Παρασκευή, Μαρτίου 20, 2009

Η υπόθεση της "διαβούλευσης" του ΟΠΙ για την "πειρατεία" στο ΔιαδίκτυοΣτην επιτυχημένη χθεσινή ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και τις πολιτικές ελευθερίες που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία τέθηκε και πάλι το ζήτημα του πότε επιτρέπεται η άρση του απορρήτου ή πότε θα έπρεπε να επιτρέπεται. Είναι γνωστό ότι η σχετική συζήτηση αφορά και τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς οι επιχειρήσεις παραγωγής επιθυμούν διακαώς να προστεθεί και αυτή η δυνατότητα, επιδιώκοντας να την εντάξουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως έγινε το 2005 με την σχετική απόπειρα στην Data Retention Directive, αλλά και πιο πρόσφατα στο Telecom Package.

Στα καθ' ημάς, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας ξεκίνησε πέρσι μέσα από την ιστοσελίδα του μία διαβούλευση για την καταπολέμηση της πειρατείας στο Διαδίκτυο. Το ερωτηματολόγιο που δημοσιοποίησε ανέφερε μεταξύ άλλων και την ερώτηση: 

"Θεωρείτε ότι η πειρατεία στο διαδίκτυο, και κυρίως το παράνομο 'κατέβασμα' μουσικής και ταινιών και η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών (peer to peer) είναι μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική και αν ναι, με τάσεις αύξησης ή μείωσης μέσα στα επόμενα χρόνια;" 

Η ερώτηση δηλαδή έθετε στην ίδια κατηγορία "πειρατεία στο διαδίκτυο" τόσο το "παράνομο κατέβασμα", όσο και την "ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών".  Η επόμενη ερώτηση ήταν:

"Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος η πρακτική αυτή να περιοριστεί και ποιος είναι αυτός;"

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας είχε υποπέσει σε  ένα καταφανές ατόπημα: συνέχεε την παράνομη διακίνηση υλικού προστατευόμενου από διατάξεις πνευματικής ιδιοκτησίας ("πειρατεία") με μια νομικά ουδέτερη διαδικτυακή εφαρμογή, δηλ. την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών με peer to peer. Ενώ ως κρατικός Οργανισμός είχε υποχρέωση όχι απλώς να μην προβαίνει σε τέτοιου είδους "συγχύσεις", αλλά αντίθετα να σέβεται το σχετικό συνταγματικό δικαίωμα του άρθρου 5Α παρ. 2 περ. β΄ του Συντάγματος:

"Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9,9Α και 19.


To ερωτηματολόγιο του ΟΠΙ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο Διαδίκτυο. Η digitalrights.gr μάλιστα έστειλε ένα επτασέλιδο υπόμνημα στον ΟΠΙ, εξηγώντας τα μεθοδολογικά σφάλματα του ερωτηματολογίου και καλώντας για επανεξέτασή του. Η Data&Protection έστειλε μία πρόταση, να οργανωθεί μια συνάντηση ανάμεσα σε ΟΠΙ και σε χρήστες του Διαδικτύου για να συζητηθούν από κοντά αυτά τα ζητήματα - είχε προηγηθεί συνάντηση του ΟΠΙ με παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οπότε γιατί όχι και με τους χρήστες. 

Τις εν λόγω ενστάσεις ο ΟΠΙ τις αντιμετώπισε ως "συμμετοχή στη διαβούλευση" και τις ανάρτησε στη σχετική ιστοσελίδα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, χωρίς ποτέ να απαντήσει στις αιτιάσεις που περιείχαν.

Τότε η digitalrights.gr και άλλοι προσφύγαμε με αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη. Εδώ θα παρουσιαστούν ένα προς ένα όλα τα έγγραφα καθώς και η κατάληξη της υπόθεσης: η απόλυτη σιωπή του ΟΠΙ προς την ουσία του θέματος, δηλαδή η άρνησή του να παραδεχθεί ότι έσφαλε, συγχέοντας παράνομες δράσεις με συγκεκριμένες τεχνολογικές εφαρμογές ανταλλαγής αρχείων. Το σφάλμα αυτό σημαίνει ότι ο ΟΠΙ παραβίασε την παραπάνω συνταγματική υποχρέωσή του προς (θεσμική και στο πλαίσιο των ενημερωτικών αρμοδιοτήτων του) διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά και της ανταλλαγής και διάδοσής τους. 

Ακολουθεί το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας ανάμεσα σε Data&Protection, Συνήγορο του Πολίτη και Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με σύντομο σχολιασμό.
Μπορείτε να σχολιάσετε άμεσα καθώς για 24 ώρες θα αφαιρεθεί το moderation από το e-lawyer ώστε να γίνει ένας όσο το δυνατόν πιο ζωντανός διάλογος. Σχόλια άσχετα και προσβλητικά, φυσικά θα διαγράφονται. ____________________________

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΙ
____________________________


Με αυτό το έγγραφο εκτέθηκε το εξής πρόβλημα στον Συνήγορο του Πολίτη: ο ΟΠΙ, ένα κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εμπίπτει στον έλεγχο του Συνηγόρου, απορρίποντας σιωπηρά  τις ενστάσεις για το ερωτηματολόγιο, δεν ανταποκρίθηκε στην συνταγματική υποχρέωσή του για αιτιολογημένη απάντηση (άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος). H σιωπηρή αυτή απόρριψη αποτέλεσε διοικητική ενέργεια εις βάρος των ενδιαφερόμενων και θα έπρεπε να είχε προηγηθεί προηγούμενη ακρόασή τους (άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος).  Ζητήθηκε λοιπόν από το Συνήγορο να παρέμβει ώστε να ακουστούν οι ενιστάμενοι από τον ΟΠΙ και να απαντήσει αυτός αιτιολογημένα σε σχέση με τις ενστάσεις για το ερωτηματολόγιο.


Με την αρχική του επιστολή ο Συνήγορος αναγνώρισε ότι ο ΟΠΙ εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, αλλά επισήμανε ότι όπως ορίζει ο Ν.3094/03 ελέγχει μόνο ατομικές διοικητικές πράξεις/παραλείψεις και υλικές ενέργειες. Ερμηνεύοντας όμως τον νόμο ακόμη πιο στενά, ο Συνήγορος αναφέρει ότι "ο νομοθέτης απαιτεί την κατ' ενάσκληση δημόσιας εξουσίας" ενέργεια ενός ελεγχόμενου κρατικού οργάνου, προκειμένου να επιτραπεί η διαμεσολαβητική συνηγορική παρέμβαση. Κρίνοντας όμως ότι η διαβούλευση "δεν συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας, ούτε ειδικότερα εντάσσεται σε κάποια διαδικασία έκδοσης μιας ατομικής διοικητικής πράξης σε βάρος συγκεκριμένου πολίτη", κατέληξε ότι ο ΟΠΙ "δεν δεσμεύεται ως προς την τήρηση" της υποχρέωσης να απαντήσει αιτιολογημένα στις ενστάσεις για δημόσια διαβούλευση.


Με αυτό το Υπόμνημα επισημάνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη ότι και οι υλικές ενέργειες των κρατικών οργανισμών ελέγχονται από αυτόν σύμφωνα με τη νομοθεσία (ανεξάρτητα από το αν εντάσσονται στο πλαίσιο της ενάσκησης δημόσιας εξουσίας). Άρα, ο ΟΠΙ θα έπρεπε και πάλι να απαντήσει στις ενστάσεις, σύμφωνα με τη συνταγματική του υποχρέωση. Επιπλέον υπογραμμίσθηκε ότι οι κρατικοί οργανισμοί έχουν μόνο όσες αρμοδιότητες προβλέπει ο νόμος και επομένως, αν ο Συνήγορος θεωρούσε ότι η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης δεν αποτελεί "ενάσκηση δημόσιας εξουσίας", τότε μπορεί να παρέμβει και να ζητήσει από τον ΟΠΙ την αφαίρεση του όρου "δημόσια διαβούλευση" από τη σχετική διαδικασία και να τον αντικαταστήσει με όρους όπως "ανταλλαγή απόψεων με τους πολίτες". 


Με την δεύτερη επιστολή του ο Συνήγορος απορρίπτει την δεύτερη εναλλακτική, δηλαδή να παρέμβει για να αφαιρεθεί ο όρος "δημόσια διαβούλευση" και να αντικατασταθεί από άλλους όρους. Δηλαδή δέχεται κατ' αποτέλεσμα ότι ο κρατικός ΟΠΙ μπορεί να προβαίνει και σε πράξεις που δεν προβλέπονται από την νομοθεσία ως αρμοδιότητές του, αλλά μπορεί να τις ονομάζει "δημόσια διαβούλευση", ενώ ο όρος αυτός αποτελεί αρμοδιότητα που ο νομοθέτης ρητά έχει απονείμει σε άλλους κρατικούς οργανισμούς όπως η ΕΕΤΤ. 


Επισημαίνεται στον αρμόδιο Βοηθό Συνήγορο ότι σε συνάντηση που μνημονεύει και στην παραπάνω επιστολή του, δεσμεύθηκε ότι θα απευθυνθεί στον ΟΠΙ για να απαντήσει στις αναφορές των προσώπων που έχουν μείνει αναπάντητες. Σε αυτή τη συνάντηση είχε τονιστεί ότι, όπως είχε καταγραφεί και στην Αναφορά προς τον Συνήγορο, σε έναν από τους αναφερόμενους είχε δοθεί ρητή απορριπτική απάντηση από τον ΟΠΙ, ενώ σε άλλους (και ιδίως στην digitalrights.gr που είχε καταθέσει ολόκληρο υπόμνημα) δεν είχε δοθεί τίποτε τέτοιο. Με την επιστολή αυτή εκλήθη ο Συνήγορος να τηρήσει την δέσμευσή του απευθυνόμενος προς τον ΟΠΙ.


Ύστερα από όλη την παραπάνω αλληλογραφία και αφού πέρασαν τρεις μήνες από την Αναφορά (που περιείχε ούτως ή άλλως όλο το υλικό που χρειαζόταν)  ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνεται στον ΟΠΙ αναφέροντας ότι για λόγους δεοντολογίας, αφού απάντησε σε έναν, θα πρέπει να απαντήσει και στους υπόλοιπους και κυρίως στην digitalrgights.gr. Αναφέρει ότι "προσήκει εν προκειμένω η αντιμετώπιση υπό τους ίδιους όρους ...  αποστολή ενημερωτικής απάντησης του φορέα σας προς την εν λόγω ένωση προσώπων".


Ο ΟΠΙ απέστειλε στον Συνήγορο του Πολίτη τα αποδεικτικά παραλαβής των κειμένων ("Σας ευχαριστούμε κλπ"), ισχυριζόμενος ότι αυτά αποτελούν "απαντήσεις" προς τους ενιστάμενους. Προσκομίζει μάλιστα αντίγραφα αυτών των e-mail στον Συνήγορο. Ο Συνήγορος μένει ικανοποιημένος και ψέγει τον δικηγόρο των αναφερομένων ότι "μας διαβεβαιώσατε ότι τέτοιες απαντήσεις ουδέποτε είχαν αποσταλεί εκ μέρους του φορέα προς τους άνω εντολείς σας και ότι αντιθέτως ο φορέας είχε περιοριστεί να χορηγήσει απάντηση αποκλεισιτκά στα παρόμοιου περιεχομένου ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία είχατε προσωπικά αποστείλει." Φυσικά, ο Συνήγορος ξεχνάει εδώ ότι ο ΟΠΙ είχε στείλει στο δικηγόρο όχι μόνο αποδεικτικό παραλαβής, αλλά και χωριστή απορριπτική απάντηση στην προσωπική  πρόταση που υπεβλήθη για συνάντηση με τους χρήστες του διαδικτύου. Αυτή ήταν η διαφορετική αντιμετώπιση: ενώ σε εμένα ο ΟΠΙ απάντησε με ρητή απόρριψη, στους υπόλοιπους (digitalrights.gr κτλ) δεν είχε απαντήσει καθόλου. Τα αποδεικτικά παραλαβής δεν είχαν καμία σχέση με αυτο το θέμα και είναι προφανές ότι ο ΟΠΙ τα επικαλείται για να αποφύγει την ουσία: την αιτιολογημένη απάντησή του στο αναλυτικό υπόμνημα της digitalrights.gr 


Με αυτήν την επιστολή επισημαίνεται ότι τα "αποδεικτικά παραλαβής" των ενστάσεων των αναφερομένων δεν αποτελούν βέβαια εκπλήρωση της υποχρέωσης του ΟΠΙ για χορήγηση "ενημερωτικής απάντησης" στην digitalrights.gr όμοια όπως έγινε και με την περίπτωση του μεμονωμένου αναφερομένου το αίτημα του οποίου απορρίφθηκε ρητά. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου θα σήμαινε αυτομάτως και απάντηση στο αίτημα του πολίτη. Γι' αυτό ζητείται από τον Συνήγορο να παρέμβει εκ νέου ώστε ο ΟΠΙ να αποστείλει την προσήκουσα απάντηση στην digitalrights.gr


Χωρίς να απαντά στο γεγονός ότι άλλο είναι το "αποδεικτικό παραλαβής" κι άλλο η "ενημερωτική απάντηση" που ο ίδιος ζήτησε να χορηγηθεί στους ενιστάμενους, ο Συνήγορος εμμένει ότι ο δικηγόρος τον είχε διαβεβαιώσει πως ουδεμια απάντηση είχαν λάβει. Αρνείται να αναγνωρίσει ότι ο ΟΠΙ με τα αποδεικτικά παραλαβής δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του και θεωρεί ότι ακόμα και η προηγούμενη επιστολή του στον ΟΠΙ ήταν "άνευ αντικειμένου", αφού ο ΟΠΙ είχε ... απαντήσει. 


Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι άλλο είναι "αποδεικτικό παραλαβής" κι άλλο "ενημερωτική απάντηση", η οποία ουδέποτε δόθηκε. Τονίζεται στον Συνήγορο του Πολίτη ότι η διαβεβαίωση αφορούσε την μη αποστολή "ενημερωτικής απάντησης" στην digitalrights.gr και τους άλλους. Επισημαίνεται ότι ο Συνήγορος δεν νομιμοποιείται να αναφέρεται σε δήθεν αντίθετες προς την αλήθεια διαβεβαιώσεις. 


Με αυτήν την επιστολή ο Συνήγορος του Πολίτη δηλώνει ότι λυπάται για την παρανόηση και αναγνωρίζει ότι "λόγοι αβροφροσύνης απέναντι στο πρόσωπό σας με υποχρεώνουν να αναδεχθώ την σχετική ευθύνη".  Ωστόσο, αυτή η επιστολή δεν κοινοποιείται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αντίθετα με τις προηγούμενες. Έτσι, ο ΟΠΙ προφανώς αγνοεί ότι οι ισχυρισμοί του Συνηγόρου περί "διαβεβαιώσεων αντίθετων προς την αλήθεια" δεν ευσταθούν και ότι ο Συνήγορος λυπάται που παρανόησε ότι άλλο είναι το αποδεικτικό παραλαβής κι άλλο η ενημερωτική απάντηση, την οποία ουδέποτε έλαβε η digitalrights.gr από τον ΟΠΙ.


Ζητείται από τον ΟΠΙ να χορηγηθεί αντίγραφο απόφασης και πρακτικών περί διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης. 


Με αυτή την επιστολή του Προέδρου του ΟΠΙ χορηγείται απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του δ.σ. του ΟΠΙ με την οποία "το Δ.Σ. εξουσιοδότησε ομόφωνα την Διευθύντρια να καθορίσει το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, καθώς και τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης - λήξης της παραπάνω διαβούλευσης ή, αν υπάρξει ανάγκη, των τυχόν παρατάσεων."


Κατόπιν της παραπάνω απάντησης του ΟΠΙ και της ομολογίας του δ.σ. περί "εξουσιοδοτήσεως" της Διευθύντριας, άρα παραδοχής ότι κατέχει την εξουσία για διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης, προσκομίζεται στον Συνήγορο αυτό το έγγραφο και ζητείται η αυτεπάγγελτη επέμβασή του για τη διόρθωση του εν λόγω ερωτηματολογίου, ενόψει του ότι προκαλεί σύγχυση για την εν γένει νομιμότητα της "ανταλλαγής αρχείων", η οποία "αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συνταγματικού δικαιώματος συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας". Με αυτή την επιστολή υποδεικνύεται δηλ. στον Συνήγορο ότι διαθέτει και την αυτεπάγγελτη δυνατότητα επέμβασης, καθόσον εδώ θίγεται ένα συνταγματικό δικαίωμα με πράξεις και παραλείψεις που διενεργήθηκαν κατά ρητή κατ' εξουσιοδότηση του δ.σ. του ΟΠΙ.


Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα τα κείμενα της υπόθεσης. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διαφωνώντας ξεκάθαρα με τον Συνήγορο του Πολίτη, αναφέρει ότι "η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης εκ μέρους του ΟΠΙ εμπίπτει στις αρμοδιότητές του σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την μέριμνα για την εφαρμογή του ν.2121/1993". Δηλαδή ο ΟΠΙ αντιλαμβάνεται την δημόσια διαβούλευση ως αρμοδιότητά του, άρα ως μέρος της ενάσκησης της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί από τον νομοθέτη. Αντίθετα, ο Συνήγορος του Πολίτη, επειδή θεωρούσε ότι η διενέργεια διαβούλευσης δεν συνιστά ενάσκηση δημόσιας εξουσίας, δεν ενέπιπτε στον συνηγορικό έλεγχο. 

Περαιτέρω,  ο ΟΠΙ αναφέρει ότι η δημόσια διαβούλευση συνιστά "μια δημοκρατική πρόσκληση υποβολής απόψεων από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με απόλυτη διαφάνεια ώστε να έχει στη διάθεσή του ενδεικτικά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί", δηλαδή στην εισήγηση νομοσχεδίου με την οποία θα αίρεται το απόρρητο για παραβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και ως στατιστικά στοιχεία ο ΟΠΙ θα επικαλείται αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης στην οποία έχει διατυπώσει ερώτηση με την οποία η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών θεωρείται εξ ορισμού "πειρατεία".
 
Και παρ' όλο που αντιλαμβάνεται την διαβούλευση ως μέρος των αρμοδιοτήτων του, ταυτόχρονα αποφεύγει να απαντήσει στις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί ως προς το ερωτηματολόγιο, παραβιάζοντας την σχετική συνταγματική επιταγή, γεγονός που  ο Συνήγορος του Πολίτη αρνείται να αναγνωρίσει. 


Με αυτή την επιστολή παρουσιάζεται το παραπάνω έγγραφο  εξηγούνται στο Συνήγορο του Πολίτη οι δυνατότητές του:

(α) ή θα συμφωνήσει με τον ΟΠΙ ότι η διαβούλευση είναι αρμοδιότητά του κι άρα οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα στους ενιστάμενους κατά το Σύνταγμα 

(β) ή θα εμμείνει στην αρχική του θέση ότι η διαβούλευση δεν είναι αρμοδιότητα του ΟΠΙ κι άρα ο Συνήγορος μπορεί να επισημάνει στον ΟΠΙ ότι οφείλει να απέχει από ενέργειες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 


Ο Συνήγορος του Πολίτη εμμένει στην αρχική θέση του ότι η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης δεν αποτελεί ενάσκηση δημόσιας εξουσίας, αλλά δεν παρεμβαίνει για να εξηγήσει στον ΟΠΙ ότι οφείλει να απέχει από ενέργειες οι οποίες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες που του έχει αναθέσει ο νομοθέτης. Ο Συνήγορος θεωρεί ότι εάν επενέβαινε θα συνέχεε ανεπίτρεπτα την απόφαση του ΟΠΙ για διενέργεια διαβούλευσης με άσκηση δημόσιας εξουσίας και την συμμετοχή σε διαβούλευση με το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις αρχές. 

Από την αρχή εξηγήθηκε στον Συνήγορο ότι άλλο η συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση με την απάντηση του ερωτηματολογίου κι άλλο η υποβολή ένστασης (αναφοράς) για το ίδιο το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. Στην δεύτερη, υπάρχει υποχρέωση απάντησης.


Με τη λογική του Συνηγόρου του Πολίτη, η υποβολή ένστασης για το κύρος των εκλογών θα σήμαινε συμμετοχή στις ίδιες τις εκλογές και το Κράτος δεν θα είχε άλλη υποχρέωση παρά την καταμέτρηση της ένστασης ως ψηφοδελτίου. 

Με τη λογική του Συνηγόρου του Πολίτη, αν ένας αστυνομικός σας εξυβρίσει αναίτια στο δρόμο, δεν είναι ελεγκτέα η αστυνομία, επειδή το όργανο δεν "άσκησε δημόσια εξουσία".

Πέρα από την άρνηση του Συνηγόρου του Πολίτη να επέμβει σε μια υπόθεση που μπορεί να έχει σοβαρότατες συνέπειες για την προστασία του απορρήτου στο Διαδίκτυο, εντυπωσιακή παραμένει και η σιωπή του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος οχυρώθηκε πίσω από τις εσφαλμένες ερμηνείες του Συνηγόρου (με τις οποίες όμως διαφωνεί!) προκειμένου βεβαίως να μην αντιμετωπίσει ποτέ τις σοβαρές ενστάσεις που τέθηκαν με το υπόμνημα της digitalrights.gr.

Παράλληλα, ο ΟΠΙ φαίνεται πως ετοιμάζει το έδαφος για την άρση του απορρήτου και για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι εκτός από την εν λόγω διαβούλευση, στην ιστοσελίδα του μεταδίδεται κάθε είδηση σχετικά με την αντίστοιχη γαλλική νομοθεσία, αλλά και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου K.U. κατά Φινλανδίας, η οποία δεν έχει καμία σχέση μεν με την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά αναφέρεται στο θέμα της άρσης του απορρήτου στο Διαδίκτυο. 

Ενώ υπάρχουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας για να ασχοληθεί ο ΟΠΙ (όπως οι σχέσεις εκδοτών με τους συγγραφείς τους), φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο πως θα αίρεται ευκολότερα το απόρρητο και πως θα μειωθούν οι ελευθερίες των χρηστών του Διαδικτύου. Λες και εμείς είμαστε το πρόβλημα και όχι οι εταιρίες που δεν έχουν ακόμα καταλάβει πως να αξιοποιήσουν το Διαδίκτυο προς όφελός τους. 

2 σχόλια:

Argos είπε...

Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Γι' αυτό προτιμώ απλά να διαπιστώσω ότι κάποιοι έχουν μπερδέψει τον ρόλο τους.
Ο ΟΠΙ ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος, και ο στόχος του δεν είναι να εξυπηρετεί μόνο τις εταιρίες και να μάχεται για τις ανάγκες αυτών. Όμως μάλλον κάνω λάθος.
Η ίδια η "διαβούλευση" είναι διάτρητη αν δει κανείς τις απαντήσεις οι οποίες είναι copy - paste (νομίζω πάν από 20 ) και μόνο η υπογραφή αλλάζει.
Αν το 2009 θεωρούν δημόσια διαβούλευση ΑΥΤΟ το ερωτηματολόγιο και ΑΥΤΕΣ τις απαντήσεις, τότε δεν χρειάζεται καν να μπαίνουν τσον κόπο. Ας αποφασίσον και ας νομοθετήσουν μόνοι τους.
Όσο για τον σεβασμό προς τους διαμαρτυρόμενους πολίτες η δημοσιευμένη αλληλογραφία τα λέει όλα. Να χαρώ τον συνήγορό μου.

JustAnotherGoneOff είπε...

Δεν ξέρω αν θα γελάσω ή θα κλάψω με τη συνεχιζόμενη εμμονή του ΟΠΙ στο "πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι". Αφού δεν μπορούν να κατανοήσουν πως η έννοια της "ανταλλαγής πληροφορίας" είναι ταυτόσημη με την εν γένει διαδραστικότητα του ίντερνετ, ας κάτσουν στα σπίτια τους με τα παιδιά τους να ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΟΥΝ (τα παιδιά προς τους γονείς) τι σημαίνει ίντερνετ και "ανταλλαγή αρχείων". Τα παιδιά ξέρουν περισσότερα.

Αυτό όμως που καταντά εξοργιστικό είναι η εμμονή σε μια "διαβούλευση" που τελικά διέπεται από τη νοοτροπία του σερίφη. Ας κατανοήσουν λοιπόν, οι κύριοι του ΟΠΙ, πως την πειρατεία την προωθούν οι ίδιοι με τις πλάτες των εταιρειών κι όχι οι χρήστες. Όσο η άγρια πλεονεξία είναι που βλάπτει τα πνευματικά δικαιώματα, άλλο τόσο γνωρίζουμε πως το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των κερδών καταλήγει στις τσέπες των golden boys (μοδάτη έννοια πλέον) κι όχι στους πραγματικούς δημιουργούς.

Ας σοβαρευτούν λοιπόν και να αναγνωρίσουν το πρόβλημα στις πραγματικές διαστάσεις του κι όχι με κυνήγι μαγισσών.

Ένα tip προς τους κυρίους του ΟΠΙ:
Στο τεύχος Νοεμβρίου της εφημερίδας της ΠΟΑΣΥ, υπάρχει μια ένθερμη σύσταση προς τα μέλη τους να δουν την ταινία Changeling (Ανταλλαγή) του Κλιντ Ήστγουντ. Μόνο που αυτή η ταινία βγήκε στις ελληνικές αίθουσες στις 4 του επόμενου μήνα! Πως ήταν τόσο βέβαιοι ακόμα και οι αστυνομικοί για την (καλλιτεχνική) ποιότητα της ταινίας;

Απαλλαγή από τα θρησκευτικά με γνωστοποίηση δεδομένων θρησκεύματος

Η απόφαση 660/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των θρησκευτικών αναφέρει ότι η οικειοθελής γνωστοποίηση προσωπικών δεδομέν...