Πέμπτη, Φεβρουαρίου 17, 2011

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων απορρίπτει ανάρτηση φορολογικών στοιχείων στο Διαδίκτυο

Mε την αναλυτική και τεκμηριωμένη Γνωμοδότηση 1/2011 (βλ. εδώ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε αντισυνταγματικό το μέτρο της ανάρτησης φορολογικών στοιχείων στο Διαδίκτυο.

Την αντισυνταγματικότητα αυτή είχα υποστηρίξει σε δύο κείμενα τον Οκτώβρη:


Ενδιαμέσως είχε εκδοθεί και σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για παρεμφερές θέμα (βλ. εδώ), η οποία όμως δεν μνημονεύθηκε στην Γνωμοδότηση της Αρχής.

Η Αρχή εντόπισε την αντισυνταγματικότητα στην παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και το κύριο σκεπτικό συνοψίζεται στο τέλος της παραγράφου 23 της Γνωμοδότησης:

" Ο κατά σύστηµα ανειλικρινής φορολογούµενος, που δεν υπολογίζει τις αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δεν αναµένεται µε τη δηµοσιοποίηση των ετήσιων φορολογικών καταλόγων ότι θα «αυτό-συµµορφωθεί» προς τη φορολογική του υποχρέωση υπό το βάρος της ενδεχόµενης προσωπικής ηθικής αποδοκιµασίας από τους συµπολίτες του. Αντίθετα, η σκοπούµενη δηµοσιοποίηση, και µάλιστα στο ∆ιαδίκτυο, καταλόγων φορολογουµένων, όπως προτείνεται από το Υπουργείο ΟικονοµικώνΓΓΠΣ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή ως µέτρο έκθεσης κάθε φορολογουµένου στην επιτήρηση οιουδήποτε τρίτου, στην κοινωνική αποδοκιµασία καθώς και στο ενδεχόµενο καταγγελίας, λειτουργεί µάλλον ως µέσο ενστάλαξης φόβου και ψυχολογικού καταναγκασµού των φορολογουµένων, το οποίο υπερβαίνει προδήλως το αναγκαίο µέτρο για τη συµµόρφωσή τους."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...