Δευτέρα, Δεκεμβρίου 29, 2008

Πνευματική ιδιοκτησία: ελεύθερη αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία


Άρθρο 22 ν.2121/1993 : Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του έργου στην μόνιμη συλλογή τους, προκειμένου να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το μεταβιβάσουν σε άλλη, μη κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή αρχείο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο αν είναι αδύνατη η προμήθεια ενός τέτοιου αντιτύπου από την αγορά σε σύντομο χρόνο και με εύλογους όρους.


______________

Στο σύνολο των κανόνων της άνευ άδειας του δημιουργού χωρίς αναπαραγωγή αμοιβής περιλαμβάνεται και αυτή η διάταξη για τις "βιβλιοθήκες" και τα "αρχεία".

Δεν αφορά τις δημόσιες βιβλιοθήκες και τα κρατικά αρχεία, αλλα στις "μη κερδοσκοπικές". Άρα και η βιβλιοθήκη ενός ωδείου ή ενός σχολείου, ιδιωτικού ή μη, στο μέτρο που δεν υπάρχει συνδρομή, μπορεί να διατηρεί ένα αντίτυπο του βιβλίου, εφόσον όμως πληρούται και η αυστηρή προϋπόθεση του δεύτερου εδαφίου: να είναι αδύνατη η προμήθεια του δεύτερου αντιτύπου σε σύντομο χρόνο και με εύλογους όρους.

Δηλαδή αν η αγορά είναι δυνατή σε σύντομο χρόνο και με εύλογους όρους, τότε δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Άρειος Πάγος: η ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών δεν ανήκει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζω σήμερα την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος ανέτρεψε την αντίθετη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κατά τ...

Βασίλης Σωτηρόπουλος

Η φωτογραφία μου
O ρόλος του νομικού στο σύγχρονο κόσμο είναι να ελέγχει κάθε μορφή εξουσίας, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση για σεβασμό της ανθρώπινης αξίας.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες