Τρίτη, Μαρτίου 03, 2009

Aρχή Προστασίας Δεδομένων: τρία χρόνια για να αποφασίσει διαγραφή αλλοδαπών από black list

Με τις αποφάσεις 5,6,7/2009, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποφάσισε μετά από 2-3 χρόνια να ασχοληθεί με προσφυγές αλλοδαπών οι οποίοι υπέβαλαν το 2006 και το 2007 αιτήματα για διαγραφή τους από τον Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών κι από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

Σημειωτέον ότι αυτού του είδους οι προσφυγές και η διαγραφή από αυτές τις black lists μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τους αλλοδαπούς.

Η Αρχή δεσμεύεται να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις εντός 50 ημερών από την υποβολή της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2690/1999. (Σύμφωνο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την Γνωμοδότηση 591/2000)

Ενδεχομένως οι 50 ημέρες να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικά σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά σε αυτήν την περιπτωση η Αρχή οφείλει να ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεση, κλπ. 

Από τις δημοσιευμένες αποφάσεις του 2008, μόνο σε μία περίπτωση τηρήθηκε η προθεσμία των 50 ημερών (πρόσβαση υποψηφίου διδάκτορα σε αρχείο), χωρίς βέβαια το θέμα αυτό να είναι πιο επείγον σε σχέση με τη διαγραφή ενός αλλοδαπού από τον Κατάλογο Ανεπιθύμητων προσώπων.Κανονικά οι υποθέσεις αλλοδαπών θα έπρεπε να αποτελούν την κατεπείγουσα προτεραιότητα της Αρχής, δεδομένου ότι αφορούν την ανθρώπινη αξία, ο σεβασμός και η προστασία της οποίας αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος. Aυτή η "πρωταρχικότητα" δεν ικανοποιείται όταν περνούν 3 χρόνια για να ασχοληθεί η Αρχή με τις υποθέσεις αυτές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι δικηγόροι προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης προσέφυγαν χθες 28 Μαϊου 2020, πενήντα τρεις (53) Δικηγορικοί Σύ...