Δευτέρα, Δεκεμβρίου 05, 2011

Πρώτα σχόλια για την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η ανάγνωση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, επί της προσφυγής που άσκησε η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εναντίον της Ελλάδας για την παραβίαση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 11 παρ. 1 της Συμφωνίας εκ μέρους της Ελλάδας, λόγω αντίταξης της τελευταίας για την είσοδο της προσφεύγουσας στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου του 2008. Απέρριψε όλες τις ενστάσεις και άμυνες της Ελλάδας μία προς μία, θεωρώντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα δεν απέδειξε παραβιάσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας εκ μέρους της πΓΔΜ, εκτός από την περίπτωση της χρήσης ενός συμβόλου, που απαγορεύεται.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία δεν περιέχει νομική υποχρέωση της πΓΔΜ να μην χρησιμοποιεί το συνταγματικό όνομα "Δημοκρατία της Μακεδονίας".

Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαπίστωση της παράβασης από την Ελλάδα είναι επαρκής και ότι απορρίπτει τα άλλα αιτήματα της προσφεύγουσας. Τα άλλα αιτήματα της πΓΔΜ προς το Διεθνές Δικαστήριο ήταν να διαταχθεί η Ελλάδα να εφαρμόσει το άρθρο 11 και να άρει κάθε ένσταση για την συμμετοχή της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ ή/και σε άλλους οργανισμούς στους οποίους είναι ήδη μέλος.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

θερμή παράκληση για απαντήσεις :

1 - η Μακεδονία , στον ΟΗΕ και σε όργανά του μπορεί να λειτουργεί μόνο ως ΠΓΔΜ , σύμφωνα με το 11,παρ. 1?

2 - η Μακεδονία σε άλλους διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς-ΝΑΤΟ , ΕΕ μπορεί να λειτουργεί και με το συνταγματικό της όνομα - Δημοκρατία της Μακεδονίας, σύμφωνα με 11,2 ?

3 - τους παραπάνω οργανισμούς τους διαχωρίζει το Δικαστήριο, σε αυτούς με ψηφοφορία και σε αυτούς δίχως ψηφοφορία αλλά με συμφωνία και τι επίπτωση έχει αυτό ?

4 - η νομική απαγόρευση χρήσης από τη Μακεδονία του 16-άκτινου ήλιου έχει πολιτικό χαρακτήρα , μείωσης της αντιπαράθεσης ή καθαρά νομικό , με δεδομένη την με βάση το διεθνές δίκαιο μη αποκλειστική κυριότητα και κληρονομιά προϊστορικών συμβόλων ?

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...