Τρίτη, Μαρτίου 03, 2009

Συνήγορος του Καταναλωτή: Σύσταση επιστροφής διδάκτρων για μαθητή που δεν παρακολούθησε τμήμα


Σύμφωνα με Σύσταση που δημοσιοποίησε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, εκπαιδευτήριο οφείλει να επιστρέψει ποσό που προκατέβαλε η μητέρα μαθητή, ο οποίος δεν κατέστη εφικτό να παρακολουθήσει το σχετικό τμήμα. 

Ο εκπρόσωπος του εκπαιδευτηρίου ισχυρίστηκε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω και του μικρού αριθμού των μαθητών που γίνονται δεκτοί, η προκαταβολή καταπίπτει εν είδη ποινικής ρήτρας υπέρ του εκπαιδευτηρίου. Όμως, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με μια άρτια νομική θεμελίωση τεκμηριώνει ότι ο σχετικός ισχυρισμός είναι αβάσιμος και γι' αυτό καλεί το εκπαιδευτήριο να επιστρέψει το ποσό στην μητέρα του μαθητή.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να λειτουργήσει ως ένα "φίλτρο" στο οποίο να προσφεύγει ο καταναλωτής αποφεύγοντας την δαπανηρή και χρονοβόρα δικαστική διαδικασία, όταν πρόκειται για μικροποσά. Έτσι αποφορτίζονται και τα δικαστήρια από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν εξωδικαστικά - στη συγκεκριμένη περίπτωση και με άρτια θεμελίωση που μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και "ανταγωνιστική" προς τις δικαστικές αποφάσεις του ειρηνοδικείου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...