Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αίτημα πρότασης μομφής μέσω facebook;

Διαβάζουμε εδώ και μέρες για συμπολίτες μας οι οποίοι υποστηρίζουν ένα αίτημα για υποβολή πρότασης μομφής κατά της ΠτΒ, υπολογίζοντας τον αριθμό της συμμετοχής με βάση τα προφίλ χρηστών του facebook που παίρνουν μέρος στην σχετική "ομάδα". Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ενάσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, φορέας της οποίας είναι κάθε πολίτης και αποτελεί απαράγραπτο συνταγματικό δικαίωμα. Είναι όμως άραγε το αίτημα αυτό αντικείμενο ενός ατομικού δικαιώματος ή θα έπρεπε να είχε περιβληθεί τον θεσμικό μανδύα μιας προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής διαδικασίας;
Υπάρχουν πράγματι πιο εξειδικευμένα θεσμικά εργαλεία, ίσως όχι τόσο "τρέντι" όσο το fb, αλλά σίγουρα πιο στοχευμένα από μια διαδικτυακή διαδηλωση που, κακά τα ψέματα, ο όγκος της δεν είναι μετρήσιμος με κοινοβουλευτικούς όρους. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής: "Kαθένας ή πoλλoί μαζί έχoυν τo δικαίωμα να απευθύνoυν στη Boυλή γραπτές αναφoρές, πoυ περιέχoυν αιτήματα ή παράπoνα. Oι αναφoρές παρoυσιάζoνται από Boυλευτή ή παραδίδoνται στoν Πρόεδρo." Τα προβλήματα όμως αρχίζουν στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου: "οι αναφoρές πρέπει να περιέχoυν τo oνoματεπώνυμo, την ιδιότητα και τη διεύθυνση εκείνων πoυ τις υπoγράφoυν." Αυτή η προϋπόθεση δεν καλύπτεται φυσικά με την συμμετοχή προφίλ που ουδείς γνωρίζει αν ταυτοποιούν όντως πολίτες, σε μια ομάδα στο fb, ακόμη κι αν εκτυπωθεί και αποσταλεί σε όλους τους βουλευτές. Έπειτα, κατά την παρ. 3, "οι Boυλευτές πoυ επιθυμoύν να υιoθετήσoυν αναφoρά την πρoσυπoγράφoυν κατά την κατάθεσή της ή τo δηλώνoυν κατά την ανακoίνωσή της στη Boυλή." Η παρ. 4 αναφέρει ότι "οι αναφoρές καταχωρίζoνται σε ειδικό βιβλίo κατά τη σειρά κατάθεσής τoυς, αν εκπληρoύν τις πρoϋπoθέσεις της παραγράφoυ 2· διαφoρετικά, αρχειoθετoύνται."
Αυτή είναι λοιπόν η θεσμοθετημένη διαδικασία με την οποία στο κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα οι πολίτες απευθύνουν ένα αίτημα στην Βουλή των Ελλήνων. Όποιος πράγματι επιθυμεί να υπερασπιστεί το κύρος και την λειτουργία του κεντρικού θεσμού της Δημοκρατίας μας, καλό είναι να λάβει υπόψη και τους ειδικούς κανόνες του και να τους ενεργοποιήσει. Καλή είναι και η εκτόνωση, αλλά είναι εντελώς διαφορετικός ο σκοπός μιας ατομικής ελευθερίας, από την αποστολή των ενεργών πολιτών για την περιφρούρηση του κύρους των θεσμών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…