Παρασκευή, Ιουνίου 01, 2012

Διαφημίσεις στοιχημάτων στο Διαδίκτυο

Με το θέμα του πρόσφατου νόμου για τα διαδικτυακά παιχνίδια και στοιχήματα ασχοληθήκαμε λίγο καιρό μετα την έκδοση του Ν.4002/2011. Το θέμα της τοποθέτησης διαφημίσεων προς στοιχηματικές ιστοσελίδες απασχολεί πλέον τις εισαγγελικές αρχές, λόγω σχετικής κίνησης νομικών διαδικασιών εναντίον κατόχων ιστοσελίδων που τοποθετούν τέτοιες διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Το νομικό πλαίσιο είναι σύνθετο, καθώς τίθενται ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή ή μη της προγενέστερης νομοθεσίας του 1996 που προέβλεπε ευνοϊκότερο πλαίσιο ποινών, αλλά χωρίς μεταβατικές διατάξεις. Ταυτόχρονα υπάρχει μία δημοσιευμένη δικαστική απόφαση που εφαρμόζει τον Ν.4002/2011, σε υπόθεση διαδικτυακών διαφημίσεων στοιχημάτων, αλλά αφορά ασφαλιστικά μέτρα και όχι την ποινική διαδικασία. Το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων έκρινε ότι η σχετική μεταβατική διάταξη του Ν. 4002 που επιτρέπει στις αδειοδοτημένες στοιχηματικές επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους (μέχρι τη διαδικασία της νέας αδειοδότησης), στην ουσία επιτρέπει και την συνέχιση της σχετικής διαφήμισης.

Το θέμα είναι λοιπόν ανοικτό και αναμένεται η σχετική επεξεργασία του για την άρση των όποιων αντινομιών εντοπίζονται σε ένα προφανώς μεταβατικό και προβληματικό νομικό πλαίσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...