Τρίτη, Φεβρουαρίου 10, 2015

Δεν αρκεί η επέκταση του συμφώνου συμβίωσης

Το πρόβλημα με τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης δεν είναι βέβαια μόνο ο αποκλεισμός που περιέχει. Ενώ προβάλλεται ως εναλλακτική μορφή για όσες/όσους δεν θέλουν/μπορούν να συνάψουν γάμο, δεν είναι: δεν παρέχει τις φορολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές και ίδιες κληρονομικές δυνατότητες που προβλέπονται για τα έγγαμα άτομα. Επίσης δεν προβλέπεται δυνατότητα από κοινού τεκνοθεσίας (ενώ προβλέπεται για τα μεμονωμένα άτομα!). Επομένως, ακόμη κι αν επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του στα ομόφυλα ζευγάρια (βλ. απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου), η διάκριση θα παραμένει.

Για παράδειγμα: στο γάμο, ο σύζυγος καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος με τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό της κληρονομιάς και παίρνει και εξαίρετο. Ενώ στο σύμφωνο συμβίωσης, ο σύντροφος καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος στο έκτο με τους πρώτης τάξης και στο τρίτο με τους υπόλοιπους! Κι αυτή είναι μόνο μια απόκλιση του κληρονομικού δικαίου που θεωρητικά μπορεί να καλυφθεί με τη διαθήκη. Όχι όμως και οι διαφοροποιήσεις ως προς τη νόμιμη μοίρα.

Kαι βέβαια, αν μιλάμε συνολικά για την ΛΟΑΤ ατζέντα, υπάρχουν ακόμη δικαιώματα που παραμένουν κλειδωμένα και ακρωτηριασμένα:

- ο γάμος, θεσμός εντελώς διακριτός από το σύμφωνο συμβίωσης

- το δικαίωμα αιμοδοσίας, χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου

- το δικαίωμα ληξιαρχικών μεταβολών, με σεβασμό στην ταυτότητα φύλου χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις

- η απαγόρευση διακρίσεων λόγω σεξ/κού προσ/μου και ταυτότητας φύλου όχι μόνο στην εργασία, αλλά στο σύνολο των συναλλαγών (ν.3304/2005)

- η επιτρεπόμενη παρένθετη μητρότητα χωρίς διακρίσεις

και πολλά άλλα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...