Πέμπτη, Μαΐου 07, 2020

Ακύρωση απόφασης Δημάρχου Αθηναίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Με απόφασή του κατόπιν προσφυγής που υπέβαλε το γραφείο μας, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακύρωσε εν μέρει απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων με την οποία ένας Διευθυντής του Δήμου τοποθετήθηκε σε θέση προϊσταμένου Τμήματος.
Η προσφυγή υποβλήθηκε στην βάση του άρθρου 72 παρ 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, διάταξη με την οποία η μετακίνηση ενός Προϊσταμένου σε άλλη θέση επιτρέπεται μόνον εφόσον γίνεται σε θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ένας Διευθυντής δεν μπορεί να "τοποθετηθεί" νόμιμα σε θέση Τμηματάρχη από τον Δήμαρχο.
Η απόφαση του Συντονιστή έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών του 2017 που ακύρωσε επίσης πράξη του τότε Δημάρχου Αθηναίων με την οποία ένας Διευθυντής τοποθετήθηκε σε θέση Τμηματάρχη. Επιπλέον, στις αρχές του έτους 2020 εκπροσωπήσαμε ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περίπτωση υπαλλήλου του Δήμου Λοκρών που επίσης είχε υποβαθμιστεί παρανόμως από τον Δήμαρχο Λοκρών από θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης σε θέση Προϊσταμένης Τμήματος. 
Με την σημερινή απόφασή του, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έκρινε, επιπρόσθετα, ότι "η επίκληση στην προσβαλλόμενη απόφαση του γεγονότος ότι η έναρξη διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 βρίσκεται σε εκκρεμότητα όσο και η αναφορά σε υπηρεσιακές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου δεν δικαιολογεί τη μετακίνηση του προσφεύγοντα σε θέση Προϊσταμένου
Τμήματος (δηλαδή οργανικής μονάδας κατώτερου επιπέδου από εκείνο για το οποίο είχε επιλεγεί) κατά παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 3584/2007."
Ο Δήμος Αθηναίων έχει προθεσμία εντός 30 ημερών να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστείλαμε σήμερα ζητήσαμε από τον Δήμο να μην ασκήσει αυτή την προσφυγή, δεδομένης της υπάρχουσας νομολογίας και να αποκαταστήσει άμεσα τον υπάλληλο ως Προϊστάμενο Διευθύνσεως.
Το γραφείο μας εκπροσωπεί συνολικά επτά (7) προϊσταμένους του Δήμου Αθηναίων που έχουν προσφύγει για υποβιβασμό. Αυτή ήταν η απόφαση επί της πρώτης προσφυγής που ασκήσαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Λόγω της αναστολής των προθεσμιών, δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση να προσφύγουν και άλλοι προϊστάμενοι στα αρμόδια θεσμικά όργανα, καθώς δεν έχει εκπνεύσει η δίμηνη προθεσμία της άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολή ταινίας για τις ομοφοβικές διακρίσεις στην σχολική διαδικασία

  Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, νομικός ή δεοντολογικός που να απαγορεύει να δει ένα παιδί την σκηνή ενός φιλιού σε ένα κινηματογραφικό έργο....