Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2005

Δέκα χρόνια προστασία προσωπικών δεδομένων

Στις 24 Οκτωβρίου 1995 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν την Οδηγία 95/46 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/95-46.rtf

Πρόκειται για ένα από τα πληρέστερα παγκοσμίως κείμενα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, το οποίο δεσμεύει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να εισαγάγουν και να εφαρμόσουν ένα συγκεκριμένο νομικό σύστημα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 286 της Συνθήκης για την ΕΚ, η Κοινότητα αυτό-δεσμεύεται να τηρεί και η ίδια την Οδηγία.
Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, «προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε έναν άνθρωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί. Καμία χρήση («επεξεργασία») αυτών των δεδομένων δεν επιτρέπεται, αν ο σκοπός της δεν είναι νόμιμος, θεμιτός και καθορισμένος. Για να είναι νόμιμη η χρήση πρέπει τα δεδομένα να είναι κατάλληλα, ακριβή, συναφή προς τον σκοπό συλλογής και χρήσης και…

Καταδίκη της Ελλάδας για το "Ουράνιο Τόξο"

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε στις 20.10.2005 την Ελλάδα στην υπόθεση «Ουράνιο τόξο» και άλλοι κατά Ελλάδας, για παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δικαστική ακρόαση και του δικαιώματος στη σύσταση σωματείου και συνεταιρισμού. To Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα να καταβάλλει στους αιτούντες συνολικά 34.245€.
Σύμφωνα με το ίδιο το κείμενο της απόφασης (που υπάρχει μόνο στα αγγλικά και τα γαλλικά στο site του Δικαστηρίου): οι αιτούντες είναι το πολιτικό κόμμα «Ουράνιο Τόξο», ιδρυθέν το 1994 και δύο Έλληνες που είναι μέλος της πολιτικής του γραμματείας.
Το Ουράνιο τόξο, δεδηλωμένοι στόχοι του οποίου περιλαμβάνουν την υπεράσπιση της μακεδονικής μειονότητας που ζει στην Ελλάδα, παίρνει κανονικά μέρος στις εκλογές από το 1994. Το Σεπτέμβρη του 1995, το κόμμα απέκτησε τα γραφεία του στη Φλώρινα. Ανάρτησε μια πινακίδα με το όνομα του κόμματος στις δύο χώρες που ομιλούνται στην περιοχή, τα ελληνικά και τα μακεδονικά. Περιλάμβανε τη λέξη "vino-zito”, γραμ…

Παραπλανητική διαφήμηση από τους σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας.

Τους επτά μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς αφορούν οι τελευταίες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με θέμα την μετάδοση παραπλανητικής διαφήμησης. Οι σταθμοί μετέδωσαν ένα διαφημιστικό σποτ που παρουσίαζε την δυνατότητα κλήσης του τηλεφωνικού αριθμού 11880 που παρέχει μια υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου. Η υπηρεσία αυτή προβλήθηκε από το διαφημιστικό ως η συνέχεια του παλιού 131, αποσκοπώντας στην σύγχυση του κοινού, καθώς ο πραγματικός αριθμός-συνέχεια του 131 ειναι το 11888. Ο διαφημιζόμενος αριθμός δεν σχέση με τον ΟΤΕ και ακολουθεί το σύστημα της χρονοχρέωσης, ενώ η υπηρεσία 11888 προβαίνει σε μια πάγια χρέωση 0,34 λεπτών.Το ΕΣΡ απεύθυνε συστάσεις στα κανάλια να παύσουν να μεταδίδουν την παραπλανητική διαφήμιση.http://www.esr.gr/apofaseis.phpΗ είδηση υπενθυμίζει ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν ευθύνη να επαληθεύουν την νομιμότητα των διαφημίσεων που μεταδίδουν. Το γεγονός ότι οι διαφημίσεις αγοράζονται ως διαφημιστικά πακέτα, δεν σημαίνει ότι λόγω της φύσης του τ…

Ανακοίνωση ονομάτων υπόπτων/συλληφθέντων.

Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, ανακοίνωση ονόματος εμπλεκομένου σε παράνομη δραστηριότητα είναι δυνατόν να γίνει από τις αστυνομικές αρχές σε δύο περιπτώσεις:
-Ανακοίνωση ονόματος ή φωτογραφίας ή άλλων στοιχείων, μεμονωμένων ή μη, προσώπου που φέρεται αναμεμιγμένο σε εγκληματική δραστηριότητα και καταζητείται νομίμως με σκοπό τη σύλληψη.
-Ανακοίνωση της σύλληψης.
Ζήτημα όμως γεννάται αν είναι μέσα στα όρια του επιτρεπτού η δυνατότητά της αστυνομίας να ανακοινώσει το όνομα δια του Τύπου. Ενόψει μάλιστα της μυστικότητας της προανάκρισης. Η ανακοίνωση από την Αστυνομία του ονόματος του συλλαμβανομένου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Περίπτωση κατά την οποία θα ήταν επιτρεπτή η ανακοίνωση του ονόματος στον Τύπο, είναι εκείνη κατά την οποία με την ανακοίνωση του συγκεκριμένου ονόματος επιδιώκεται η διακρίβωση του εγκλήματος ( π.χ. συλλαμβάνεται ο ύποπτος ανθρωποκτονίας και επιδιώκεται η ανεύρεση και σύλληψη του άμεσου συνεργού του οποίου λοιπά στοιχεία δε…

Κομισιόν κατά Ελλάδας για τις φοροαπαλλαγές.

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να αναστείλει τις κρατικές επιχορηγήσεις υπό μορφή φοροαπαλλαγών (Νόμος 3220/2004). Με το νόμο απαλλάσσονται από φόρους επιχειρήσεις κατά το 35% των κερών τους. Το μέτρο ουδέποτε κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή και, επομένως είναι παράνομο.
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή άνοιξε έρευνα για τη συμβατότητα του μέτρου με το άρθρο 87 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, λόγω σοβαρού κινδύνου πρόκλησης στρέβλωσης του ανταγωνισμού, κατά τρόπο ικανό να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Σε περίπτωση που η επιτροπή όντως διαπιστώσει παραβίαση της Συνθήκης, ενδέχεται να επιβάλει επιστροφή ενισχύσεων, έντοκα.
Σύμφωνα με τον επίμαχο νόμο, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το έσοδο που προκύπτει από την φοροαπαλλαγή με σκοπό την χρηματοδότηση δαπανών όπως την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής και κτηρίων, την κάλυψη leasing, μελέτες κλπ.

http://www.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1325&format=HTML&aged=0&lan…

Η ανωνυμία των bloggers: συνταγματικό δικαίωμα σύμφωνα με ανώτατο δικαστήριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Delaware προστάτευσε την ταυτότητα ενός blogger διαγιγνώσκοντας ότι οι ενάγοντες απέτυχαν να στηρίξουν τις αυστηρές προϋποθέσεις της Πρωτης Τροπολογίας του Αμερικάνικου Συντάγματος για την αποκάλυψη της ταυτότητας μια ανώνυμης κριτικής. Πρόκειται για το πρώτο ανώτατο δικαστήριο που νομολόγησε δικαίωμα των blogger.
"Oι bloggers έχουν ένα ισχυρό συνταγματικό δικαίωμα να μιλούν ανώνυμα" είπε ο συνήγορος υπεράσπισης (ερωτηθείς από το NGO Electronic Frontier Foundation). "Eίναι σημαντικό ότι οι ισχυρισμοί των εναγόντων υποβάλλονται σε σοβαρό έλεγχο νομιμότητας προτού τυχόν ένα δικαστήριο αποκαλύψει τις on line κριτικές, προκειμένου να μην περιοριστεί ο ζωντανός δημόσιος διάλογος στο Internet από τις προσεκτικές απόψεις επιλεγμένων και περιορισμένων φωνών".
Ένας blogger ονόματι Proud Citizen αποκάλεσε έναν δημοτικό σύμβουλο "παρανοϊκό", "κλινική περίπτωση" κλπ. Ο σύμβουλος κατέθεσε αγώγή για δυσφήμηση και αναζήτησαν την ταυτότη…

Μαρτυριάρηδες εκτυπωτές προσβάλλουν την ιδιωτικότητα.

Μικροσκοπικές κουκίδες που τυπώνουν οι εκτυπωτές στα έγγραγα, εν αγνοία των πολιτών, αποκαλύπτουν που, πότε έγινε η εκτύπωση.Επομένως: και από ποιόν. Μια ερευνητική ομάδα της μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προστασία της ιδιωτικότητας (Electronic Frontier Foundation) πρόσφατα έσπασε τους κώδικες που αποτυπώνονται σε μικροσκοπικές κουκίδες τις οποίες εκτυπώνουν ορισμένοι έγχρωμοι εκτυπωτές. "Εντοπίσαμε ότι οι κουκίδες από τουλάχιστον μια σειρά εκτυπωτών περιλαμβάνουν την ημέρα και την ώρα εκτύπωσης του κειμένου όπως και τον serial number του εκτυπωτή", είπε ο David Schoen, τεχνολόγος του EFF.Oι κουκίδες είναι κλίτρινες και μικρότερης διαμέτρου από ένα χιλιοστόμετρο.
Επανααμβάνονται σε κάθε σελίδα ενός εγγράφου. Η Μυστική Υπηρεσία επιμένει ότι χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που κωδικοποιούνται στις κουκίδες για σκοπούς διερεύνησης εγκλημάτων.
Το EFF προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τους κώδικες όλων των εταιριών που παράγουν εκτυπωτές και έχει ζητήσει δημόσια την συνδρομή του κοινο…

Νομοθετική πρόταση καθαρών ρόλων Κράτους-Εκκλησίας.

Η πρόταση νόμου για τον χωρισμό Κράτους - Εκκλησίας που ανακοίνωσε η Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη περιλαμβάνει
- την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου,
-την απαγόρευση αναγραφής θρησκεύματος σε δημόσια έγγραφα,
-την δυνατότητα πολιτικής κηδείας,
-την δυνατότητα για την αποτέφρωση των νεκρών,
-την μετατροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
-την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας και της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων,
-την κατάργηση θρησκευτικών υπηρεσιών που εδρεύουν σε διάφορα υπουργεία.

Τα κόμματα χαιρέτησαν την πρόταση και ο ανεξάρτητος βουλευτής Στέφανος Μάνος δήλωσε ότι θα την καταθέσει στο Κοινοβούλιο την 1.12.2005

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=657826&lngDtrID=244

Άμεση ήταν η αντίδραση της Εκκλησίας που καταδίκασε τους εμπνευστές της πρότασης ως "αυτοσχέδιους μάγους της αλλοτρίωσης".

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=658121&lngDtrID=244

Πρώτα απ' όλα η Εκκλησία εισάγει έναν νέο όρο: "…

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: μια ιστορική δίκη για τα προσωπικά δεδομένα.

Σε ένα κατάφωτο Λουξεμβούργο έλαβε χώρα χτες στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση της πρόσβασης των Η.Π.Α. στα προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων επιβατών αεροπορικών εταιριών.
Πρόκειται για την πρώτη δίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έχει επιπτώσεις στην προστασία δεδομένων σε όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει πέρσι, με αφορμή Συμφωνίες που υπέγραψε η Κομισιόν και το Συμβούλιο ΕΕ με τις Η.Π.Α. Σύμφωνα με τα επίδικα αυτά κείμενα, στα πλαίσια του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, το Γραφείο Προστασίας Συνόρων των Η.Π.Α. έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε φακέλους που τηρούν οι αεροπορικές εταιρίες και περιλαμβάνουν έως 34 πεδία προσωπικών δεδομένων ευρωπαίων επιβατών που πρόκειται να ταξιδέψουν αεροπορικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωβουλή προσέβαλε αυτές τις συμφωνίες ενώπιον του Δικαστηρίου, στρεφόμενη κατά της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Υπέρ της Ευρωβουλής άσκησε παρέμβαση ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και…

O e-lawyer στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Την Τρίτη το πρωϊ εκδικάζεται από Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) στο Λουξεμβούργο μία από τις πιο σημαντικές υποθέσεις, αφορώσα την προστασία προσωπικών δεδομένων σε όλη την ΕΕ, αλλά και με παγκόσμιες προεκτάσεις. Πρόκειται για την υπόθεση της διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, των ευρωπαίων επιβατών αεροπορικών πτήσεων από/προς/δια ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ απαιτούν, πλέον, εφόσον κάποιος επιθυμεί να ταξιδέψει αεροπορικώς προς αυτές, να συμπληρώνει ένα έγγραφο που περιέχει γύρω στα 35 πεδία που περιλαμβάνουν προσωπικές του πληροφορίες (Passenger Name Record-PNR data). Το ζήτημα είναι ότι, εφόσον αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από κατοίκους της ΕΕ, ενεργοποιείται η Οδηγία 94/46/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ γίνεται μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι η χώρα λήψης των δεδομένων εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο για την προστασία τους. Επαρκές επίπεδο σημαίνει ότι στη χώρα λήψης των δεδομένων υπάρχει νόμος προστασίας δεδομένων αντίστοιχος με τα ευρωπαϊκά sta…

Νομική προστασία από το spamming

Αντίθετα από ότι πιστεύεται, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που επιτρέπουν -υπό όρους- το spamming στην Ελλάδα σήμερα. Υπάρχουν, όμως, και αυστηροί κανόνες, οι οποίοι ορίζουν την προστασία κατά του spamming και, μάλιστα, καθιερώνοντας ένα αρκετά υψηλό ποσό αποζημίωσης. Αλλά, ας τα πάρουμε από την αρχή.

Προϋποθέσεις νομιμότητας του direct marketing.Η προώθηση πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών εξ αποστάσεως με απευθείας μετάδοση του μηνύματος στον παραλήπτη (spamming) προϋποθέτει την χρήση των προσωπικών δεδομένων του τελευταίου. Όπως, για παράδειγμα, την διεύθυνση κατοικίας του για αποστολή συμβατικής διαφημιστικής επιστολής. Αυτή η περίπτωση direct marketing, κατ’ αρχήν θεωρείται επιτρεπτή από το νόμο, καθώς η διαφήμιση αποτελεί αναγκαίο συστατικό της ελεύθερης οικονομίας, εφόσον όμως πληρούνται οι εξής αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί με την απόφαση 50/2000 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/etaireies.doc)

1. Ο παραλήπτης έχει δώσει …

Το νέο καθεστώς Συμπράξεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων

Ο νέος νόμος 3389/2005 εισάγει νέες διαδικασίες (και έννοιες) στο χώρο του ιδιωτικού outsourcing σε πεδία της δημόσιας δράσης. Αμέσως διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις αυτές ως «ιδιωτικούς φορείς» εννοούν μόνο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και όχι φυσικά πρόσωπα (για να μη σπεύσει κανείς να εντοπίσει άλλη μια μέθοδο καταστρατήγησης της νομοθεσίας προσλήψεων στο δημόσιο). Επίσης, οι Ιδιωτικοί Φορείς δεν είναι άμεσα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά συμμετέχουν στις συμπράξεις μέσω μια νέας μορφής Α.Ε., της «ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού» που υποχρεούνται να συστήσουν, προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση με το Δημόσιο.
Ποια είναι η διαφορά λοιπόν από τις συνήθεις διοικητικές συμβάσεις; Ότι οι Ιδιωτικοί φορείς σε αυτή τη νέα μορφή συνεργασίας με το δημόσιο αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με την χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη διαθεσιμότητα ή τη ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίδνυνο. Επίσης, ουσιώδης διαφορά σε σχέση με τις συνή…

Όποιος αρνείται το DNA test, έχει... άδικο!

Υπόθεση που αφορά αναγνώριση πατρότητας:

"Όταν ο φερόμενος ως πατέρας, εναγόμενος, αρνείται, χωρίς να συντρέχουν δικαιολογητικοί της αρνήσεως λόγοι, να υποβληθεί στις εξετάσεις που διατάχθηκαν από το δικαστήριο, τεκμαίρεται αμαχήτως, από την άρνηση εκείνου, που υποχρεώθηκε σε εξετάσεις να υποβληθεί σ' αυτές, ό,τι ευνοϊκό για τον αντίδικο του θα περιείχε η έκθεση των ιατρών αν η πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε γινόταν κανονικά. Από το στοιχείο δε αυτό, συνεκτιμώμενο ε λ ε ύ θ ε ρ α μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, μπορεί το δικαστήριο να οδηγηθεί σε θετική ή αρνητική για την πατρότητα του εναγομένου κρίση, αναλόγως αν από τις άλλες αποδείξεις προκύπτει ή όχι η έλλειψη αναγκαίας για την πατρότητα προϋποθέσεως. Η σύγχρονη με τα λοιπά μέσα αποδείξεως διάταξη από το δικαστήριο της ανωτέρω πραγματογνωμοσύνης δεν καθιστά εκ του λόγου αυτού δικαιολογημένη την άρνηση του φερόμενου ως πατέρα εναγομένου, να υποβληθεί στις εξετάσεις που διατάχθηκαν από το δικαστήριο και ανατρέπει το τε…

Ακόμα εκκαθαρίζουν την Πολιτιστική Πρωτεύουσα-Θεσσαλονίκη 1997!

"Η προθεσμία της εκκαθάρισης του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997», που προβλέπεται στο άρθρο 44 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α'), παρατείνεται, από τότε που έληξε μέχρι 31.12.2005. Ομοίως παρατείνεται μέχρι 31.12.2005 και η θητεία του ορισθέντος με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΠΕΦ/13973/1200 (ΦΕΚ258 Β') απόφαση Πενταμελούς Συμβουλίου Εκκαθάρισης. Η αμοιβή των εκκαθαριστών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών"Νόμος 3390/2005http://www.dsanet.gr/1024x768.htm

Το δικαίωμα προεξόφλησης δανείου χωρίς ποινή

Τις τελευταίες μέρες επιβλήθηκε πρόστιμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης εις βάρος Τραπεζών για τις ποινές που επέβαλαν στους καταναλωτές, επειδή οι τελευταίοι είχαν την δυνατότητα να προεξοφλήσουν τα δάνειά τους πριν από τις προγραμματισμένες ημερομηνίες των δόσεων!

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=656442

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών φορέων βρίσκεται επίσης η χρέωση των τραπεζικών υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο ότι μια τράπεζα χρέωνε ακόμα και την αποστολή του λογαριασμού στην διεύθυνση του οφειλέτη!Οι ελεγκτικοί φορείς είναι: α) η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης), η οποία λειτουργεί μέχρι να οργανωθεί ο Συνήγορος Καταναλωτή, ο οποίος έχει διοριστεί από τον προηγούμενο Μάιο, αλλά δεν έχουμε δει να έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής κάποια μορφή δράσης,β) ο Τραπεζικός Μεσολαβητής, όργανο αυτορρύθμισης που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία των ίδιων των τραπεζών, ώστε οι πολίτες να απευθύνονται σε αυτόν και να γλιτώνουν τις χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασί…

Συνταγματικό δημοψήφισμα στο Ιράκ.

Σήμερα προσέρχονται στις κάλπες οι ιρακινοί για να αποφασίσουν αν επιθυμούν να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο Συντάγματος που εκπονήθηκε τον τελευταίο χρόνο.Αρχικά το νέο Σύνταγμα είχε εγκριθεί από τους αντιπροσώπους των Κούρδων και των σιιτών, όχι όμως και από τους σουνίτες. Τελικά, το μεγαλύτερο κόμμα των σουνιτών αποφάσισε να στηρίξει το νέο Καταστατικό Χάρτη, αφού εξασφάλισε διαβεβαιώσεις επί ορισμένων θεμάτων.
Ιρακινοί αστυνομικοί και στρατιώτες με την υποστήριξη των αμερικανικών δυνάμεων φρουρούν τα περίπου 6.000 εκλογικά κέντρα της χώρας.Λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες σημειώθηκαν έκτροπα με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=656774&lngDtrID=245Η είδηση θυμίζει έναν "κανόνα" αναγνωρίσιμο στο χώρο της συνταγματικής ιστοριας: τα Συντάγματα έρχονται να επισφραγίσουν το τέλος ανώμαλων περιόδων, όπως οι πόλεμοι (εμφύλιοι ή μη), οι δικτατορίες, οι αποσχίσεις, οι βίαιες ανατροπές. Το Σύνταγμα είναι η τάπα που φράσ…

Οι ντροπιαστικές συνθήκες κράτησης αλλοδαπών παιδιών.

Στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στη νομική μεταχείριση ενηλίκων και ανηλίκων αλλοδαπών. Αυτό έχει σαν συνέπεια να παραβιάζεται η διεθνής νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων, η οποία δεσμεύει και την Ελλάδα.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ανήλικοι οι οποίοι δεν βρίσκονται νόμιμα στην χώρα,να κρατούνται σε αστυνομικά κρατητήρια. Ο νόμος λέει ότι η διοικητική κράτηση γίνεται μόνο για την διακρίβωση της ταυτότητας του αλλοδαπού. Όμως, ύστερα από έρευνες του Συνηγόρου του Πολίτη, διαπιστώθηκε ότι οι ανήλικοι σε αρκετές περιπτώσεις κρατούνται πολλές μέρες, μαζί με ενήλικους, σε ασφυκτικούς χώρους, χωρίς φυσικό φωτισμό και εξαερισμό, με άθλιες συνθήκες υγιηνής, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς κανονικά ντους, αρκετές φορές χωρίς να έχουν σεντονια και μαξιλάρια. Στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς μας είναι πιθανό να υπάρχουν παιδιά 12 ετών που κοιμουνται στο πάτωμα.Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει κάνει μια εκτεταμένη έρευνα και υπέβαλε μια Ειδική Έκθεση στον Πρωθυπουργό και στους αρ…

Διαφάνεια από το Συμβούλιο της ΕΕ ζητά ο Euro-Ombudsman

O Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Καθηγητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα την Ειδική Έκθεσή του για την απουσία δημοσιότητας στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ όταν αυτό ασκεί τις νομοθετικές του αρμοδιότητες.Η έρευνα του Διαμεσολαβητή προέκυψε κατόπιν παραπόνου που κατέθεσε γερμανός Ευρωβουλευτής, ένα γερμανικό κόμμα και ένας αντιπρόσωπος της νεολαίας του ίδιου κόμματος.Το νομικό επιχείρημα είναι ότι το Συμβούλιο, συνεδριάζοντας κεκλεισμένων των θυρών όταν ασκεί τη νομοθετική του αρμοδιότητα, παραβιάζει το άρθρο της 1§2 της Συνθήκης που αναφέρει ότι τα όργανα της Ένωσης λαμβάνουν αποφάσεις με όσο το δυνατό μεγαλύτερη δημοσιότητα, ανοικτότητα, διαφάνεια. Επομένως, κατά την εκτίμηση του Διαμεσολαβητή, η δράση του Συμβουλίου κατ' αυτό τον τρόπο συνιστά "κακοδιοίκηση" (maladministration). Κακοδιοίκηση υφίσταται όταν ένα δημόσιο όργανο αποτυγχάνει να ενεργήσει σύμφωνα με κανόνα ή αρχή που το δεσμεύει (Ορισμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, 2002).Το Συ…

Πρωτοβουλία Κομισιόν για τη μουσική στο Ίντερνετ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (φωτο: το κεντρικό κτίριο στις Βρυξέλλες) εξέδωσε σήμερα μια Σύσταση για την διαχείριση των δικαιωμάτων σε μουσικά έργα που διακινούνται on line. H Σύσταση αποσκοπεί στην υιοθέτηση μέτρων για τις άδειες χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας σε υπηρεσίες on line. Οι βελτιώσεις είναι απαραίτητες, καθώς οι διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η εκπομπές μέσω Internet ή η διάθεση μουσικών αρχείων κατά παραγγελία, προϋποθέτουν τη νομική διευθέτηση που καλύπτει τις δραστηριότητές εντός ΕΕ. Η απουσία του σχετικού θεσμικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχουν πρόσβαση σε μουσικά έργα.Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Charlie McCreevy δηλώνει ότι σήμερα κατατέθηκαν εφαρμόσιμες προτάσεις για το πως θα βελτιωθεί η αδειοδότηση χρήσης μουσικών έργων στο Ίντερνετ. "Πιστεύω ότι αυτή η Σύσταση εξασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στην εύκολη αδειοδότηση και τη διατήρηση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησ…

Ανάθεση οργάνωσης της ΡΑΕ σε ιδιώτη

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της διοικητικής αναδιοργάνωσής της σε Σύμβουλο. Πλαφόν προσοφορών έχει οριστεί το ποσό των 300.000 ευρώ.Η προκήρυξη βρίσκεται εδώ:

http://www.rae.gr/K2/RFP_consultant.pdf

Η ΡΑΕ είναι η πρώτη ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που αναθέτει την εξ ολοκλήρου αναδιοργάνωσή της σε Σύμβουλο. Από πλευράς διοικητικής στρατηγικής η κίνηση δεν μπορεί παρά να χαιρετιστεί ως ένδειξη αποφασιστικότητας προκειμένου να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις σε θέματα διοικητικής οργάνωσης.Από την άλλη πλευρά, το φαινόμενο δεν μπορεί παρά να αποτελεί κατάφαση της αναποτελεσματικότητας των ίδιων των μελών της ΡΑΕ ως προς την ουσιαστική άσκηση ορισμένων από τις αρμοδιότητές τους. Διαβάζουμε για παράδειγμα στην προκήρυξη ότι μία από τις αποστολές του Συμβούλου θα είναι να κωδικοποιήσει τις αρμοδιότητες της Αρχής. Δηλαδη; Δηλαδή, να κανει μια λίστα με τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο μοναδικός νόμος που ίδρυσε την ίδια τη Ρ.Α.Ε. (και ίσως 2-3 …

Κατάργηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ζητάει ο Μητσοτάκης

Με αφορμή την απόφαση της Αρχής για την απαγόρευση της ανακοίνωσης των ονομάτων όσων έχουν εκκρεμότητες με τη στρατιωτική τους θητεία, ο Κ.Μητσοτάκης προέβη στην εξής δήλωση: «Την περίφημη αυτή Αρχή, μία από τις πολλές που δημιουργήσαμε με το καινούριο Σύνταγμα, καλά θα κάνουμε το ταχύτερο να την καταργήσουμε. Διότι στον τόπο αυτό, αυτό που κατ' εξοχήν χρειαζόμαστε, είναι η αίσθηση του χρέους απέναντι του συνόλου, σε μια χώρα, όπου ο ατομικισμός φτάνει στα ακρότατα όριάτου.»
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=655255

Ο κ. Μητσοτάκης ξεχνάει, φαίνεται, ότι η υποχρέωση της χώρας μας να διατηρεί μία ανεξάρτητη δημόσια αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί μόνο συνταγματική επιταγή (άρθρο 9Α εδ. Β΄Συντάγματος, την θέσπιση του οποίου πρότεινε η Νέα Δημοκρατία). Αποτελεί και:
-κοινοτική υποχρέωση, κατοχυρωμένη στο άρθρο 28 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη διακίνηση των δεδ…

Υποχρεωτική η εγγραφή αλλοδαπών στα σχολεία

Με αφορμή καταγγελίες αλλοδαπών ανηλίκων ότι δεν γίνονταν δεκτοί προς εγγραφή σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) απέστειλε έγγραφο προς τον αρμόδιο Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας την παροχή διευκρινίσεων προς τις διευθύνσεις όλων των εκπαιδευτικών διευθύνσεων και μονάδων της χώρας, σχετικά με το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα όλων των ανηλίκων να εγγράφονται και να φοιτούν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς όρους και περιορισμούς που να απορρέουν από την ιθαγένεια ή από το καθεστώς παραμονής των δικαιούχων ή των γονέων τους στη χώρα. Το Υπουργείο Παιδείας, ανταποκρινόμενο στις παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής, προχώρησε άμεσα στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου (100758/Γ2/29-9-2005).
Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη τεκμηρίωσε και πρότεινε να διευκρινισθούν τα παρακάτω ζητήματα:
Α) Όλοι οι ανήλικοι που διαμένουν στη χώρα, ανεξαρτήτως καθεστώτος παραμονής, έχουν δικαίωμα εγγραφής σ…

STOP σε παράνομες κεραίες από ΕΕΤΤ και Εισαγγελέα

Συνάντηση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Καθηγητή κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη, συνοδευόμενου από τον Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ, κ. Νικόλαο Κουλούρη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2005, με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Δημήτριο Παπαγγελλόπουλο στα γραφεία της Εισαγγελίας.

Αντικείμενο της συνάντησης που ζητήθηκε από την ΕΕΤΤ ήταν η διερεύνηση τρόπων εξάλειψης του φαινομένου της παράνομης εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών σε ορεινά σημεία της Αττικής (κυρίως στον Υμηττό), οι οποίοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν παράνομα και ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές ιδίως στις συχνότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Αποφασίσθηκε ο άμεσος συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκομένων φορέων της Πολιτείας (όπως ΕΕΤΤ, Εισαγγελία, Πολεοδομία, Δασική Υπηρεσία και ΔΕΗ), προκειμένου να αναληφθούν συστηματικές δράσεις στην κατεύθυνση της πλήρους αποκατάστασης της νομιμότητας στον ευαί…

Πληρώστε για την ιδιοκτησία σας.

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε ότι ο πολίτης θα πληρώσει τελικά το έργο της σύνταξης Κτηματολογίου με πληρωμή συγκεκριμένων χρηματικών ποσών ανά ιδιοκτησιακό δικαίωμα που θα αναγράφεται. Κι αυτό γιατί η ΕΕ ειναι επιφυλακτική να χρηματοδοτήσει το έργο, λόγω του "αμαρτωλού" παρελθόντος του. Έτσι, το κτηματολόγιο χαρακτηρίστηκε ως ένα "αυτοχρηματοδοτούμενο" έργο.
(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=654931&lngDtrID=244 )

Βεβαίως και δεν αποτελεί μέθοδο "αυτοχρηματοδότησης" αυτό που εξήγγειλε ο Υπουργός, αλλά άλλη μια μορφή βάναυσης επίθεσης του κράτους στο συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Το κράτος αντί να προστατεύσει την ιδιοκτησία έχοντας προ δεκαετιών συντάξει το κτηματολόγιο, επιβαρύνει τον πολίτη, χωρίς να του δίνει καν ένα χρονικό ορίζοντα ή κάποιο άλλο εχέγγυο ότι το έργο θα ολοκληρωθεί κάποτε. Αυτοχρηματοδοτούμενο είναι το έργο το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί (Μετρό, Αττική οδός, Αεροδρόμιο Σπάτων) και στη συνέχεια οι κατασκευαστ…

Πρόταση περιορισμού των θερινών διακοπών

Η Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό κ. Νέλι Κρόες πρότεινε οι διακοπές των ευρωπαίων πολιτών να μην διεξάγονται αποκλειστικά στους θερινούς μήνες, αλλά να "απλωθούν" σε όλους τους μήνες του χρόνου.

(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=655012&lngDtrID=245 )

Με δεδομένες όμως τις κλιματολογικές συνθήκες στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη Μεσογειο, θα δημιουργηθούν σημαντικές ανισότητες. Κάποιοι θα παίρνουν τις διακοπές τους τον Αύγουστο, ενώ άλλοι τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σχέδιο του Ευρωσυντάγματος κατοχύρωνε τις διακοπές ως συνταγματικό δικαίωμα.

Το ΑΣΕΠ καταργεί τη "συνέντευξη Παυλόπουλου"

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού είναι μια --συνταγματικά κατοχυρωμένη- ανεξάρτητη αρχή με αποστολή την διασφάλιση του αδιάβλητου στις εξετάσεις πρόσληψης προσωπικού στο Δημόσιο. Γι' αυτό, προσλήψεις στο Δημόσιο κατά παράκαμψη του ΑΣΕΠ, αντίκεινται στο Σύνταγμα.
Εμπειρογνώμονες του ΑΣΕΠ, που πάντοτε εξέφραζαν σοβαρές επιφυλάξεις για την καθιέρωση της προφορικής συνέντευξης, ετοιμάζονται να «παγώσουν» την όλη διαδικασία, αξιοποιώντας δεδομένα που τους παρέχει ο Ν. 3320/2005: Το πρώτο είναι ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καθορίζει ότι η συνέντευξη είναι προαιρετική και διενεργείται από το ΑΣΕΠ. Το δεύτερο είναι η διάταξη που επαναδιατυπώθηκε, μετά από επιμονή του προέδρου του ΑΣΕΠ Γ.Βέη, στον Ν. 3320/2005 και εισάγει το γραπτό τεστ δεξιοτήτων, το οποίο το ΑΣΕΠ εκτιμά ότι μπορεί να μειώσει, αν όχι να εξαλείψει, τις παρενέργειες της προφορικής συνέντευξης . (πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=653801&lngDtrID=244 )Η είδηση υπενθυμίζει τον ειδικό ρόλο των…

Ο Σβαρτσενέγκερ συνταγματολόγος.

Ο Κυβερνήτης Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ άσκησε βέτο κατά του νόμου που επιτρέπει τον γάμο ανάμεσα σε άτομα του αυτού φύλου. Ενδιαφέρουσα είναι η δικαιολόγηση της κίνησής του από τον ίδιο: " Το νομοσχέδιο αυτό δημιουργεί σύγχυση επί ενός συνταγματικού θέματος. Εάν η απαγόρευση των γάμων ατόμων του ιδίου φύλου είναι αντισυνταγματική, τότε το νομοσχέδιο δεν χρειάζεται. Εάν η απαγόρευση είναι συνταγματική, το νομομοσχέδιο δεν έχει λόγο ύπαρξης» .(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=653440&lngDtrID=245 )Η απόλυτη στρεψοδικία! Σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη δεν χρειαζόμαστε καθόλου νόμους, αφού έχουμε το ... Σύνταγμα που "τα λέει όλα", τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε κανέναν νόμο που να εξειδικεύει τις διατάξεις του Συντάγματος. Για την ουσία της υπόθεσης, στα καθ' ημάς, υπάρχει μια εξαιρετική γνωμάτευση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που προβλέπει ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί η πολιτική ένωση ανάμεσα σε…