Πέμπτη, Ιουνίου 24, 2021

Ξανά στο ΣτΕ για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

 Το 2019 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διότι η διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών επέβαλε σε γονείς και μαθητές το δυσανάλογο βάρος να αποκαλύψουν ότι οι μαθητές που ζητούν την απαλλαγή δεν είναι Χ.Ο. Το ίδιο επιβάλλει η νέα Υπουργική Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε την 1η Ιουνίου 2021, καθώς η απαλλαγή χορηγείται μόνο για μη Χ.Ο., αλλόδοξους, ετερόδοξους, άθεους και αγνωστικιστές που υποβάλουν αίτηση, με υποχρεωτική επίκληση "λόγων θρησκευτικής συνείδησης".

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκπροσωπεί το γραφείο μας γονείς και μαθητές που προσέφυγαν χθες κατά της Υπουργικής Απόφασης, επικαλούμενοι το δεδικασμένο του Ε.Δ.Δ.Α., καθώς και σειρά άλλων λόγων, βάσει των οποίων η διαδικασία είναι αντίθετη στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Συγκεκριμένα, οι αιτούντες ζητούν από το Ανώτατο Δικαστήριο την μερική ακύρωση της Υ.Α., καθώς επισημαίνουν ότι η διαδικασία δεν τηρεί την απόφαση 32/2020 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δυνάμει της οποίας η απαλλαγή πρέπει να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση (όχι αίτηση) στην οποία θα γίνεται μόνο μια γενική επίκληση λόγων συνείδησης, χωρίς περαιτέρω αναφορές. Η νέα διαδικασία προβλέπει επίσης, χωρίς λόγο, διατήρηση της αίτησης για 3 μήνες μετά την λήξη του σχολικού έτους και ηλεκτρονική καταχώριση της απόφασης απαλλαγής στο πληροφοριακό σύστημα "MySchool", το οποίο τηρείται από το Ινστιτούτο "Διόφαντος" του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς να συντρέχει απολύτως κανένας λόγος για μια τέτοια περαιτέρω διάδοση μιας τόσο ευαίσθητης πληροφορίας.
Παράλληλα οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν ότι, για μια ακόμη χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας του έτους 2019, κατά τις οποίες οι απαλλαγέντες από τα θρησκευτικά πρέπει να παρακολουθούν ένα "ισότιμο μάθημα συναφούς περιεχομένου (π.χ. ηθικής)", όπως χαρακτηριστικά έχει κρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο κι όχι να απασχολούνται με "δραστηριότητες" που δεν βαθμολογούνται και δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά σχολικού μαθήματος. Η Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπει την παρακολούθηση ενός τέτοιου ισότιμου μαθήματος, διατηρώντας το σχετικό κενό στην έννομη τάξη, παραβιάζοντας έτσι το σχετικό δικαίωμα στην αρνητική διάσταση της θρησκευτικής ελευθερίας σε συνδυασμό με το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτά ήταν τα δύο δικαιώματα για τα οποία καταδικάστηκε η χώρα το 2019.
Τον Ιανουάριο του 2021 συνεδρίασε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκδίκαση μιας προηγούμενης αίτησης ακύρωσης που είχε υποβληθεί κατά της (προϊσχύουσας πλέον) υπουργικής εγκυκλίου απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, την οποία είχαν προσβάλλει γονείς και μαθητές για τους ίδιους σχεδόν λόγους. Μέχρι σήμερα, η απόφαση επί της εν λόγω υπόθεσης δεν έχει εκδοθεί από την Ολομέλεια ΣτΕ. Οι αιτούντες υπενθυμίζουν ότι τέτοιες καθυστερήσεις οδήγησαν την χώρα σε καταδίκη το 2019 από το ΕΔΔΑ (Παπαγεωργίου κ.α. κατά Ελλάδας), λόγω της αδυναμίας του Συμβουλίου της Επικρατείας να εκδικάσει έγκαιρα την υπόθεση πριν την έναρξη του σχολικού έτους του 2017-2018 και λόγω των 7 φορών που το ίδιο ανέβαλε με δική του απόφαση (χωρίς αίτημα των διαδίκων) την συζήτηση της υπόθεσης. Το Ε.Δ.Δ.Α. είχε επιδικάσει τότε από 8.000 ευρώ αποζημίωση σε κάθε οικογένεια που γονέων και μαθητών που προσέφυγε εναντίον του κράτους και τα δικαστικά έξοδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολή ταινίας για τις ομοφοβικές διακρίσεις στην σχολική διαδικασία

  Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, νομικός ή δεοντολογικός που να απαγορεύει να δει ένα παιδί την σκηνή ενός φιλιού σε ένα κινηματογραφικό έργο....