Πέμπτη, Αυγούστου 04, 2011

Ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Μια διαδικασία που δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστή είναι τα ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για την προάσπιση ανθρώπινου δικαιώματος που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και δεν υπάρχουν επαρκή εσωτερικά ένδικα μέσα για να το διασφαλίσουν.

Σύμφωνα με στατιστική που δημοσίευσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι περισσότερες αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων αφορούν την Ελλάδα και σχετίζονται με υποθέσεις αιτούντων άσυλο (βλ. εδώ). Ο πίνακας δείχνει ότι από την 1.1.2011 έως τις 30.6.2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκδώσει 44 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου εξέδωσε και μια πρακτική οδηγία για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων (βλ. εδώ).

Σύμφωνα με αυτήν, όλες οι πληροφορίες πρέπει να αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μαζί με την υποβολή της αίτησης, ενώ, σε υποθέσεις απέλασης πρέπει να αναφέρεται η αναμενόμενη ημερομηνία της και η αίτηση ασφαλιστικών να έχει ληφθεί από το ΕΔΔΑ τουλάχιστον μία εργάσιμη πριν την απέλαση. Εάν η έκδοση της απόφασης του εθνικού δικαστηρίου αναμένεται ότι θα έχει άμεσα αποτελέσματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πριν από την έκδοση της.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα δίνει εφεξής ανά εξάμηνο στατιστικά όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...