Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2009

Η Αρχή πρέπει να επέμβει με κανονιστική πράξη για τις κάμερες

Με την μη δεσμευτική και κατόπιν εορτής γνωμοδότηση για τις κάμερες, η Αρχή δεν εξάντλησε τις αρμοδιότητες επέμβασής της επί του θέματος. Η Αρχή μπορεί να περιορίσει κατά πολύ την εμβέλεια της εφαρμογής αυτής της αντισυνταγματικής διάταξης, ασκώντας την κανονιστική της αρμοδιότητα, η οποία είναι νομικά δεσμευτικότατη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 ι' Ν.2472/1997, η Αρχή "εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων, στα οποία αναφέρεται ο παρών νόμος". 
Επίσης κατά το άρθρο 10 παρ. 2 Ν.2472/1997, η Αρχή "εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων και των υπολογιστικών και των επικοινωνιακών υποδομών, τα μέτρα ασφάλειας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και για τη χρήση τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικότητας". 
Έχει λοιπόν την αρμοδιότητα να εκδώσει μια δεσμευτικότατη Κανονιστική Διοικητική Πράξη, με την…

Η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τις κάμερες, στο μικροσκόπιο

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η γνωμοδότηση της Αρχής για την τροπολογία που εξαιρεί την λειτουργία των δημόσιων καμερών από την εφαρμογή του Ν.2472 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το σχετικό αρχείο .pdf είναι "προστατευμένο", ώστε η γνωμοδότηση να μην μπορεί να αντιγραφεί. 

Η γνωμοδότηση της Αρχής  έχει ημερομηνία 24 Ιουλίου 2009, ενώ η τροπολογία της διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 24 Ιουνίου 2009.  Η τροπολογία ψηφίστηκε στις 15 Ιουλίου και συνολικά το νομοσχέδιο ψηφίστηκε  στις 21 Ιουλίου 2009, ημέρα κατά την οποία η Αρχή συνεδρίασε (20-21/7) για να γνωμοδοτήσει. 
Η Αρχή είχε είκοσι ημέρες για να γνωμοδοτήσει πριν η τροπολογία φτάσει στο Τμήμα Διακοπών της Βουλής για ψήφιση. Άφησε να παρέλθει όμως ένας ολόκληρος μήνας για να συνεδριάσει. Σημειωτέον ότι η τροπολογία έχει την έκταση μίας (1) παραγράφου. 
Επίσης εκτός από το θέμα των καμερών, την Αρχή έπρεπε να είχε απασχολήσει το ενσωματωμένο στην ίδια τροπολογία θέμα των βάσεων DNA καθώς και το θέμα της