Σάββατο, Ιανουαρίου 14, 2006

Η αποτροπή της μη διπλής καταδίκης όταν η πράξη τιμωρείται σε περισσότερες χώρες

Η αρχή της μη επιβολής δεύτερης (ή περισσότερων ποινών) για την ίδια πράξη που τέλεσε το ίδιο άτομο (ne bis in idem) είναι μια θεμελιώδης αρχή που εγγυάται την συνοχή του ποινικού δικαίου. Το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές και σε σχέση με την χωρική δικαιοδοσία των κρατών σε αδικήματα μέσω Διαδικτύου και έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις συζητήσεις μας και εδώ.
Τώρα η ΕΕ παίρνει μια πρωτοβουλία ανοίγοντας διάλογο για το πως θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή αυτή. Ο διάλογος ξεκινάει με μια Πράσινη Βίβλο (=οι πράσινες βίβλοι είναι κείμενα προβληματισμού και στη συνέχεια ακολουθούνται από τις λευκές βίβλους που είναι κείμενα τελικών συμπερασμάτων που θα υλοποιηθούν σε επόμενο στάδιο με την εισαγωγή νομοθεσίας).
Όπως θα διαβάσετε, η Κομισιόν καλεί για διάλογο όλους τους ενδιαφερόμενους. Οποιοσδήποτε λοιπόν έχει κάποια άποψη, ιδέα ή πρόταση πρέπει να στείλει (και στα ελληνικά γίνεται) στην διεύθυνση που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο στην Κομισιόν ό,τι έχει να αναφέρει.
Η ΕΕ μας καλεί σε διάλογο, πριν νομοθετήσει. Ας μην αδιαφορήσουμε και αυτή τη φορά, γιατί μας αφορά όλους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Σύστημα αρχειοθέτησης" στο δικηγορικό γραφείο

Με τον ΓΚΠΔ θα ξεκινήσει μια οριζόντια, υπαρξιακής φύσης νομίζω, συζήτηση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για τον ρόλο του δικηγόρου στην διαχεί...