Τρίτη, Αυγούστου 11, 2015

H συμφωνία διέπεται από το "Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο"

"Η συμφωνία διέπεται από το Ευρωπαϊκό Διεθνές Δίκαιο και όχι από το Αγγλικό", όπως η προηγούμενη, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα της Κυβέρνησης.

Αυτό είναι λάθος ορολογία και δεν μας διαφωτίζει ιδιαίτερα. Άλλο το Διεθνές Δίκαιο (που ρυθμίζεται από τις διεθνείς συνθήκες, το διεθνές έθιμο κ.τ.λ.) κι άλλο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που μπορεί να είναι είτε το δίκαιο που θεσπίζουν τα όργανα της Ε.Ε.(Οδηγίες και Κανονισμοί), είτε το δίκαιο που θεσπίζεται με τις Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (εντελώς διακριτή έννομη τάξη), είτε το ηπειρωτικό δίκαιο των κρατών - μελών της Ε.Ε., άρα και της... Αγγλίας!

Μέχρι να διευκρινιστεί τί ακριβώς ισχύει, δύο είναι οι πιθανές "ερμηνείες" αυτής της αναφοράς για το δίκαιο που διέπει την συμφωνία:

- είτε ότι διέπεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, οπότε όμως θα πρέπει να κυρωθεί και με την διαδικασία της Συνθήκης της Ε.Ε. και άρα αρμόδιο για την επίλυση διαφορών θα είναι το Δικαστήριο της Ε.Ε. (Λουξεμβούργο), 

- είτε ότι θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά με συνυποσχετικό για επίλυση τυχόν διαφορών από το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών (της Χάγης).

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται οι σχετικές διευκρινίσεις, αν και το πιο αναμενόμενο είναι η συμπλήρωση ότι νοείται το Δίκαιο της Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Άρειος Πάγος: η ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών δεν ανήκει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζω σήμερα την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος ανέτρεψε την αντίθετη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κατά τ...

Βασίλης Σωτηρόπουλος

Η φωτογραφία μου
O ρόλος του νομικού στο σύγχρονο κόσμο είναι να ελέγχει κάθε μορφή εξουσίας, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση για σεβασμό της ανθρώπινης αξίας.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες