Δευτέρα, Ιουλίου 27, 2009

Συνήγορος του Καταναλωτη: αεροπορική εταιρία πρέπει να παρέχει και στα ελληνικά τους όρους μεταφοράς


Με έγγραφό  του, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζητά από γερμανική εταιρία να μεταγλωττίσει και στα ελληνικά τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς.

Κριτήριο αποτέλεσε το γεγονός ότι για την πραγματοποίηση κράτησης εισιτηρίου μέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας παρέχεται η επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας, αλλά οι πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τους όρους μεταφοράς (αποσκευές, εισιτήρια κλπ) αλλά και οι ίδιοι όροι μεταφοράς αποτυπώνονται στην αγγλική και όχι στην ελληνική γλώσσα. 

Δεδομένου ότι ο επιβάτης αποτελεί "καταναλωτή" κατά τη νομοθεσία ο Συνήγορος του Καταναλωτή απευθύνει σχετική σύσταση "να μεριμνήσει για την άμεση μεταγλώτρτιση των Γενικών Όρων Μεταφοράς, όπως αυτοί διατυπώνονται εγγράφως είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, γωνστοποιώντας στην Αρχή το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αυτή πρόκειται να ολοκληρωθεί." 

Παράλληλα, ο Συνήγορος απευθύνει σύσταση προς την Διεθνή Ένωση Αεροπορικής Μεταφοράς να παρέμβει στα μέλη της για την άμεση μεταγλώττιση των Γενικών Όρων Μεταφοράς όσων αεροπορικών εταιριών δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και δεν έχουν μέχρι σήμερα μεριμνήσει σχετικά.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Για πρώτη φορά άσυλο λόγω αθεΐας σε Πακιστανό

Σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από Ελληνικό Δικαστήριο ότι η αθεϊα πρώην μουσουλμάνου πολίτη χώρας ...