Τετάρτη, Νοεμβρίου 09, 2011

Η παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης

Όταν ο πρωθυπουργός παραιτηθεί, εφόσον το κόμμα από το οποίο προέρχεται διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή, δηλαδή 151+ βουλευτές, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει πρωθυπουργό "αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος" του απερχόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 του Συντάγματος.

Εάν η Κυβέρνηση παραιτηθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλάσσει αυτήν από τα καθήκοντά της. Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Συντάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 37. Αυτό σημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να διορίσει πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει στην Βουλή την πλειοψηφία των εδρών. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πλειοψηφία, ακολουθείται η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Η σύγκληση των αρχηγών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προϋποθέτει ακριβώς την τυχόν έλλειψη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Επομένως, η παράκαμψη του σταδίου των διερευνητικών εντολών δεν νομιμοποιεί την σύγκληση των πολιτικών αρχηγών, τουλάχιστον κατά το γράμμα του Συντάγματος.

Επομένως, το Σύνταγμα αναγνωρίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια στην κοινοβουλευτική ομάδα του πλειοψηφούντος κόμματος. Είναι λοιπόν θέμα Βουλής κι όχι απευθείας πολιτικών αρχηγών. Άλλο αν πολιτικά οι αρχηγοί των κομμάτων "δεσμεύουν" τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες - εάν εξακολουθούν να τις δεσμεύουν...
1 σχόλιο:

γιάννης είπε...

εδάφιο β' του 38 παρ. 1:" Αν ο Πρωθυπουργός της παραιτούμενης Κυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπος κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 εδάφιο γ'."
Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας παράκαμψης των διερευνητικών εντολών.
Ακόμη όμως και αν ισχυε κατι τέτοιο, το Σύνταγμα δε διευκρινίζει ότι αυτός στον οποίο δίδεται η διερευνητική, πρέπει να είναι ο εντολοδόχος πρωθυπουργός. π.χ. νοητά παίρνει ο ΓΑΠ διερευνητική και λέει στον πρόσεδρο-που το εξακριβώνει- καρποφορεί με πρωθυπουργό τον τάδε.
Το μόνο ζήτημα είναι το θέμα του εξωκοινοβουλευτικού πρωθυπουργού που αναλύσατε στο προηγούμενο post, θέμα το οποίο αφήνω στην άκρη για την παρούσα προβληματική.

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...