Τρίτη, Μαρτίου 03, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: η βεβαίωση γνησίου υπογραφής δεν περιλαμβάνει έλεγχο περιεχομένου

Σύμφωνα με έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, ένα αστυνομικό τμήμα αρνήθηκε να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής σε ένα έγγραφο επειδή ειχε τίτλο "παροχή πληρεξουσιότητας" και όχι "εξουσιοδότηση". Ο δικηγόρος χρειάστηκε να αλλάξει τον τίτλο του κειμένου σε "εξουσιοδότηση" προκειμένου να πειστεί ο αστυνομικός ότι δεν τον πέρασαν για συμβολαιογράφο.

Το σκεπτικό τους είναι γνωστό (εντολές εκτελούν) και το φαινόμενο έχει παρουσιαστεί ακόμα και σε κεντρικό ΚΕΠ, όπου αρνήθηκαν να βεβαιώσουν την εξουσιοδότητση επειδή ο τίτλος της ήταν "πληρεξούσιο". Είναι γνωστό ότι ο όρος "πληρεξούσιο" συνδέεται με την συμβολαιογραφική πρακτική - μόνο που τότε πρόκειται για "συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο". Κανένα ΚΕΠ και κανένα Αστυνομικό Τμήμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το συμβολαιογράφο, αφού η απλή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προφανώς και δεν μεταβάλλει την ιδιότητα του αστυνομικού  ή του υπαλλήλου του ΚΕΠ σε συμβολαιογράφο. 

'Ετσι, o Συνήγορος του Πολίτη διευκρινίζει ότι οι φωστήρες που καλούνται να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής δεν έχουν καμία δουλειά να υπεισέρχονται και στο περιεχόμενο του εγγράφου επί του οποίου έχει τεθεί η υπογραφή. 1 σχόλιο:

Διαγόρας ο Μήλιος είπε...

Τότε λοιπόν μπορούμε να τους ζητάμε να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής μας και σε ξενόγλωσσα έγγραφα; Αν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν χωρίς να υπεισέρχονται στο περιεχόμενο του εγγράφου, τότε οφείλουν να το κάνουν και αυτό.

Εμένα στο παρελθόν μου έχουν αρνηθεί τη βεβαίωση γνησίου της υπογραφής σε ξενόγλωσσο κείμενο, με το σκεπτικό ότι:

«κιαι τι γίνιαιτ' αν του κείμενου βρίζει την ιελλάδ' ή τουν πρόεδρου της δημοκρατίας; που ξέρ' ιγώ τι λέει; θα βεβαιώσουμ' του γνήσιου της υπουγραφής σιένα κείμενου που βρίζ' ;»

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...