Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Το twitter μηνύει την κυβέρνηση των Η.Π.Α.

To twitter προσέφυγε στην δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης των Η.Π.Α. (η προσφυγή είναι προσβάσιμη εδώ) για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, λόγω του ότι η αρμόδια κρατική υπηρεσία φέρεται ότι δεν δέχθηκε το αίτημα του twitter να δημοσιεύσει μια "Έκθεση Διαφάνειας", στην οποία θα αναφέρονταν πληροφορίες για κρατικά αιτήματα χορήγησης προσωπικών δεδομένων των χρηστών που είχαν υποβληθεί κατά την εθνική νομοθεσία για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Το twitter θεωρεί ότι η απαγόρευση δημοσίευσης της Έκθεση Διαφάνειας προσκρούει στην συνταγματική διάταξη που κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης, δηλαδή στην 1η Τροπολογία του Συντάγματος των Η.Π.Α. Στην προσφυγή το twitter αναφέρει ότι η κυβέρνηση απαγορεύει ακόμη και να ανακοινωθεί ότι η εταιρία έχει λάβει έστω και μηδενικά κρατικά αιτήματα αποκάλυψης πληροφοριών των χρηστών. Το Δικαστήριο θα κρίνει κατά πόσον όντως η σχετική απαγόρευση είναι αντίθετη στην ελευθερία της έκφρασης.

Η υπόθεση μου θύμισε μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Youth Initiative for Human Rights κατά Σερβίας, 25.6.2013). Μια ΜΚΟ στην Σερβία ρώτησε την εθνική υπηρεσία πληροφοριών ποιος ήταν ο αριθμός των ατόμων που παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2005. Η υπηρεσία αρνήθηκε να ενημερώσει, επικαλούμενη σχετική διάταξη. Η ΜΚΟ προσέφυγε τότε στον Information Commissioner, ανεξάρτητη αρχή αρμόδια να διατάσσει υπηρεσίες να ικανοποιούν αιτήματα χορήγησης πληροφοριών. Ο Information Commissioner έκρινε ότι η υπηρεσία είχε παραβιάσει τον νόμο για την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την διέταξε να δώσει τις πληροφορίες εντός τριών ημερών. Η υπηρεσία προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σερβίας, το οποίο απέρριψε το αίτημα για έλλειψη δικαιοδοσίας και στη συνέχεια η υπηρεσία απάντησε στην ΜΚΟ ότι δεν διέθετε τα στοιχεία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Σερβία, για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης (άρθρο 10 της ΕΣΔΑ).

Στην Ελλάδα, οι διατάξεις και τα βουλεύματα για άρση του απορήτου κοινοποιούνται μέσα σε κλειστό φάκελο στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, προκειμένου η Αρχή να ελέγχει την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας για την άρση του απορρήτου, όπως προβλέπει ο Ν.3115/2013. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της ΑΔΑΕ για το 2013, εντός του 2013, κατά τη διάρκεια του έτους αυτού η ΑΔΑΕ παρέλαβε 4.141 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, έναντι 2.634 το 2012, καθώς και 5.006 εισαγγελικές διατάξεις για παρατάσεις προγενέστερων διατάξεων, έναντι 3.913 το 2012. Επίσης παρέλαβε 729 διατάξεις με θέμα την παύση της άρσης του απορρήτου έναντι 599 το 2012. Επίσης, κατά το 2013 η ΑΔΑΕ παρέλαβε 2.334 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων, έναντι 2.055 το 2012, για την διακρίβωση εγκλημάτων τα οποία αναφέρονται στα κακουργήματα για τα οποία ο νόμος προβλέπει άρση απορρήτου. Η Ετήσια Έκθεση διευκρινίζει ότι οι αριθμοί αυτοί αφορούν το πλήθως των διατάξεων/αποφάσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές "και δεν συμπίπτει με τον αριθμό των περιπτώσεων άρσης απορρήτου".  

Σύμφωνα με την ίδια Ετήσια Έκθεση, "όταν από την επεξεργασία των ανωτέρω διατάξεων και βουλευμάτων προκύπτουν παρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, η ΑΔΑΕ προβαίνει σε σχετικές επισημάνσεις προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με σκοπό να συμβάλει στην απαρέγκλιτη τήρηση της προβλεπόμενης από τον Ν.2225/1994 όπως ισχύει διαδικασίας άρσης του απορρήτου". Χωρίς, όπως φαίνεται, να εμποδίζεται σε αυτό από την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…