Σάββατο, Ιανουαρίου 14, 2006

Άρνηση παροχής πρακτικών ΕΕ λόγω "χρήσης μη-διπλωματικής γλώσσας"

Το Συμβούλιο της ΕΕ αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει ένα έγγραφο επειδή οι απόψεις που εξέφρασαν τα μέλη μιας υψηλού επιπέδου επιτροπής που περιλαμβάνονταν στο έγγραφο ως πρακτικά, ήταν διατυπωμένες σε "μη-διπλωματική" γλώσσα.
Η επίσημη απάντηση ήταν ότι η χορήγηση του εγγράφου θα μπορούσε να θίξει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος αναφοριά με τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος του μέσου ενημέρωσης στο οποίο αρνήθηκαν την πρόσβαση, κ. Tony Bunyan, δήλωσε: "Λέγοντας ότι δεν εντάσσεται στο δημόσιο συμφέρον να ξέρουμε για τις περίεργες διαφορές ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ, τοποθετούν την έννοια του απορρήτου σε ένα νέο επίπεδο διαφορετικότητας. Εφόσον οι προτάσεις των ΗΠΑ είναι τόσο φρικτές ώστε οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι των Βρυξελλών χρησιμοποιούν "μη-διπλωματική γλώσσα" που καταγράφεται σε επίσημα πρακτικά των συναντήσεών τους, τότε έχουμε ένα απόλυτο δικαίωμα να ξέρουμε τι λένε."
Η πρόσβαση στα έγγραφα του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί ένα δικαίωμα καθενός που κατοχυρώνεται στο άρθρο 255 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι όροι άσκησής του εξειδικεύονται με τον Κανονισμό 1049/2001. Ωστόσο, το Συμβούλιο της ΕΕ (εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών) παρουσιάζει ορισμένες φορές, όπως η συγκεκριμένη, απροθυμία να ικανοποιήσει αυτό το δικαίωμα των πολιτών για διαφάνεια, με αποτέλεσμα η απροθυμία του αυτή να έχει καταγγελθεί και από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, Καθηγητή κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, ως μορφή κακοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...