Δευτέρα, Φεβρουαρίου 16, 2015

Συνταγματική προθεσμία για εκλογή ΠτΔ

Δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την εκλογή ΠτΔ. Το Σύνταγμα στο άρθρο 32 παρ. 4 εδάφιο β' αναφέρει ότι η Βουλή που προέκυψε από εκλογές κατόπιν διάλυσής της, λόγω αδυναμίας εκλογής ΠτΔ, "αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία ΠτΔ" κτλ. Το "αμέσως" δεν σημαίνει αναγκαστικά στην πρώτη συνεδρίαση της: προέχει εξάλλου η εκλογή του Προεδρείου. Το ίδιο το Σύνταγμα εξειδικεύει το "αμέσως" στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου: 

"Aν η Bουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Bουλή και μέσα σε είκοσι ημέρες, το αργότερο, από τη συγκρότησή της." 

Θα έλεγε κανένας ότι η παράγραφος αυτή ορίζει άλλες περιπτώσεις διάλυσης της Βουλής, αφού ειδικά η διάλυση για λόγους άγονης ψηφοφορίας για ΠτΔ ρυθμίζεται από την παρ.4. Δεν μας επιτρέπει όμως να το πούμε αυτό η διατύπωση της παρ. 5 που αναφέρει ότι αφορά την διάλυση της Βουλής "για οποιονδήποτε λόγο", δηλαδή και για τον λόγο της μη εκλογής ΠτΔ. Η Βουλή συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5 Φεβρουαρίου 2015. Επομένως, απώτατη ημερομηνία για εκλογή ΠτΔ κατά το Σύνταγμα είναι η 26η Φεβρουαρίου 2015.

Το κοινοβουλευτικό προηγούμενο που υπάρχει είναι η Βουλή που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 8ης Απριλίου 1990. Η προηγούμενη Βουλή είχε διαλυθεί κατόπιν μη εκλογής ΠτΔ. Η νέα τότε Βουλή συγκροτήθηε σε σώμα την 21η Απριλίου 1990 (Ζ' Περίοδος Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας). Στην Α' Συνεδρίαση της Α' Συνόδου (21.4.1990), σύμφωνα με τα Πρακτικά έγινε αγιασμός και ορκωμοσία των βουλευτών. Στην Β' Συνεδρίαση (22.4.1990) μοναδικό θέμα ήταν η εκλογή Προέδρου της Βουλής. Στην Γ' Συνεδρίαση (23.4.1990) η εκλογή των υπόλοιπων μελών του Προεδρείου της Βουλής. Στην Δ' Συνεδρίαση (24.4.1990) προγραμματικές δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό. Στην Ε' Συνεδρίαση (25.4.1990) τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης κ.ο.κ. Η πρώτη μετεκλογική ψηφοφορία για την εκλογή ΠτΔ έγινε στις 30.4.1990 (άγονη). Η δεύτερη μετεκλογική ψηφοφορία έγινε στις 4.5.1990, κατά την οποία εξελέγη ΠτΔ με 153 ψήφους ο Κ. Καραμανλής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...