Κυριακή, Ιουνίου 27, 2021

Προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες διατάξεις προστασίας δεδομένων εμβολιασμών κατά της COVID-19

 

Από το 2018 που τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων #GDPR ακολούθησε σε όλες τις επιχειρήσεις μια σημαντική διαδικασία προσαρμογής στις νέες διατάξεις για την προστασία δεδομένων των εργαζομένων αλλά και των συνεργατών, στελεχών καθώς και πελατών, προμηθευτών και τρίτων.
 
Η συμμόρφωση αυτή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού, καθώς και του δημοσίου τομέα πλέον χρειάζεται επικαιροποίηση λόγω της ψήφισης δύο νέων Κανονισμών της ΕΕ που διέπουν την χρήση των δεδομένων που απορρέουν από τους εμβολιασμούς. Πρόκειται για τον "Κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19" και τον αντίστοιχο Κανονισμό (ΕΕ) 2021/954 που αφορά τα αντίστοιχα δεδομένα πολιτών "τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στις επικράτειες κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19".
 
Οι Κανονισμοί περιέχουν νέες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις του GDPR, σύμφωνα με ρητή αναφορά του άρθρου 10 του πρώτου κανονισμού.
 
Από την 1η Ιουλίου 2021 που τίθενται σε εφαρμογή οι παραπάνω διατάξεις δημιουργείται σημαντικό ζήτημα ως προς την υποχρέωση των επιχειρήσεων για την διατήρηση ενός ασφαλούς επαγγελματικού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους με την χρήση αποτελεσμάτων ελέγχων ή και άλλων στοιχείων που αφορούν όχι μόνο τους εμβολιασμούς αλλά και γενικότερα τις συνθήκες διατήρησης στοιχείων που αφορούν την καταπολέμηση του ιού. Τυχόν πρόβλεψη έννομων συνεπειών από την μη ανταπόκριση στην υποχρέωση αυτή αποτελεί επίσης αντικείμενο ρητής αναφοράς σε κανονισμούς εργασίας και σε πολιτικές διατήρησης προσωπικών δεδομένων. Μια πρόσθετη συμμόρφωση με την οποία καλούνται οι επιχειρήσεις να επικαιροποιήσουν τους όρους και τις πολιτικές τους σε σχέση με τον GDPR.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...