Δευτέρα, Ιουλίου 28, 2008

Συνήγορος του Πολίτη: όχι στις προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο


Με Πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στους αρμόδιου φορείς ζητώντας την ακύρωση της διαδικασίας επιλογής ενός Δήμου (προσωπικό μερικής απασχόλησης με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου), επειδή η ανάρτηση των πινάκων είχε αναρτηθεί κατά την προεκλογική περίοδο, κατά την οποία σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο, στην έννοια των "υπηρεσιακών μεταβολών" εμπίπτει και κάθε πράξη διορισμού. 

Απομένει να δούμε αν θα υπάρξει διοικητική ανταπόκριση του Δήμου Ερινεού Αχαϊας και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε αυτήν την καίρια παρέμβαση του Συνηγόρου, η οποία είναι σαφώς υπέρ της αξιοκρατίας και της τήρησης της νομοθεσίας σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο, όπως η προεκλογική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περί της τριχοφυίας των ενστόλων

Οι ένστολοι είναι ο σκληρός πυρήνας του κρατικού μηχανισμού. Είναι τα όργανα μέσω των οποίων η Ελληνική Δημοκρατία επιβάλλει τις επιλογές...