Παρασκευή, Ιουνίου 11, 2010

Η νέα έκδοση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου εισάγονται προσφυγές για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις 48 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέχρι το 1998, υπήρχε η Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που αποτελούσε ένα πρώτο φίλτρο, απορρίπτοντας τις προσφυγές που ήταν δικονομικά απαράδεκτες (λ.χ. δεν είχαν εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα ή είχε παρέλθει το εξάμηνο εντό του οποίου πρέπει να γίνεται η προσφυγή). Μετά την κατάργηση της Επιτροπής, τον έλεγχο αυτό επιφορτίστηκε το ίδιο το Δικαστήριο, το οποίο από τον τεράστιο όγκο των προσφυγών πλέον κοντεύει να ξεπεράσει ακόμη και τις καθυστερήσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Γι' αυτό προτάθηκαν ορισμένα δικονομικά μέτρα για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων: μονομελή τμήματα του Διαστηρίου απορρίπτουν τις προφανώς απαράδεκτες προσφυγές, τριμελή τμήματα του Δικαστηρίου μπορούν να βγάζουν σύντομα αποφάσεις σε υποθέσεις που απλώς ακολουθούν την πάγια νομολογία και δεν έχουν πρωτοτυπία, απόρριψη προσφυγής όταν η παραβίαση πιθανολογείται ότι δεν έχει στοιχίσει σοβαρά στον προσφεύγοντα. Όλα αυτά και άλλα πολλά μέτρα που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο περιλαμβάνονταν στο Πρωτόκολλο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο είχαν υπογράψει όλες οι χώρες, εκτός από την Ρωσία, η οποία το μπλόκαρε για αρκετά χρόνια. Τελικά το πρωτόκολλο 14 τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2010. [βλ. Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για 14ο πρωτόκολλο]

Στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπάρχει και σε ελληνική μετάφραση η νέα έκδοση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο 14. Δυστυχώς ακολουθείται ακόμη η μετάφραση της ΕΣΔΑ στην καθαρεύουσα (από το Γαλλικό πρωτότυπο), όπως ήταν όπως αυτή κυρώθηκε στη δεκαετία του 1970 από την Ελλάδα. Θα πρέπει η ΕΣΔΑ να μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά και να κυρωθεί εκ νέου με νόμο κατά τη διαδικασία του άρθρου 28 του Συντάγματος. Η θέση σε ισχύ του 14ου πρωτοκόλλου είναι ευκαιρία να αναληφθεί η σχετική πρωτοβουλία, ώστε η Ελληνική μετάφραση της ΕΣΔΑ να μην είναι ένα αρχαϊζον και "κρυπτικό" κείμενο, αλλά, όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ένα "ζωντανό νομοθέτημα που καλείται να επιλύσει ζητήματα της σύγχρονης ζωής".

Μια αντίστοιχη ενέργεια είχε γίνει από το ΠΑΣΟΚ το 1986, όταν προέβη στην εκ νέου κύρωση του Συντάγματος στα Νέα Ελληνικά, διότι το αρχικό κείμενο του 1975 ήταν στην καθαρεύουσα.


Πρόταση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων:

Αναθέστε μια μετάφραση της νέας έκδοσης της ΕΣΔΑ στα Νέα Ελληνικά και προωθείστε το κείμενο για κύρωση με νομοθετική πράξη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι γνωστά στο σύνολο του πληθυσμού και ένα θεμελιώδες κείμενο όπως η ΕΣΔΑ (με κατά κοινή ομολογία απλή διατύπωση) δεν πρέπει να αφορά μόνο ένα "ιερατείο", αλλά τον καθέναν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Κρατική ενίσχυση των γεννήσεων για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας

Η κρατική προστασία του θεσμού της οικογένειας αποτελεί έναν συνταγματικά κατοχυρωμένο στόχο, προβλεπόμενο στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Η...