Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ενστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για το δημοψήφισμα

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Jagland δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι το δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε στην Ελλάδα δεν συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, λόγω της αοριστίας του ερωτήματος και λόγω του χρόνου διεξαγωγής του που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και αποτελεί διεθνή οργανισμό που παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην μείζονα Ευρώπη, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αποτελείται από 47 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας, της Ελβετίας, της Ισλανδίας, της Ρωσίας, της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν κ.τ.λ. Δεν έχει καμία σχέση με το Συμβούλιο της ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που αποτελούν ενωσιακά όργανα των 28 κρατών μελών.

Ως προς τα ζητήματα των δημοψηφισμάτων, η κωδικοποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για τα Συνταγματικά Θέματα (Επιτροπή της Βενετίας), η οποία έχει εκδώσει το 2008 τον Κώδικα Καλής Πρακτικής για Δημοψηφίσματα.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

"c. The question put to the vote must be clear; it must not be misleading; it must not suggest an answer; electors must be informed of the effects of the referendum; voters must be able to answer the questions asked solely by yes, no or a blank vote."

Μετάφραση: "Το ερώτημα που τίθεται σε ψήφο πρέπει να είναι σαφές. Δεν πρέπει να είναι παραπλανητικό. Δεν πρέπει να υποβάλλει την απάντηση. Οι ψηφοφόροι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Οι ψηφοφόροι πρέπει να μπορούν να απαντήσιουν στις ερωτήσεις μόνο με ναι, όχι ή με λευκή ψήφο."

Ο Κώδικας συνεχίζει:

"d. The authorities must provide objective information. This implies that the text submitted to a referendum and an explanatory report or balanced campaign material from the proposal’s supporters and opponents should be made available to electors sufficiently in advance, as follows:
 i. they must be published in the official gazette sufficiently far in advance of the vote;
ii. they must be sent directly to citizens and be received sufficiently far in advance of the vote;
iii. the explanatory report must give a balanced presentation not only of the viewpoint of the executive and legislative authorities or persons sharing their viewpoint but also of the opposing one."

Μετάφραση: "Οι αρχές πρέπει να παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση. Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο που υποβάλλεται σε δημοψήφισμα καθώς και ένα επεξηγηματικό υπόμνημα ή ισόρροπο προωθητικό υλικό των υποστηρικτών της πρότασης και των αντιπάλων τους πρέπει να διατίθεται επαρκώς στους ψηφοφόρους εκ των προτέρων ως εξής:
i. πρέπει να δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα αρκετά πριν την ψηφοφορία
ii. πρέπει να στέλνεται απευθείας στους πολίτες και να λαμβάνεται από αυτούς αρκετά πριν την ψηφοφορία
iii. το επεξηγηματικό υπόμνημα πρέπει να παρέχει ισορροπημένη παρουσίαση όχι μόνο της άποψης της εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας ή των ατόμων που συμφωνούν με αυτήν, αλλά και των αντιπάλων τους."

Στο επεξηγηματικό υπόμνημα του Κώδικα (σελ. 17) αναφέρεται:

"Both the text and the explanatory report or balanced campaign material must be sent directly to citizens sufficiently in advance of the vote (at least two weeks beforehand)."

Μετάφραση: "Τόσο το κείμενο όσο και το επεξηγηματικό υπόμνημα ή το ισόρροπο προωθητικό υλικό πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στους πολίτες σε επαρκή χρόνο πριν την ψηφοφορία (τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν)."

Αυτά αποτελούν καλές πρακτικές για την ποιότητα της Δημοκρατίας, κατά το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν είναι δεσμευτικές διατάξεις, όπως το συνταγματικό δίκαιο ή η εθνική νομοθεσία, αλλά λαμβάνονται υπόψη από δικαστικές αρχές για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβάσεις δεσμευτικών κανόνων.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…