Τετάρτη, Ιανουαρίου 26, 2011

Πρωτοδικείο Αθηνών: η προστασία των διεμφυλικών βασίζεται στο άρθρο 14 της ΕΣΔΑ

Μια πρώτη συμβολική νομική νίκη για τα δικαιώματα των trans αποτελεί η απόφαση του Πρωτοδικείου για την αναγνώριση του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών. Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η αίτηση για την αναγνώριση του Σ.Υ.Δ. βασίζεται όχι μόνο στο Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μνημονεύοντας ειδικά το άρθρο 11 (ελευθερία συνάθροισης και συνεταιρισμού) καθώς και το άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων).

Ιδίως η μνεία του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ για την απαγόρευση των διακρίσεων, αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της ισχύος της πρόσφατης νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα διεμφυλικά άτομα. Το άρθρο 14 δεν αναφέρει ρητώς την προστασία για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά ούτε και τους λόγους ταυτότητας φύλου, στην οποία βασίζονται τα αιτήματα των διεμφυλικών προσώπων. Αναφέρεται ρητώς μόνο σε διακρίσεις λόγω "φύλου", λόγω άλλων ιδιοτήτων, καθώς και "λόγω άλλης κατάστασης". Η ΕΣΔΑ είναι μια ευρωπαϊκή σύμβαση που θεσπίστηκε το 1950, όταν ακόμη δεν είχαν αναδειχθεί οι συγκεκριμένες διαστάσεις στις παράνομες διακρίσεις, τουλάχιστον σε δικαστικό επίπεδο. Ερμηνεύοντας όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την ΕΣΔΑ ως ένα ζωντανό κείμενο που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, εντάσσει στο άρθρο 14 και τις διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου.

Είναι πάντα ιδιαίτερα ευχάριστο όταν οι δικαστές αποδεικνύουν στην πράξη ότι είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η δικαστής κυρία Όλγα Βεράκη θα μπορούσε να είχε αναπαράγει μια στερεοτυπική διατύπωση που βασίζεται στο Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα. Προσθέτοντας όμως και την μνεία στο άρθρο 14 της ΕΣΔΑ επιβεβαιώνει ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει παρακολουθήσει ως προς το θέμα αυτό την νομολογια του Στρασβούργου για την απαγόρευση διακρίσεων των διεμφυλικών.

Το δελτίο τύπου του ΣΥΔ μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Το κείμενο της απόφασης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ταυτότητα φύλου

Μία διεμφυλική (trans) γυναίκα εκπροσωπεί το γραφείο μας, στην προσφυγή που καταθέσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου...