Παρασκευή, Ιουλίου 11, 2008

Αποζημιωθείτε για καθυστερήσεις και κακοδιοίκηση από το Δημόσιο

Η διάταξη που προβλέπει αποζημίωση υπάρχει από το 1991, αλλά με μια εγκύκλιο του Ιουνίου 2008 φαίνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο για την ευρεία εφαρμογή της.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους μέσα σε 50 ημέρες (άρθρο 4 Ν.2690/1999 - "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας"). Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, λ.χ. για περιπτώσεις πρόσβασης στα έγγραφα υπάρχει η συντομότερη προθεσμία των 20 ημερών, ή περιπτώσεις όπου η προθεσμία επεκτείνεται πέραν των 50 ημερών.

Αν παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία, ο πολίτης έχει δικαίωμα μέσα σε 60 ημέρες να υποβάλει σχετική αίτηση για αποζημίωση στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για την Εφαρμογή της Νομοθεσίας.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη: α) το ύψος της υλικής ή ηθικής ζημιάς που έχει υποστεί ο πολίτης, β) τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η καθυστέρηση και γ) το τυχόν πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η αποζημίωση μπορεί να είναι από 30 έως 600 ευρώ, ενώ σύμφωνα με μια Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους (39/2003) το ΥΠΠΟ έπρεπε να καταβάλει ως αποζημίωση το  ποσό 100 ευρώ σε μια περίπτωση καθυστέρησης. Και φυσικά το ποσό αυτό είναι έντοκο, σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία δεν το καταβάλει εμπρόθεσμα.


2 σχόλια:

nikos10 είπε...

E-lawyer,

η εγκύκλιος μπορεί να αναφέρεται σε προθεσμία εξήντα ημερών για την προσφυγή στην αρμόδια επιτροπή, όμως τέτοια προθεσμία δεν προβλέπεται σε καμία από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1943/1991.

Υπάρχει, βεβαίως, μία προθεσμία εξήντα ημερών, αυτή όμως προβλέπεται για την εξέταση του αιτήματος αποζημίωσης του πολίτη από την επιτροπή.

Σκόπιμο ή μη το λάθος, αναμένεται να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στους ενδιαφερόμενους.

e-Lawyer είπε...

Η αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή του αιτήματος προβλέπεται από σχετική (υφ)Υπουργική απόφαση του 2004. Θα την αναρτήσω στο επόμενο post μαζί με όλη τη διαδικασία που προβλέπεται.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ταυτότητα φύλου

Μία διεμφυλική (trans) γυναίκα εκπροσωπεί το γραφείο μας, στην προσφυγή που καταθέσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου...