Δευτέρα, Μαΐου 12, 2008

Aπάντηση Συνηγόρου του Πολίτη στις 8 προτάσεις e-lawyer


Τον Οκτώβρη, οταν είχε ξεκινήσει πάλι το μεγάλο θέμα με την στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών, δημοσίευσα το κείμενο "8 προτάσεις για το νέο Συνήγορο του Πολίτη". 

Είχε λήξει η θητεία του κ. Καμίνη στην θέση του Συνηγόρου και όλοι περίμεναν την εκλογή της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για αυτή τη σημαντική θέση.

Μετά από μερικούς μήνες, τον Φεβρουάριο του 2007, η Διάσκεψη αποφάσισε να ανανεώσει τη θητεία του κ. Καμίνη στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Λίγες μέρες μετά, στείλαμε από την Data&Protection μια επιστολή συγχαρητηρίων στον κ. Καμίνη, στην οποία είχαν επισυναφθεί και οι 8 προτάσεις, αλλά είχε διατυπωθεί και το ερώτημα για το κατά πόσον ο Συνήγορος οφείλει να ολοκληρώνει τις υποθέσεις εντός 50 ημερών, όπως ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. 


Mε την από 18.4.2008 επιστολή του που έλαβα σήμερα, ο Συνήγορος απάντησε στην παραπάνω επιστολή με το εξής κείμενο:

"Παρακαλώ να δεχθείτε τις ευχαριστίες μου για τις ιδέες, τις επισημάνσεις και τις συστάσεις που μου απευθύνετε στην από 27 Μαρτίου επιστολή σας.

Πράγματι, υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία η ελλιπής στελέχωση της γραμματειακής υποστήριξης του Συνηγόρου προκάλεσε καθυστερήσεις στην πρωτοκόλληση των εγγράφων. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα εκ των ενόντων, έως ότου λυθεί οριστικά με την επικείμενη κάλυψη οργανικών θέσεων στην Διεύθυνση Γραμματείας της Αρχής μας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι, όπως γνωρίζετε, θεσμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης. Όπως φαίνεται να αντιλαμβάνεστε και εσείς, η εντός ευλόγου χρόνου διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε ελεγχόμενη από τον Συνήγορο δημόσια υπηρεσία στέργει να συνεργασθεί με αυτόν. Υπάρχουν υποθέσεις που έχουν επιλυθεί ακόμη και μετά παρέλευση ετών, όχι γιατί ο Συνήγορος αδράνησε, αλλά αντιθέτως διότι επέμεινε πεισματικά. 

Κατά τα λοιπά, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι προς τη διοίκηση ενέργειες του Συνηγόρου δεν προσλαμβάνουν πάντοτε έγγραφη μορφή, ώστε μέσω της κοινοποίησης εγγράφου να ενημερώνεται ο πολίτης για τις ενέργειες της Αρχής. Συχνά η επικοινωνία με τη διοίκηση γίνεται τηλεφωνικώς ή με επιτόπια έρευνα στην εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία, χωρίς να το γνωρίζει ο πολίτης. Κατά τα λοιπά, καταβάλλουμε διαρκώς προσπάθειες, ώστε να συμπτύξουμε το χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

Τέλος, επισημαίνω κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει υποπέσει στην αντίληψήσας. Από το έτος 2004 ο Συνήγορος του Πολίτη εκδίδει και μια περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης, η οποία αποδίδει συνοπτικά τις δραστηριότητές του με περισσότερο εύληπτο τρόπο απ' ό,τι η πλήρης έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης. Η Περίληψη αυτή εκδίδεται από το Εθνικό Τυπογραφείο και αναρτάται ευθύς μόλις εκδοθεί (τον Μάρτιο κάθε έτους), στην ιστοσελίδα της Αρχής μας.

Φιλικά,
Γιώργος Καμίνης"

Ευχαριστούμε τον κ. Καμίνη που απάντησε στην επιστολή πριν περάσουν οι 50 ημέρες που ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. 

To σημείο στο οποίο ο Συνήγορος θεωρεί ότι "δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή" μας, είναι βεβαίως μια έμμεση απάντηση στο σημείο των 8 προτάσεων, στο οποίο αναφέρεται ότι : 

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που παραδίδεται κάθε χρόνο στη Βουλή είναι γεμάτη σχεδιαγράμματα, είναι πολυσέλιδη και μοιάζει μάλλον τεχνοκρατική για τον απλό πολίτη.

Πράγματι, η Περίληψη της ετήσιας έκθεσης, η οποία σαφώς και έχει υποπέσει στην αντίληψή μου, αφού καθημερινά επισκέπτομαι την θαυμάσια ιστοσελίδα του Συνηγόρου, αμβλύνει κάπως το πρόβλημα της "τεχνοκρατικής" ετήσιας έκθεσης. Η ίδια η ετήσια έκθεση όμως αποτελεί ένα ογκωδέστατο κείμενο με έμφαση στους αριθμούς

Πάντως αξίζει να σημειωθεί στον Πρόλογο του 2007 ότι ο κ. Καμίνης θεωρεί πλέον ως συνομιλητή του Συνηγόρου, εκτός απο την δημόσια διοίκηση, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό αποτελεί ένα νέο βήμα, ιδιαίτερα ουσιαστικό -δεδομένου ότι και ο Συνήγορος είναι Κράτος- το οποίο βρισκόταν και στην καρδιά των 8 προτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...