Τετάρτη, Δεκεμβρίου 31, 2008

Πνευματική ιδιοκτησία: αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων

Άρθρο 23 Ν.2121/1993: Αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας, η αναπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με το σκοπό της διατήρησής της στο Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο, όταν ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας αρνιέται καταχρηστικά να την επιτρέψει και εφόσον πρόκειται για έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας.


_________


Ο κανόνας αφορά εξειδίκευση της ρήτρας καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος περισσότερο και λιγότερο μια περίπτωση fair use. Ρητά αναφέρεται η καταχρηστική άρνηση του δικαιούχου κινηματογραφικής ταινίας. Η διαδικασία της προηγούμενης έγκρισης του Υπουργού και μάλιστα μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Κινηματογραφίας φαίνεται υπερβολική γραφειοκρατεία ενόψει του σκοπού που είναι απλώς η αναπαραγωγή για το Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο.


Ωστόσο, η διάταξη δεν εισάγει την αποκλειστική περίπτωση fair use για κινηματογραφικά έργα, αλλά μία υποπερίπτωση, όπως προαναφέρθηκε. Η χρήση χωρίς άδεια μπορεί να επιτραπεί και για άλλους λόγους, όπως, λ.χ. οι σκοποί ενημέρωσης του άρθρου 25 Ν.2121.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...