Δευτέρα, Ιανουαρίου 26, 2015

Πολιτική ορκωμοσία Πρωθυπουργού

Είναι η πρώτη φορά που η ορκωμοσία του Πρωθυπουργού γίνεται με πολιτικό όρκο. Το ίδιο το Σύνταγμα δεν προβλέπει τον τύπου του όρκου του Πρωθυπουργού. Ο τύπος του θρησκευτικού όρκου προβλέπεται μόνο για τους βουλευτές (άρθρο 59) και για τον ΠτΔ (άρθρο 33). Οι σχέσεις του Κράτους με την Εκκλησία περιγράφονται στο άρθρο 3 που αναγνωρίζεται επικρατούσα η ορθόδοξη ανατολική εκκλησία και στο άρθρο 13 που κατοχυρώνονται συνταγματικοί κανόνες για την θρησκευτική ελευθερία. Άλλες σημαντικές πολιτικές ορκωμοσίες στο παρελθόν ήταν η ορκωμοσία του Δημάρχου Αθηναίων το 2011 και της Περιφερειάρχη Αττικής το 2014.

Ο τύπος του όρκου του Πρωθυπουργού προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν.1558/1985, κατά το οποίο ο Πρωθυπουργός πριν αναλάβει καθήκοντα ορκίζεται κατά τον τύπο που προβλέπεται από το άρθρο 14 για τα μέλη της Κυβέρνησης:

"Οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί διορίζονται και παύονται, σύμφωνα με τα άρθρα 37 παρ. 1 και 81 παρ. 1 του Συντάγματος, με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και δίνουν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας τον ακόλουθο όρκο: "Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να τηρώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού". Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Συντάγματος ισχύει αναλόγως. Μπορεί επίσης να δοθεί όρκος με διαβεβαίωση χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο."

Επομένως η "διαβεβαίωση χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο" (= ο πολιτικός όρκος) προβλέπεται νομοθετικά από τον ανωτέρω νόμο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...