Κυριακή, Μαΐου 25, 2014

Οι δημότες "ψηφίζουν" κάθε μέρα

Σήμερα οι Αθηναίες και Αθηναίοι εκλέγουν τον Δήμαρχο, δηλαδή την πολιτική ηγεσία ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πόλη είναι όμως κάτι ευρύτερο και θα ξαναπώ ότι το σημαντικότερο αξίωμα στην δημοκρατία είναι αυτό του πολίτη. Το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Δήμου δεν είναι ο Δήμαρχος, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα αναλάβει την 1η Σεπτεμβρίου 2014, άρα τα "απόαύριο" που ακούγονται είναι πολιτικά και μη κυριολεκτικά (βλ. Καλλικράτης). Έτσι, ενώ ο Δήμαρχος προΐσταται πολιτικά και διοικητικά όλων των υπηρεσιών του Δήμου, ο ρόλος του είναι περισσότερο εκείνος του εκπροσώπου, του φυσικού φορέα ενσωμάτωσης όλων όσα προσδοκά, διεκδικεί, συμβολίζει και οφείλει ο Δήμος. Όσες και όσοι ασχοληθείτε ενεργά την νέα δημοτική περίοδο, θα καταλάβετε τί σημαίνει αυτό, όταν δείτε την δημοτική γραφειοκρατία να μην εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή απλά διαφωνεί με αυτές και το Δημοτικό Συμβούλιο να αναδιπλώνεται μετά από εισηγήσεις της ίδιας γραφειοκρατίας (και εννοώ το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο, πέρα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες). Και να πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα για την σχέση αιρετού και υπαλλήλου και την μεταξύ τους διαφορά δημοκρατικής νομιμοποίησης. 

Ο Δήμαρχος από μόνος του είναι λοιπόν ένα συμβολικό πρόσωπο. Την ουσιαστική πολιτική δύναμη για την λήψη των αποφάσεων την αντλεί όχι τόσο από το ποσοστό των ψηφοφόρων, αλλά από τους πολίτες και τις ομάδες που θα έχει μαζί του σε κάθε εγχείρημα. Η πραγματική εξουσία του Δημάρχου οικοδομείται κάθε μέρα, ανάλογα με το πόσο μπορεί να εμπνεύσει, πόσο μπορεί όντως να εκπροσωπήσει, να "προσωποποιήσει" το εκάστοτε ευρύ συλλογικό αίτημα των δημοτών. Καλή ψήφο και σκεφτείτε το: πρέπει να "ψηφίζουμε" κάθε μέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...