Τετάρτη, Μαρτίου 04, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: 4,5 μήνες για να λάβει απόφαση σε θέμα δημόσιας υγείαςΜία δημόσια υπηρεσία (αρμόδια για την προστασία της φυτικής παραγωγής), με αίτηση της 25.9.2008 ζήτησε από την Αρχή να δώσει άδεια στο Κέντρο Δηλητηριάσεων προς χορήγηση των στοιχείων όσων έπαθαν δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο με την δραστική ουσία paraquat, ώστε να διερευνηθούν τα κρούσματα και να προληφθούν νέες περιπτώσεις με απώτερο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Σύμφωνα με την απόφαση 12/2009, η  Αρχή συνεδρίασε για να εξετάσει την αίτηση τέσσερις μήνες μετά, δηλ. στις 26.1.2009 και τελικά η απόφαση για το προφανές -επιτρέπει τη διάθεση των στοιχείων από το Κέντρο Δηλητηριάσεων στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής- φέρει ημερομηνία 4.2.2009. Ενδιαμέσως, όποιος έζησε, έζησε.

Σε αυτήν την περίπτωση ακόμη και οι πενήντα (50) ημέρες προθεσμίας που θέτει ο νόμος για την διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση είναι υπερβολικές. Η Αρχή έπρεπε αυθημερόν να είχε συγκληθεί για να χορηγήσει την άδεια. Αυτό βέβαια θα προϋπέθετε ένα ευέλικτο μηχανισμό και όχι το δυσκίνητο 14μελές όργανο που συνέρχεται 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό θα προϋπέθετε την λειτουργία μιας μονοπρόσωπης ανεξάρτητης αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, αντίστοιχης με τον ομόλογο Information Commissioner  της Μ.Βρετανίας ή τον Bundesdatenschutzbeauftragte της Γερμανίας ή τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων  ή έστω την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων της Κύπρου.

Οι υποθέσεις που αφορούν την δημόσια υγεία δεν είναι δυνατόν να περιμένουν 4,5 μήνες μέχρι να πάει ένα χαρτί από τον πρώτο όροφο στον πέμπτο.   Για τέτοιου είδους επείγουσες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει σε επιφυλακή ένα κλιμάκιο της Αρχής που θα μπορεί να αποφασίζει σε χρόνο μηδέν. 

Τα θέματα των αδικαιολόγητων υπερβάσεων των νομίμων προθεσμιών έχουν καταδειχθεί και στην Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το έτος 2008 που δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο από τις Νομικές Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορία Data & Protection

Την "ένδοξη" αυτή παράδοση των τεράστιων καθυστερήσεων συνεχίζει η Αρχή και στο νέο έτος, όπως φαίνεται από τις πρόσφατες αποφάσεις  5,6,7/2009 (Αρχή Προσωπικών Δεδομένων: τρία χρόνια για να αποφασίσει διαγραφή αλλοδαπών από black list) και την απόφαση 8/2009 (ένας χρόνος για να δώσει άδεια σε ερευνητή να μελετήσει αρχεία Νομαρχίας αντιστασιακών, ενώ με την απόφαση 54/2008 η ίδια διαδικασία είχε περατωθεί σε διάστημα συντομότερο από τις 50 ημέρες). 

Μέχρι σήμερα (4.3.09) δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε μία (1) απόφαση της Αρχής που να διεκπεραιώνει αίτημα υποβληθέν εντός του 2009. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...