Παρασκευή, Μαρτίου 26, 2010

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: πρόστιμο στα "ΝΕΑ" για ανάρτηση ευαίσθητων δεδομένων στην ιστοσελίδα της εφημερίδας


Με την απόφαση 8/2010 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιλύει ένα ζήτημα που αφορά την αναδημοσίευση φύλλων εφημερίδων στις διαδικτυακές εκδόσεις τους. Το ερώτημα είναι εάν η πλήρης αναδημοσίευση της εφημερίδας στο Διαδίκτυο επιτρέπει, για λόγους αρχειακής λειτουργίας, να περιλαμβάνονται και τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονταν στην έντυπη έκδοση - που ούτως ή άλλως τηρείται στο φυσικό αρχείο της. 

Η Αρχή διαπιστώνει ότι η αναδημοσίευση στο Διαδίκτυο αποτελεί εντελώς διαφορετικής τάξης διάδοση των προσωπικών δεδομένων, καθώς τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονταν σε ένα δημοσίευμα είναι εντοπίσιμα και προσβάσιμα μέσω των μηχανών αναζήτησης. Ενώ δηλαδή το φυσικό αρχείο είναι προσβάσιμο, μέσα από τις διαδικασίες κάθε εκδοτικής επιχείρησης, για τους ερευνητές και καθέναν που θέλει να αναζητήσει την έντυπη μορφή, το διαδικτυακό αρχείο αποτελεί μια διαρκή διάδοση που εγείρει σημαντικά ζητήματα προσβολής των προσωπικών δεδομένων. 

Έτσι, το υποκείμενο των δεδομένων έχει και σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα αντίρρησης, το οποίο σημαίνει ότι η εφημερίδα έχει υποχρέωση να εξετάσει σχετικό αίτημα και, κατά περίπτωση, να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, χωρίς να υπερισχύει το επιχείρημα περί αρχειακής λειτουργίας της ιστοσελίδας της. 

Η Αρχή σε αυτή την απόφαση:


1) Αποφαίνεται ότι η δημοσιοποίηση των υπό κρίση ευαίσθητων δεδομένων του προσφεύγοντος Α από την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” τόσο στην έντυπη έκδοσή της, όσο και στην ηλεκτρονική έκδοσή της που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο (από το έτος 1999 μέχρι και σήμερα) αντιβαίνει στο Ν. 2472/1997.


2) Επιβάλλει πρόστιμο ύψους 10.000 Ευρώ στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την διαπιστωθείσα παράνομη δημοσιοποίηση των ευαίσθητων δεδομένων του Α.


3) Απαγορεύει την αναδημοσίευση του επίμαχου δημοσιεύματος με το συγκεκριμένο περιεχόμενο στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας. 


4) Διατάσσει την ανωνυμοποίηση των στοιχείων του προσφεύγοντος στο δημοσίευμα που είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της παρούσας. 


5) Απευθύνει σύσταση στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσθέσει στα αρχεία του μια σαφή ένδειξη ότι για το υπό κρίση δημοσίευμα εκδόθηκε η παρούσα με την οποία απαγορεύθηκε η αναδημοσίευσή του στην έντυπη έκδοση και επιβλήθηκε η υποχρέωση ανωνυμοποίησης στην ηλεκτρονική έκδοση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας.


6) Απευθύνει σύσταση στον υπεύθυνο επεξεργασίας, αναφορικά με τα δημοσιεύματα που είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας, να εξετάζει το δικαίωμα αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας, ώστε είτε να το ικανοποιεί ανωνυμοποιώντας τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προσώπου, είτε να το απορρίπτει με ειδική αιτιολογία.


Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση που οριοθετεί το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενόψει της αρχειακής λειτουργίας του Διαδικτύου. Συμφωνώ με το σκεπτικό αυτής της απόφασης, εκτός από την σύσταση που απευθύνει η Αρχή στα "ΝΕΑ" περί επιβολής να δημοσιεύσουν την απόφαση. Τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει από το κείμενο του Ν.2472/1997 και η σχετική σύσταση δεν έχει νομικό έρεισμα. Η δημοσιότητα που κατά το άρθρο 19 παρ. 1 (γ) Ν.2472/1997 έχει κατά την κρίση της δικαίωμα να δίνει η Αρχή στις αποφάσεις της δεν ιδρύει σχετική υποχρέωση των υπεύθυνων επεξεργασίας να δημοσιοποιούν τις αποφάσεις τις Αρχής, αλλά απλώς τους επιβάλλει την υποχρέωση να ανέχονται τέτοια δημοσιότητα στην οποία προβαίνει η ίδια η Αρχή μέσω λ.χ. της ιστοσελίδας της. 1 σχόλιο:

cheaplog είπε...

Όλη την απόφαση τη βρήκα στο site της Αρχής

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=142,206,181,11,51,228,179,249

Για πρώτη φορά άσυλο λόγω αθεΐας σε Πακιστανό

Σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από Ελληνικό Δικαστήριο ότι η αθεϊα πρώην μουσουλμάνου πολίτη χώρας ...