύει να δει ένα παιδί την σκηνή ενός φιλιού σε ένα κινηματογραφικό έργο....